Acordam imprumuturi cu dobanda negociabila in functie de

Atractivitatea proiectului

Valoarea imprumutului

Lichiditatea garantiilor

Fără comision analiză dosar, comision angajare, comision administrare, comision de rescadenţare, comision de reeşalonare şi comision de restructurare !

20 DE ANI DE ACTIVITATE

In luna mai 2022, Fondul Român pentru Eficienta Energiei (FREE) a sarbatorit 20 de ani de activitate.

La data de 15 mai 2002, a fost promulgata Legea 287, prin care a fost legiferata OUG nr. 124 /08.10.2001, de aprobare a cadrului legal de înfiinţare şi organizare a Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

Evenimentul nostru aniversar a avut loc in data de 27 mai 2022 și a reunit foști și actuali clienți, membri ai echipelor FREE de-a lungul timpului, parteneri și personalități din mediul de afaceri care au contribuit la dezvoltarea Fondului în acești ani de activitate.

Multumim!

Le mulțumim pentru colaborare tuturor celor care ne-au fost alături și sperăm că împreună vom continua să scriem o poveste de succes!

Acordam imprumuturi cu dobanda negociabila in functie de

Atractivitatea proiectului

Valoarea imprumutului

Anvergura investitiei

Fără comision analiză dosar, comision angajare, comision administrare, comision de rescadenţare, comision de reeşalonare şi comision de restructurare !

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENȚA ENERGIEI ANGAJEAZĂ

Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) este un organism de interes public, cu personalitate juridică, independent și autonom financiar. Obiectul principal de activitate constă în finanțarea proiectelor viabile de investiții pentru creșterea utilizării eficiente a energiei în România, în directă corelare cu prioritățile politicii naționale în domeniul eficienței energetice.

Pentru toate activitatile de investitii in domeniul eficientei energetice, FREE este asistat de un Administrator al Fondului, care  poate fi o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica romana ori straina.

Fondul Român pentru Eficiența Energiei doreste sa identifice un Administrator al Fondului, cu experiență și motivație pentru a prelua urmatoarele atributii:

 

ADMINISTRATORUL DE FOND

  Atribuțiile postului includ, printre altele:

 • ofera sprijin permanent Directorului Executiv şi Consiliului de Administraţie al Fondului prin stabilirea unui portofoliu de investiţii în domeniul eficienţei energetice care să permită autofinanţarea Fondului;
 • întocmeşte planul de investiţii al Fondului;
 • identifică şi atrage potentiali cofinanţatori ai proiectelor de investiţii în domeniul creşterii eficienţei utilizării energiei şi pre-negociază cu aceştia termenii cofinanţării;
 • efectuează analiza tehnică şi financiară a proiectelor, precum şi a bonităţii clienţilor;
 • întocmeşte documentaţia aferentă fiecărui proiect de finanţare şi negociază termenii contractului de finanţare;
 • înaintează cererile de finanţare, împreună cu avizul său, spre evaluare, Comitetului de Investiţii, precum şi spre informare, Directorului Executiv;
 • monitorizează derularea contractelor de finanţare, în conformitate cu prevederile contractuale şi legale;
 • monitorizează permanent derularea proiectelor de investiţii şi respectarea obligaţiilor de rambursare a finanţării de către beneficiari;
 • urmăreşte derularea finanţărilor neperformante şi propune măsuri necesare pentru recuperarea fondurilor;
 • întocmeşte rapoarte trimestriale de activitate, pe care le înaintează Consiliului de Administraţie si Directorului Executiv;

 

Cerințe minimale

 • Studii universitare și experiență relevantă în domeniu (inginerie și/sau economice);
 • Minim 3 (trei) ani de experienţă relevanta în domeniul identificarii, dezvoltarii si managementului proiectelor de eficienta energetica (industrie, utilitati, cladiri etc) si/ sau in domeniul protectiei mediului;
 • Studii postuniversitare în domeniul managementului constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea de limbi străine: limba engleză, nivel avansat;
 • Rigurozitate in actiuni;
 • Gandire analitica in cadrul unei echipe multidisciplinare;
 • Excelente capabilități de comunicare și motivaționale sunt esențiale;
 • Uşurinţă în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi în public;

 

Pentru a aplica pentru aceasta pozitie, CV-ul dumneavoastră și o scurtă scrisoare de motivație care să includă și nivelul de remunerație dorit, se vor transmite la office@free.org.ro până la data de 31 mai 2021, ora 17:00.

In cazul in care aplicantul este o persoana juridica, se va transmite o prezentare a activitatii societatii, inclusiv referinte in domeniu, o scrisoare de motivatie care sa cuprinda si nivelul de remuneratie dorit, (care va fi semnata de administratorul societatii), precum si CV-ul persoanei desemnate sa coordoneze echipa de sustinere investitionala FREE.

Vor fi contactați pentru interviu numai candidații calificați pe lista scurtă.

Realizarile fondului roman pentru eficienta energiei

0
CONTRACTE DE IMPRUMUT
0 mil. $
VALOARE INVESTITII
0 mil. $
TOTAL IMPRUMUTURI ACORDATE
0
CLIENTI
0 tep/an
ECONOMII ANUALE DE ENERGIE
0 tone/an
REDUCERI ANUALE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Oferim finantare specializata pentru

Finanţare pentru realizarea de măsuri de economisire a energiei: modernizări procese tehnologice sau procese de fabricaţie; cazane şi schimbătoare de căldură, pompe; încălzire industrială, co-generare; „smart grid”, contorizare inteligentă, compensarea energiei reactive, gestiunea consumurilor de energie; iluminat interior şi exterior, modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică, „înverzirea” clădirilor publice şi a transportului; valorificarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum; societăţi de servicii energetice de tip ESCO etc.

Finanțare pentru trecerea de la statutul de „consumator” la cel de „prosumator” (producător şi, concomitent, consumator).

Aveti intrebari? Contactati-ne!

Portofoliu

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt