În evidenţele Fondului Român pentru Eficienta au fost înregistrate, până în prezent, 186 de cereri de împrumut, 7 Acorduri de principiu tripartit şi un Acord de colaborare.

Pentru fiecare din proiectele din portofoliu Administratorul Fondului a realizat evaluări tehnice şi financiare, situaţia financiară a potenţialilor clienţi făcând obiectul unor analize dezvoltate în concordanta cu stadiul la care s-a ajuns în negocierile cu aceştia.

Notaţiile utilizate în lista proiectelor din portofoliu sunt:

  • CF – Contract de împrumut,
  • FA – Finanţare aprobată,
  • AF – Acord de finanţare,
  • AD – Analiză detaliată,
  • AP – Analiza preliminară,
  • AgP – Acord de principiu tripartit semnat de potenţialul beneficiar, Fondul Român pentru Eficienta Energiei şi UNDP/GEF ’Întărirea capacităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în România’ (https://www.thegef.org/project/ şi http://www.energie.undp.ro/).
  • Menţiunea ”Execuţie” se referă la un Contract de finanţare aflat în derulare;
  • Menţiunea ”Progres” se refera la parcurgerea procedurilor premergătoare semnării Contractului de finanţare sau a etapelor care conduc la aprobarea finanţării, începând cu faza de analiza preliminară (AP), până în faza de finanţare aprobata (FA).
  • Menţiunea ”Revenire” se refera la posibilitatea reluării de către client a demersurilor de accesare a finanţării. Menţiunea ”Stop” se refera la oprirea analizelor din motive datorate exclusiv potenţialului client;
  • Menţiunea ”Respins” se referă la oprirea analizelor decisa de Fondul Român pentru Eficienta Energiei. Portofoliul de proiecte al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este prezentat în continuare.

Contracte de împrumut (CF)

Nr. Tipul analizei Sector Tipul investiţiei pentru care se solicita finanţarea/Stadiul actual Valoarea investiţiei (mii dolari SUA) Economia de energie (tep/an) Recuperarea investiţiei (ani)
1 CF încheiat Construcţii de maşini Modernizarea staţiei de producere a aerului comprimat prin înlocuirea compresoarelor existente cu unele moderne de eficienta energetica ridicata/Clientul a realizat investiţia 290,0 440,0 2,6
2 CF încheiat Alimentare

centralizata

Modernizarea staţiei geotermale şi racordarea unor puncte termice, modernizarea reţelei de distribuţie/Clientul a realizat investiţia 1.178,0 937,0 2,5
3 CF încheiat Alimentare

centralizata

Modernizarea de puncte termice şi a reţelelor de distribuţie aferente/Clientul a realizat investiţia 1.250,0 621,0 6,0
4 CF încheiat Industria alimentara Montarea unui cazan industrial pentru producerea energiei termice pe coji de floarea soarelui/Clientul a realizat investiţia 560,0 621,0 4,3
5 CF încheiat Industria celulozei Modernizarea sistemului abur-condens la maşina de fabricat hârtie şi implementarea unui sistem de gestiune a consumurilor de energie/Clientul a realizat investiţia 940,0 1.130,0 1,7
6 CF încheiat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia 125,0 47,0 4,6
7 CF încheiat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia 268,0 172,0 3,1
8 CF încheiat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia 125,0 97,0 3,0
9 CF încheiat Construcţii de maşini Modernizarea sistemului local de încălzire industriala cu tuburi radiante/Clientul a realizat investiţia 257,0 957,0 1,1
10 CF încheiat Industria sticlei Modernizarea unor echipamente tehnologice/ Clientul a realizat investiţia 514,0 898,0 1,7
11 CF reziliat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a renunţat la investiţie 168,0 0,0 0,0
12 CF încheiat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia 250,0 105,0 3,1
13 CF încheiat Industria petrolului Modernizarea producerii de abur în scopuri tehnologice/Clientul a realizat investiţia 580,0 1.368,0 2,1
14 CF încheiat Sănătate Montarea unui cazan pe peleţi din lemn şi a unor anexe/Clientul a realizat investiţia 405,0 187,0 3,6
15 CF încheiat Industria petrolului Modernizarea şi reabilitarea cuptorului de la instalaţia de distilare atmosferică/Clientul a realizat investiţia 179,0 233,0 1,9
16 CF încheiat Industria celulozei şi hârtiei Modernizarea micro hidrounităţilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului propriu de energie electrica/Clientul a realizat investiţia 1.869,0 1.012,0 4,4
17 CF reziliat Servicii comunale Automatizarea şi eficientizarea sistemelor de iluminat public/Clientul a renunţat la investiţie 420,0  131,0  5,6
18 CF încheiat Servicii energetice de tip ESCO Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea unei unităţi de co-generare în beneficiul unui terţ/Clientul a realizat investiţia 499,0 462,0 2,2
19 CF încheiat Industria chimică Instalarea unui sistem de co-generare cu turbina cu gaze şi cazan recuperator/Clientul a realizat investiţia 8.147,0 13.509,0 2,8
20 CF încheiat Servicii energetice Instalarea unui cazan de abur supraîncălzit pe biomasa/Clientul a realizat investiţia 13.464,0 7.743,0 5,1
21 CF încheiat Materiale de construcţii Modernizarea unei linii tehnologice de fabricat cărămizi/Clientul a realizat investiţia 2.578,0 684,0 6,1
22 CF încheiat Industria celulozei si hârtiei Modernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusivă a necesarului propriu de energie electrică/Clientul a realizat investiţia 400,0 0,0 4,4
23 CF încheiat Constructii de masini Sectorizarea şi optimizarea consumului de apa tehnologica si aer comprimat în secţiile de producţie/Clientul a realizat investiţia 284,0 148,0 4,9
24 CF încheiat Autoritate locală Modernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a realizat investiţia 216,0 43 5,6
25 CF reziliat Modernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a amânat realizarea investiţiei 217,0 69 4,5
26 CF încheiat Industria celulozei si hârtiei Modernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului propriu de energie electrică/Clientul a realizat investiţia 1.199,0 688 4,6
27 CF încheiat Autoritate locală Modernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a realizat investiţia 217,0 69 4,5
28  CF reziliat  Industria lemnului Instalarea unei centrale de co-generare pe biomasă/Clientul a renunţat la finanţare  6.935,0  –
29  CF reziliat  Servicii energetice de tip ESCO Co-generare şi furnizare energie termică şi electrică în regim ESCO-EPC/Clientul a renunţat la finanţare  969,0  –  –
30 CF încheiat Servicii Eficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice şi termice în clădiri/Clientul a realizat investiţia  88,0  32 6,3
31 CF încheiat Industria chimică Instalarea unui sistem de co-generare/Clientul a realizat investiţia  15.030,0  8.999 2,7
32 CF execuţie Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia  588,0  85 6,0
33 CF execuţie Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul realizează investiţia  571,0  70 6,4
34 CF execuţie Servicii energetice de tip ESCO Creşterea randamentului electric al unei centrale de co-generare pe biomasă/Clientul a realizat investiţia 783,0 1.678,0 4,8
35 CF reziliat Servicii energetice de tip ESCO Realizarea unei centrale de co-generare funcţionând cu gaz de sinteză rezultat din gazeificarea biomasei şi integrată unei S.A.C.E.T./Clientul a renunţat la realizarea investiţiei 2.494,0 1.006,0 4,5
36 CF execuţie Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia 429,0  70,0 6,8
37 CF execuţie Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia 130,0 29,0 5,4
38 CF execuţie Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul realizează investiția 455,0 119,0 5,7
39 CF încheiat Industria chimică Eficientizarea producerii şi consumului de energie prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone pe an 9.985,0 14.777 3,3
40 CF execuție Servicii energetice de tip ESCO Realizarea unei instalații pentru producerea de energie electrică în beneficiul unui terț, în baza unui contract de tip B.O.O.T cu o durată determinată/Clientul a realizat investiția 1.519 6.740 3,2
41 CF execuție Transporturi Realizarea primei rețele de stații de alimentare cu Gaz Natural Comprimat (GNC) din România/Clientul realizează investiția 5.903 25 3,5
42 CF execuție Servicii energetice de tip ESCO Finanțarea proiectelor de eficiență energetică în domeniul public și privat 1.000 312 4,3
TOTAL 82.678,0 74.216,0 3,5

 

Finanțare aprobată (FA)

Nr. Tipul analizei Sector Tipul investiţiei pentru care se solicita finanţarea/Stadiul actual Valoarea investiţiei (mii dolari SUA) Economia de energie (tep/an) Recuperarea investiţiei (ani)
1 FA
stop
Industria mobilei Instalarea unui cazan industrial pentru producerea de energie termica pe deşeuri lemnoase/Clientul a decis amânarea investiţiei pe termen nedeterminat 137,0 140,0 6,0
2 FA
stop
Servicii comunale Recuperarea, colectarea si utilizarea biogazului pentru producerea de energie termica în sistem centralizat/Clientul a decis amânarea investiţiei pe termen determinat 684,0 686,0 3,4
3 FA
stop
Asociație de proprietari Modernizarea sistemului local de încălzire prin înlocuirea cazanului de producere a energiei termice pe gaze naturale/Clientul a renunțat la realizarea investiției prin trecerea la montare de centrale individuale 50,0 35,0 6,0
4 FA
stop
Alimentare centralizata Modernizarea reţelelor de distribuţie din cadrul unui sistem centralizat de alimentare cu energie termica/Clientul a recurs la finanţarea din venituri proprii 2,984 836,0 4,6
5 FA
stop
Industria celulozei si hârtiei Instalarea unui cazan de abur supraîncălzit pe biomasa/Clientul a decis înfiinţarea unei companii „de proiect” de servicii energetice 12.800,0 15.363,0 4,5
6 FA
stop
Sănătate Modernizarea sistemului local de producere a  energiei termice/Clientul a recurs la finanţarea din venituri proprii 580,0 369,0 3,9
7 FA
stop
Servicii energetice Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea unei unităţi de co-generare în beneficiul unui terţ/Clientul a recurs la finanţarea din alte surse 1.176,0 950,0 4,6
8 FA
stop
Alimentare centralizata Instalarea a patru unităţi de co-generare pentru furnizarea de energie termică în sistem centralizat/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse 27.859,0 22.858,0 5,0
9 FA
stop
Producerea de energie electrică Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției 115,0 32,0 5,6
10 FA
stop
Servicii energetice Furnizarea de energie termică produsă cu instalația termică cu puterea instalată totală de 2,5 MWt, în beneficiul unui terț (în baza unui contract de furnizare energie termică)/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse 407,0 317,0 1,8
TOTAL 46.792,0 41.586,0 4,8

Analiză preliminară (AP)

Nr. Tipul analizei Sector Tipul investiţiei pentru care se solicita finanţarea/Stadiul actual Valoarea investitiei (mii dolari SUA) Economia de energie (tep/an) Recuperarea investitiei (ani)
TOTAL 162.052,0* n.a. n.a.
79 AP
progres
Servicii Instalarea unei centrale fotovoltaice pentru trecerea de la încălzirea cu combustibili fosili la încălzirea electrică 300,0* n.a. 3,0*
78 AP
stop
Autoritate locala Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică 440,0* n.a. 4,0*
77 AP
stop
Alimentare centralizată Achiziţie maşină electrică şi instalaţie de răcire – condensare 239,0* n.a. 3,0*
76 AP
stop
Industria petrolului Eficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice prin instalarea de panouri fotovoltaice 1.000,0* n.a. 7,0*
75 AP
stop
Industria legumicolă Izolare a termică a unei sere şi trecerea de la utilizarea combustibililor fosili la utilizarea energiei electrice produse în panouri fotovoltaice 440,0* n.a. 4,3*
74 AP
stop
Industria prelucrării lemnului Achiziţionarea a două maşini noi de transport buşteni cu consum redus de combustibil şi capacitate mărită de transport 410,0* n.a. 4,0*
73 AP
stop
Autoritate locala Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică 432,0* n.a. n.a.
72 AP
stop
Comerţ Instalarea unui echipament de co-generare pentru încălzirea spaţiilor industriale şi administrative 129,0* n.a. n.a.
71 AP
stop
Construcţii Modernizarea unor spaţii industriale în scopul amenajării unui sediu de birouri 638,0* n.a. n.a.
70 AP
stop
Industria minieră Modernizarea echipamentelor de extracţie a lignitului în carieră deschisă 1.250,0* n.a. n.a.
69 AP
stop
Industria prelucrării lemnului Construirea unei unităţi noi de co-generare de înaltă eficienţă pe biomasă 4.643,0* n.a. 8,0*
68 AP
stop
Alimentare centralizată Reţea de sonde de apă geotermală pentru exploatarea unui zăcământ în vederea producerii de energie termică pentru o centrală electrică de termoficare 4.830,0* n.a. 3,5*
67 AP
stop
Servicii Reabilitarea termică a clădirii şi eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel  1.200,0* n.a. 5,0*
66 AP
stop
Servicii Reabilitarea termică a clădirii şi eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel  1.200,0* n.a. 5,0*
65 AP
stop
Producerea energiei electrice Modernizare instalaţie de producere energie electrică şi termică din deşeuri de cauciuc prin cracare termică 4.800,0* n.a. 6,0*
64 AP
stop
Producerea energiei electrice Înfiinţarea unui parc eolian cu 4 centrale eoliene de 2 – 4 MWe 18.000,0* n.a. n.a.
63 AP
stop
Industria prelucrării lemnului Centrală de co-generare pe biomasă cu turbină cu abur 18.000,0* n.a. 6,0*
62 AP
stop
Servicii energetice Modernizarea sistemului municipal de alimentare centralizata cu energie termica prin trecerea la funcsionarea pe biomasa 9.000,0* n.a. 3,0*
61 AP
stop
Industria textilă Instalarea de noi capacitati industriale pentru producerea energiei termice pe gaze naturale 150,0* n.a. 4,0*
60 AP
stop
Servicii energetice Producerea, instalarea şi mentenanţa a două recuperatoare de căldură cu tuburi termice 1.850,0* n.a. 2,0*
59 AP
respins
Servicii energetice Instalarea unei turbine de abur pentru producerea de energie electrica/Pe moment nu se accepta astfel de finantari 7.700,0* n.a. 8,0*
58 AP
respins
Producerea de energie electrică Construire a unei centrale hidroelectrice de mică putere (CHEMP)/Pe moment nu se accepta astfel de finantari 1.971,0* n.a. 3,5*
57 AP
stop
Industria alimentara Modernizarea sistemului de încalzire prin trecerea de la gaze naturale la biomasa/Clientul doreste trecerea încălzirii pe biogaz. 800,0* n.a. 6,0*
56 AP
stop
Industria mobilei Instalarea de noi capacitati industriale pentru producerea energiei termice pe deseuri de lemn/Clientul doreste accesarea de fonduri nerambursabile. 280,0*  n.a. 3,6*
55 AP
respins
Agricultura Producerea de biodiesel/Pe moment nu se accepta astfel de finantari 2.400,0*  n.a. 4,0*
54 AP
stop
Industria alimentara Modernizare tehnologica/Clientul a accesat alte surse de finantare 1.426,0* n.a. 10,0*
53 AP
respins
Productia de energie electrica Producerea de energie electrica în instalatii eoliene/Pe moment nu se accepta astfel de finantari 7.500,0*  n.a. 6,0*
52 AP
stop
Constructii de masini Modernizarea cuptoarelor de tratament termic/Clientul a realizat investitia în regie proprie. 307,0* n.a. 3,8*
51 AP
stop
Constructii de masini Modernizarea instalatiilor de încalzire industriala/Clientul a realizat investitia în regie proprie. 400,0* n.a. 4,0*
50 AP
stop
Sanatate Instalarea de pompe de caldura pentru producerea energiei termice/Clientul a renuntat la realizarea investitiei 100,0* n.a. 3,0*
49 AP
stop
Industria cosmetica Instalarea de noi capacitati industriale pentru producerea energiei termice/Clientul a renuntat la realizarea investitiei 200,0* n.a. 4,0*
48 AP
stop
Industria mobilei Instalarea de noi capacitati industriale pentru producerea energiei termice pe deseuri de lemn/Clientul a renuntat la realizarea investitiei. 280,0* n.a. 3,6*
47 AP
stop
Turism Modernizarea sistemului de încalzire si reabilitarea termica a unui hotel/Clientul a renuntat la realizarea investitiei 1.000,0* n.a. 5,0*
46 AP
stop
Constructii de masini Modernizarea sistemului industrial de încalzire/Clientul a realizat investitia în regie proprie. 490,0* n.a. 4,0*
45 AP
stop
Constructii navale Modernizarea producerii de energie termica si aer comprimat, compensarea energiei reactive/Clientul îsi redefineste strategia de investitii 574,0* n.a. 4,0*
44 AP
stop
Servicii energetic (ESCO) Instalarea unui cazan pentru producerea de energie termica la un tert/Clientul a accesat alte surse de finantare. 143,0* n.a. n.a.
43 AP
stop
Zootehnie Producerea, recuperarea, colectarea si valorificarea biogazului pentru producerea de energie electrica si termica pentru acoperirea consumului propriu si comercializare/Clientul a accesat alte surse de finantare. 1000,0* n.a. 4,0*
42 AP
stop
Constructii de masini Modernizarea sistemului de producere a aerului comprimat si retehnologizari si reabilitari tehnologice/Clientul îsi redefineste strategia de investitii 850,0* n.a. 1,8*
41 AP
respins
Constructii hidrotehnice Modernizarea sistemului industrial de distributie a energiei electrice/Ponderea redusa a economiilor de energie în economiile financiare rezultate dupa implementarea proiectului 480,0* n.a. 8,0*
40 AP
stop
Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii. 120,0* n.a. 4,0*
39 AP
stop
Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii. 132,0* n.a. 4,0*
38 AP
stop
Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii. 140,0* n.a. 4,0*
37 AP
stop
Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii. 142,0* n.a. 4,0*
36 AP
stop
Industria confectiilor Trecerea de la producerea locala a aburului la utilizarea aburului produs în cogenerare/Clientul a renuntat la realizarea investitiei. 575,0* n.a. 5,0*
35 AP
respins
Agricultura Producerea de biodiesel/Pe moment nu se accepta astfel de finantari 2,190* n.a. 5,0*
34 AP
stop
Industria tipografica Instalatie pentru producerea de biocombustibili pe baza de grasimi animale si vegetale/Clientul a recurs la accesarea altor surse de finantare 125,0* n.a. 2,0*
33 AP
respins
Producere energie electrica Producerea de energie electrica într-o instalatie eoliana/Pe moment nu se accepta astfel de finantari 300,0* n.a. 4,0*
32 AP
respins
Autoritate locala Reabilitarea termica a sediului administrativ/ Creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne. 87,0* n.a. 3,0*
31 AP
respins
Reciclarea deseurilor Construirea unei microhidrocentrale cu puterea unitara de 100 kW/Creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne. 30,0* n.a. 3,0*
30 AP
stop
Alimentare centralizata înlocuirea arzatoarelor de la instalatiile de producere a energiei termice în regim centralizat/ Clientul a accesat alte surse de finantare 584,0* n.a. 3,0*
29 AP
stop
Autoritate locala Instalatie solara integrata unei instalatii de producere a energiei termice pentru încalzirea apei dintr-o piscina municipala/Clientul a renuntat la realizarea investitiei. 197,0* n.a. 5,0*
28 AP
stop
Cercetare Reabilitarea termica a unei hale destinate activitatilor de microproductie/Clientul a avut dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare. 148,0* n.a. 4,6*
27 AP
stop
Industria textila Instalarea unui motor de co-generare/Clientul a avut dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare. 500,0* n.a. 5,0*
26 AP
stop
Industria chimica Înlocuirea compresoarelor cu piston cu compresoare cu surub/Clientul a avut dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare, recurgând, în ultima instanta la achizitionarea echipamentelor cu venituri proprii. 250,0* n.a. 4,0*.
25 AP
stop
Industria alimentara Reducerea consumurilor specifice/Clientul a avut dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare. 600,0* n.a. n.a.
24 AP
stop
Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul îsi depaseste gradul legal de îndatorare, iar creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne. 60,0* n.a. 4,0*
23 AP
stop
Industria mobilei Cresterea gradului de utilizare a deseurilor lemnoase pentru producerea energiei termice în conditii ridicate de eficienta/Clientul are dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare. 500,0* n.a. 3,0*
22 AP
stop
Confectii metalice Modernizarea si automatizarea instalatiilor de ardere în urma trecerii de pe combustibil lichid pe combustibil gazos/Creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne. 35,0* n.a. 4,0*
21 AP
stop
Producere energie electrica Modernizarea instalatiilor de ardere si a capacitatilor de producere a energiei în co-generare/Clientul a amânat momentul  demararii investitiilor. 16.000,0* n.a. 5,0*
20 AP
stop
Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul îsi depaseste gradul legal de îndatorare, iar creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne. 133,0* n.a. 4,0*
19 AP
respins
Industria tipografica Utilizarea resurselor energetice secundare, rezultate din procesul de tiparire, la producerea energiei termice pentru încalzire/O durata prea mare de recuperare a investitiei. 650,0* n.a. 14,0*
18 AP
stop
Constructii de masini Modernizarea cuptoarelor de turnatorie si a instalatiei CIF, etanseizarea halelor industriale, modernizarea sistemului de ventilatie si a retelei de alimentare cu energie termica/Clientul nu considera investitia prioritara. 400,0* n.a. n.a.
17 AP
stop
Autoritate locala Amplasarea unor uscatoare de material lemnos si utilizarea deseurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul îsi depaseste gradul legal de îndatorare 881,0* n.a. n.a.
16 AP
stop
Autoritate locala Amplasarea unor uscatoare de material lemnos si utilizarea deseurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul îsi depaseste gradul legal de îndatorare. 810,0* n.a. n.a.
15 AP
stop
Mase plastice Modernizarea halelor industriale si a sistemelor locale de încalzire/Clientul are dificultati în furnizarea detaliilor tehnice referitoare la proiectul de modernizare. 600,0* n.a. 3,0*
14 AP
stop
Constructii de masini Instalarea unor motoare de co-generare/Clientul a recurs la finantarea din alte proprii. 15.000,0* n.a. 4,0*
13 AP
stop
Constructii de masini Descentralizarea producerii de aer comprimat prin achizitionarea si instalarea a trei compresoare de aer, modernizarea unui cuptor de tratament termic si montarea unor turnuri de racire independente/Clientul nu considera investitia prioritara. 1.000,0* n.a. 4,0*
12 AP
stop
Autoritate locala Modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica si instalarea a doua cazane pe deseuri din lemn/Clientul îsi depaseste gradul de îndatorare 9.180,0* n.a. n.a.
11 AP
respins
Constructii de masini Instalarea unor cazane industriale noi/Clientul a solicitat un credit situat sub limita minima acceptabila pentru finantare 100,0 n.a. n.a.
10 AP
respins
Constructii de masini Instalare de echipamente pentru compensarea factorului de putere/Clientul a avut dificultati în furnitarea de garantii necesare acoperirii riscului de creditare 120,0 n.a. n.a.
9 AP
respins
Producere energie electrica Instalatie eoliana de producere a energiei electrice/Potential tehnic eolian masurat în zona de montare a instalatiei insuficient 200,0 n.a. n.a.
8 AP
stop
Industria alimentara Modernizarea unei linii tehnologice de procesat carne/Clientul a recurs la finantarea din alte surse 2.400,0 n.a. n.a.
7 AP
stop
Servicii Reabilitarea termica a unei cladiri administrative/Clientul nu considera investitia prioritara. 265,0 n.a. 4,0*
6 AP
respins
Industria chimica Modernizarea unei instalatii de cracare catalitica/Clientul avea o situatie financiara precara iar proiectul genera economii reduse de energie 1.450,0* n.a. n.a.
5 AP
respins
Producere energie electrica Instalatie eoliana de producere a energiei electrice/Potential tehnic eolian masurat în zona de montare a instalatiei insuficient 116,0* n.a. n.a.
4 AP
stop
Industria mobilei Montarea unui cazan de abur pe deseuri din lemn/Clientul a amânat realizarea investitiei 1.200,0 n.a. n.a.
3 AP
stop
Materiale de
constructii
Modernizarea unor cuptoare industriale/Clientul a renuntat la realizarea investitiei. 200,0* n.a. 7,0*
2 AP
stop
Alimentare centralizata Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica si contorizare/Clientul a recurs la finantarea din alte surse. 389,0 n.a. 4,0*
1 AP
stop
Autoritate locala Extinderea retelei de alimentare cu energie termica/Clientul nu considera investitia prioritara. 4.320,0* n.a. 4,0*

* estimari; n.a. – lipsa precizari

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt