Prin Furnizor – Partener se înţelege orice persoană juridică cu sediul în România sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene ori făcând parte din Spaţiul Economic European, agreată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei să prezinte oferta cadru de finanţare a Fondului, aferentă unui pachet complet de servicii: asistenţă tehnică – echipament – finanţare, destinate beneficiarilor proiectelor de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului propriu al clienţilor. Nu pot fi Furnizori-Parteneri persoanele juridice aflate în conflict de interese raportat la beneficiarii proiectelor.

De ce să deveniţi furnizor partener al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei? Pentru că astfel:

 • beneficiarii împrumuturilor noastre pot achiziţiona direct echipamentele firmei dumneavoastră, fără a mai avea obligaţia să ne prezinte un număr minim de oferte;
 • puteţi oferi echipamente performante, care să vă consolideze poziţia pe piaţa de profil;
 • puteţi reduce timpul de efectuare a încasărilor în contul contravalorii echipamentelor furnizate, fără a mai recurge la plăţi la termen, vânzări cu plata în rate sau închirieri.

 

Iată, în continuare, etapele care vor fi parcurse.

 

Persoanele juridice care doresc să devină Furnizori ai Fondului Român pentru Eficienţa Energiei verifică îndeplinirea cerinţelor minime de calificare.

Persoanele juridice care îndeplinesc cerinţele minime de calificare depun o scrisoare de intenţie  împreună cu scurta prezentare a entităţii şi CV-ul persoanei/persoanelor implicate în desfăşurarea proiectului.

Persoanele juridice calificate semnează un Acord cadru de colaborare cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, în baza căruia sunt înscrişi în lista Furnizorilor.

Prin semnarea Acordului de colaborare, Furnizorii îşi însuşesc obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei şi se angajează să prezinte potenţialilor Clienţi oferta de finanţare aferentă unui pachet complet de servicii: asistenţă tehnică – echipament – finanţare.

Identificarea beneficiarului

Pentru fiecare Client identificat în condiţiile prezentei proceduri, Furnizorul verifică îndeplinirea Criteriilor de eligibilitate solicitate de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi în cazul în care acestea sunt îndeplinite, Furnizorul depune spre aprobare la Fond un Dosar Client care va conţine toate datele necesare şi suficiente cuprinse în următoarele documente:

 • descrierea proiectului de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului propriu.
 • criterii de eligibilitate.

Contractarea imprumutului

Clientul transmite la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei Formularul nr.1, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al Clientului.

În cazul notificării de acceptare a Formularului nr. 1, Clientul primeşte de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei solicitarea de a completa Formularul nr. 2a.

La solicitarea Clientului, Furnizorul îl poate asista cu titlu gratuit pe acesta la completarea Formularelor nr. 1 şi nr. 2 şi a documentaţiei aferente.

Furnizorul va asista la cerere Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi Clientul până la, după caz, aprobarea solicitării de finanţare şi semnarea Contractului de împrumut, sau respingerea solicitării de finanţare.

Furnizorul acceptă şi înţelege că decizia de a acorda împrumutul unui Client identificat de Furnizor în condiţiile prezentei proceduri şi de a încheia în consecinţă Contractul de împrumut aparţine în totalitate Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.
Furnizorul renunţă în mod expres la orice drept sau acţiune având ca obiect solicitarea către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei de remuneraţii, onorarii sau alte sume în legătură cu prezentarea de beneficiari eligibili Fondului.

Lista furnizorilor FREE

DIN ROMANIA DIN SPATIUL ECONOMIC EUROPEAN

Nr. Furnizor Nr. înregistrare la Registrul Comerţului/Cod unic de înregistrare Adresa Data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat Tipul proiectelor Date de contact
1 S.C. Servelect S.R.L.

J12/1421/2005

RO17481529

 Cluj – Napoca, str. Teleorman nr. 23, etaj 1, apartament 6, judeţul Cluj  17 iulie 2017

Soluții de cogenerare cu microturbine Capstone

Servelect – dealer Capstone în România

Sisteme de monitorizare a consumurilor energetice

Modernizarea iluminatului – soluții LED

Filtrare armonică

Compensarea energiei reactive

Trecerea delimitării JT/MT

Management energetic industrie

Management energetic localități

Audit energetic

Consultanță implementare ISO 50001

 https://servelect.ro/
2 S.C. Valeg Creative Solutions S.R.L.

J40/13077/2012

RO30881395

Bucureşti, str. Şerban Petrescu, nr. 10, CP 011892, sector 1  30 octombrie 2017  Micro-cogenerare. http://valeg.ro/ro/acasa/
3 S.C. Altius Fotovoltaic S.R.L.

J52/189/2001

RO14109092

 Giurgiu, str. Portului (Zona Liberă Giurgiu) nr. 1, judeţul Giurgiu  01 noiembrie 2017  Centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice.  http://www.altiusfotovoltaic.ro/
4 S.C. Smart Instal S.R.L.

J20/391/2005

RO17308774

 Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, clădirea IPH, etaj 2, cam. 203  06 decembrie 2017

 Eficienţă energetică.

Surse regenerabile de energie.

 http://www.smart-greenenergy.com/
5 S.C. Enesco Industrial S.R.L.

J22/781/2014

33132962

Iaşi, str. Friederick nr. 6, judeţul Iaşi  12 decembrie 2017

 Servicii energetice industriale.

Recuperarea energiei termice.

 http://www.enescoindustrial.com/
6 S.C. Unicmar New Energy S.R.L.

J01/312/2013

31632406

Ocna Mureş, str. Lungă nr. 21, judeţul Alba  17 ianuarie 2018

Sisteme de încălzire solară.

Staţii de preparare a apei calde.

Staţii de distribuţie a energiei termice în SACET.

Panouri şi sisteme fotovoltaice.

Panouri şi lămpi încălzire infraroşu.

Sisteme fotovoltaice DegerTraker.

Sisteme de stocare a energiei în containere.

Iluminat cu LED.

Staţii de încărcare maşini electrice.

Autobuze electrice.

Sisteme de cogenerare şi trigenerare.

 https://www.unicmar.ro/
7 S.C. Luxten Lighting Company S.A.

J40/9082/2009

RO6734030

Bucureşti, str. Parângului nr. 76, sector 1 02 februarie 2018

Soluții integrate pentru administrarea, monitorizarea şi controlul sistemelor de iluminat cu ajutorul sistemelor de telegestiune și telemetrie.

Soluții personalizate pentru reducerea consumului de energie pentru sistemele de iluminat.

Proiectarea, implementarea și exploatarea de capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile (solar şi hidro).

http://www.luxten.com/
8 S.C. Alfa-Bit S.R.L.

J40/3477/1991

5520

Bucureşti, str. Arcului nr. 11A, sector 2 12 februarie 2018

 Colectoare solare.

Turbine eoliene.

Celule fotovoltaice.

Pompe de căldură.

Lămpi solare.

www.alfabit.ro
9 S.C. Meir Green S.R.L.

J40/13316/2007

RO22093582

Bucureşti, b-dul Luptătorilor nr. 62 – 64, sector 1 26 martie 2018

Sisteme poziționare PV pe 2 axe Degerenergie.

Turbine eoliene VERGNET 275 kW, 1 MW.

Turbinele eoliene FORTIS 1,4 kW, 5 kW, 10 kW.

Panouri de încălzire în infraroșu.

Pompe solare Lorentz.

Invertoare SMA.

 http://meir.ro/
10 S.C. Energy System Consult S.R.L.

J40/10456/2000

RO13529500

Bucureşti, b-dul Burebista nr. 1, bloc D15, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 3 16 aprilie 2018

Generatoare de abur cu combustibil lichid, gazos sau mixt, pentru debite de la 157 kg/h până la 16t/h și presiuni de până la 160 bar.

Recuperatoare de căldura pentru procese industriale, turbine cu gaze şi motoare.

Unități mobile de generare a aburului.

Centrale de abur complete.

Unități UPS pentru procese industriale și sisteme critice.

Convertizoare de frecvență pentru sisteme fotovoltaice.

Produse, soluții și servicii pentru sisteme de abur/condens.

Soluții la cheie pentru sistemele de abur/condens ale mașinilor de fabricat hârtie și carton.

Service, mentenanță și piese de schimb.

http://www.esc-inc.ro/
11 S.C. Schréder Romania S.R.L.

J12/1759/1998

RO11210601

Cluj – Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 167A, județul Cluj 26 aprilie 2018

Iluminat public stradal.

Iluminat autostrăzi și șosele de centură.

Iluminat urban și ambiental.

Iluminat tuneluri.

Iluminat arhitectural.

Iluminat sportiv.

Iluminat industrial și centre comerciale.

http://www.schreder.com/ro-ro
12 S.C. Remont S.R.L.

J13/5695/1992

RO2753846

Constanţa, str. Garofiţei nr. 11A, judeţul Constanţa 27 aprilie 2018

Consultanță în domeniul energetic-centrale termice pentru uz casnic și industrial cu funcționare pe combustibil gazos, motorină și combustibil solid.

Verificări tehnice ai service la centrale termice de orice putere cu funcționare pe combustibil gazos, motorină și combustibil solid.

Construcții montaj și reparații la panouri solare, centrale termice de orice putere (apă, abur), rețele de termoficare, rețele de apă și canalizare.

Instalații termice și sanitare interioare.

Confecții metalice diverse (boilere, rezervoare, coșuri de fum, etc).

Montaj aparate de ventilație și climatizare.

Tâmplărie PVC cu profile KBE din Germania şi feronerie din gama GU.

http://www.remont.ro/
13 S.C. Primprest S.R.L.

J21/216/1995

RO7636839

Slobozia, str. Ardealului, bloc 2, sc. D, ap. 2, județul Ialomița 27 aprilie 2018 Furnizare de echipamente și servicii de construcție pentru proiecte de energie regenerabilă http://consultenergy.ro/
14 S.C. Bjorn S.R.L.

J40/14684/2017

RO25273057

București, str. Fântânica nr. 3, ap. 18, sector 2 14 mai 2018

Îmbunătățirea eficienței termice a clădirilor.

Reabilitarea termică a clădirilor monument.

Transformarea cuptoarelor de tip tunel pentru utilizarea arzătoarelor de peleți.

Transformarea punctelor termice în scopul utilizării arzătoarelor de peleți.

http://bjorn.ro/
15 S.C. Tibimar Comimex S.R.L.

J33/2196/1994

RO6630862

Rădăuți, str. Grănicerului nr. 12, județul Suceava 24 mai 2018 – Consultantă,
– Proiectare,
– Execuție,
soluții pentru energie termică ieftină în turism, industrie și
agricultură (industria alimentară, panificație, legumicultură,
uscarea cerealelor).Adaptarea instalațiilor de ardere cu funcționare pe combustibili fosili sau lemn de foc (centrale termice, generatoare
de aer cald, cazane de abur etc.) , la folosirea de peleti, agropeleti, boabe de porumb etc.
http://tbmenergy.ro/
16 S.C. Elma Trading Comp S.R.L.

J13/2855/1994

RO6113904

Constanța, str. Merișor nr. 2, județul Constanța 14 iunie 2018

Consultanță, proiectare, furnizare, montaj, punere în funcțiune și service pentru:

– sisteme de climatizare, ventilare și tratare a aerului cu funcționare în pompa de căldură;

– sisteme de climatizare cu funcționare în regim inverter, eficiență energetică ridicată, comandă și control inteligent;

– sisteme de încălzire și preparare apă caldă cu panouri solare;

– sisteme de încălzire și preparare apă caldă cu centrale termice;

– instalații electrice în construcții cu eficiență energetică ridicată și control inteligent.

http://www.elmatrd.ro/
17 S.C. Pro Horeca S.R.L.

J13/5131/2004

RO16073823

Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 46, județul Constanța 04 iulie 2018

Proiectare, vânzare și service de echipamente și accesorii profesionale de înaltă eficiență energetică pentru bucătărie, restaurant și catering.

Serviciile „la cheie” oferite cuprind:

 • consultanță pentru alegerea echipamentelor și a configurațiilor necesare;
 • proiectare și ofertare;
 • furnizare de echipamente, accesorii și materiale;
 • montaj și punere în funcțiune;
 • service în perioada de garanție și post-garanție.
http://pro-horeca.ro/
18 S.C. Delphi Electric S.R.L.

J01/1284/2005

RO18142180

Alba Iulia, str. A.I. Cuza nr. 15, județul Alba 02 octombrie 2018

Importator şi integrator de sisteme de încălzire (prin convecție şi prin radiație), de sisteme de încălzire prin pardoseală şi de instalații de degivrare, topire gheață și zăpadă.

Importator și integrator de sisteme de producere de energie prin valorificarea surselor regenerabile de energie:

 • sisteme fotovoltaice on – grid şi off – grid;
 • sisteme solare termodinamice.
http://www.del.ro/
19
S.C. Energo ESCO S.A.

J12/2108/2010

RO27795804

Cluj – Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, Imobilul Novis Plaza Corp A, judeţul Cluj
14 ianuarie 2019

Integrator de soluții inovative de eficiență energetică având ca scop principal reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod sustenabil. Segmentele de piață pe care societatea activează sunt:

 • centrale de cogenerare/trigenerare pe gaz natural;
 • iluminat interior, exterior, și stradal cu tehnologii inovative (LED, Ioduri)
 • acționări cu convertizoare cu turație variabilă;
 • eficienţa clădirii publice;
 • managementul energetic al clădirilor;
 • soluţii de recuperare căldură şi de stocare a energiei.
http://www.energoesco.ro/
20 S.C. EOM Greentech S.R.L.

J32/169/2012

RO29885962

Rășinari, str. Hulii nr. 1388, județul Sibiu 12 iulie 2019

Consultanță, furnizare și servicii montaj de echipamente PV pentru proiecte de energie solar fotovoltaice.

Tipuri de proiecte:

 • rezidentiale;
 • comerciale;
 • industriale;
 • agricultură;
 • solar car parking;
 • iluminat public.
http://eomgreentech.com/ro/
21
S.C. Adrem Link S.R.L.

J40/7380/2016

RO36126264

București, str. Alexandrina nr. 20 – 22, biroul 3, etaj 3, sector 1
07 octombrie 2019

Adrem Link promovează soluții în eficiență energetică, vizibilitate și informare, optimizare operațională, automatizare și control.

Societatea are în portofoliu servicii, soluții și produse structurate pe următoarele direcții:

 • panouri solare fotovoltaice și stocare energie;
 • management energetic orașe inteligente;
 • soluții de iluminat inteligent (LED);
 • servicii de audit energetic;
 • sistem integrat de management al energiei;
 • servicii de mentenanță a infrastructurii de utilizare;
 • stații de încărcare vehicule energetice;
 • building management system;
 • servicii manager energetic.

Serviciile Adrem Link se adresează consumatorilor casnici și marilor consumatori de energie, precum industria grea, producători energofagi, industria de FMCG – depozite frigorifice, dezvoltatori imobilari – parcuri industriale, ansambluri de locuințe și autoritățile publice locale.

http://adremlink.ro/
22
S.C. Compania de Brokeraj Energetic S.R.L.

J40/3221/2014

RO32928273

București, str. Rotundă, nr.17, sector 3
25 noiembrie 2019
 • Sisteme încălzire solară;
 • Sisteme fotovoltaice;
 • Pompe de căldură;
 • Iluminat LED;
 • Management energetic localități;
 • Compensarea energiei reactive;
 • Trecere/Facturare JT/MT.
https://alfaenergetic.ro/
Nr. Furnizor Nr. înregistrare la Registrul Comerţului/Cod unic de înregistrare Adresa Data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat Tipul proiectelor Date de contact
1 Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH

HRB 6200

DE 812 427 415

 D-61352 Bad – Homburg, Nehringstraße 15, Germania  16 martie 2018

Instalaţii de cogenerare

(motoare şi turbine)

http://www.kawasaki-gasturbine.de/
Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt