Acordam imprumuturi cu dobanda negociabila in functie de

Atractivitatea proiectului

Valoarea imprumutului

Lichiditatea garantiilor

Imprumuturi pentru economisirea energiei, cu dobanda negociabila in functie de

Atractivitatea proiectului

Valoarea imprumutului

Anvergura investitiei

Fără comision analiză dosar, comision angajare, comision administrare, comision de rescadenţare, comision de reeşalonare şi comision de restructurare !

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENȚA ENERGIEI ANGAJEAZĂ

Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) este de organism de interes public, cu personalitate juridică, independent și autonom financiar. Obiectul principal de activitate constă în finanțarea proiectelor viabile de investiții pentru creșterea utilizării eficiente a energiei în România, în directă corelare cu prioritățile politicii naționale în domeniul eficienței energetice.

Pentru toate activitățile de investiții în domeniul eficienței energetice, FREE este asistat de un Administrator al Fondului, care  poate fi o persoana fizică autorizată sau o persoană juridică română ori străină.

Fondul Român pentru Eficiența Energiei dorește să identifice un Administrator al Fondului, cu experiență și motivație pentru a prelua următoarele atribuții:

 

Administrator de Fond

Atribuțiile postului includ, printre altele:

 • oferă sprijin permanent Directorului Executiv şi Consiliului de Administraţie al Fondului  prin stabilirea unui portofoliu de investiţii în domeniul eficienţei energetice care să permită autofinanţarea Fondului;
 • întocmeşte planul de investiţii al Fondului;
 • identifică şi atrage co-finanţatori ai proiectelor de investiţii în domeniul creşterii eficienţei utilizării energiei şi negociază cu aceştia termenii co-finanţării;
 • efectuează analiza tehnică şi financiară a proiectelor precum şi a bonităţii clienţilor;
 • întocmeşte documentaţia aferentă fiecărui proiect de finanţare şi negociază termenii contractului de finanţare;
 • înaintează cererile de finanţare, împreună cu avizul său, spre evaluare, Comitetului de Investiţii, precum şi spre informare, Directorului Executiv;
 • monitorizează derularea contractelor de finanţare, în conformitate cu prevederile contractuale şi legale;
 • monitorizează permanent derularea proiectelor de investiţii şi respectarea obligaţiilor de rambursare a finanţării de către beneficiari;
 • urmăreşte derularea finanţărilor neperformante şi ia măsurile necesare pentru recuperarea fondurilor;
 • întocmeşte rapoarte trimestriale de activitate, pe care le înaintează Consiliului de Administraţie și Directorului Executiv.

 

Cerințe minimale

 • Studii universitare și experiență relevantă în domeniu (inginerie și/sau economice).
 • Minim 5 (cinci) ani de experienţă relevantă în domeniul identificării, dezvoltării și managementului proiectelor de eficiență energetică (industrie, utilități, clădiri etc.) și/ sau în domeniul protecției mediului.
 • Studii postuniversitare în domeniul managementului  constituie un avantaj.
 • Cunoaşterea de limbi străine: limba engleză, preferabil nivel avansat.
 • Excelente capabilități de comunicare și motivaționale sunt esențiale.
 • Uşurinţă în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi în public.
 • Gândire strategica în cadrul unei echipe multidisciplinare.
 • Calificări suplimentare/experiență în legătură cu finanțarea și implementarea investițiilor în eficiență energetică și protecția mediului constituie un avantaj.

 

Pentru a aplica, CV-ul dumneavoastră și o scurtă scrisoare de motivație care să includă și nivelul de remunerație dorit, se transmit la office@free.org.ro până vineri 26 martie 2021, ora 15:00.

În cazul în care aplicantul este o persoană juridică, se va transmite o prezentare a activității societății, inclusiv referințe în domeniu, o scrisoare de motivație care să cuprindă și nivelul de remunerație dorit (care va fi semnata de către administratorul societății) precum și CV-ul persoanei desemnate sa coordoneze echipa de susținere investiționala a FREE.

Aplicațiile transmise după această dată nu vor fi luate în considerare.

Vor fi contactați numai candidații calificați pe lista scurtă.

Realizarile fondului roman pentru eficienta energiei

0
CONTRACTE DE IMPRUMUT
0 mil. $
VALOARE INVESTITII
0 mil. $
TOTAL IMPRUMUTURI ACORDATE
0
CLIENTI
0 mii tep/an
ECONOMII ANUALE DE ENERGIE
0 mii tone/an
REDUCERI ANUALE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Oferim finantare specializata pentru

Scaderea consumului de energie

Finanţare pentru realizarea de măsuri de economisire a energiei: modernizări procese tehnologice sau procese de fabricaţie; cazane şi schimbătoare de căldură, pompe; încălzire industrială, co-generare; "smart grid", contorizare inteligentă, compensarea energiei reactive, gestiunea consumurilor de energie; iluminat interior şi exterior, modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică, "înverzirea" clădirilor publice şi a transportului; valorificarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum; societăţi de servicii energetice de tip ESCO etc.

Trecerea la statutul de prosumator

Finanțare pentru trecerea de la statutul de „consumator” la cel de „prosumator” (producător şi, concomitent, consumator).

Aveti intrebari? Contactati-ne!

Portofoliu

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt