În evidenţele Fondului Român pentru Eficienta au fost înregistrate, până în prezent, 195 de cereri de împrumut, 7 Acorduri de principiu tripartit şi un Acord de colaborare.

Pentru fiecare din proiectele din portofoliu Administratorul Fondului a realizat evaluări tehnice şi financiare, situaţia financiară a potenţialilor clienţi făcând obiectul unor analize dezvoltate în concordanta cu stadiul la care s-a ajuns în negocierile cu aceştia.

Notaţiile utilizate în lista proiectelor din portofoliu sunt:

  • CF – Contract de împrumut,
  • FA/R – Finanţare aprobată/respinsă,
  • AF – Acord de finanţare,
  • AD – Analiză detaliată,
  • AP – Analiza preliminară,
  • AgP – Acord de principiu tripartit semnat de potenţialul beneficiar, Fondul Român pentru Eficienta Energiei şi UNDP/GEF ’Întărirea capacităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în România’ (https://www.thegef.org/project/ şi http://www.energie.undp.ro/).
  • Menţiunea ”Execuţie” se referă la un Contract de finanţare aflat în derulare;
  • Menţiunea ”Progres” se refera la parcurgerea procedurilor premergătoare semnării Contractului de finanţare sau a etapelor care conduc la aprobarea finanţării, începând cu faza de analiza preliminară (AP), până în faza de finanţare aprobată (FA).
  • Menţiunea ”Revenire” se refera la posibilitatea reluării de către client a demersurilor de accesare a finanţării. Menţiunea ”Stop” se refera la oprirea analizelor din motive datorate exclusiv potenţialului client;
  • Menţiunea ”Respins” se referă la oprirea analizelor, decisă de Fondul Român pentru Eficienta Energiei. Portofoliul de proiecte al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este prezentat în continuare.

Contracte de împrumut (CF)

Nr.Tipul analizeiSectorTipul investiţiei pentru care se solicita finanţarea/Stadiul actualValoarea investiţiei (mii dolari SUA)Economia de energie (tep/an)Recuperarea investiţiei (ani)
1CF încheiatConstrucţii de maşiniModernizarea staţiei de producere a aerului comprimat prin înlocuirea compresoarelor existente cu unele moderne de eficienta energetica ridicata/Clientul a realizat investiţia290,0440,02,6
2CF încheiat

Alimentare

centralizata

Modernizarea staţiei geotermale şi racordarea unor puncte termice, modernizarea reţelei de distribuţie/Clientul a realizat investiţia1.178,0937,02,5
3CF încheiat

Alimentare

centralizata

Modernizarea de puncte termice şi a reţelelor de distribuţie aferente/Clientul a realizat investiţia1.250,0621,06,0
4CF încheiatIndustria alimentaraMontarea unui cazan industrial pentru producerea energiei termice pe coji de floarea soarelui/Clientul a realizat investiţia560,0621,04,3
5CF încheiatIndustria celulozeiModernizarea sistemului abur-condens la maşina de fabricat hârtie şi implementarea unui sistem de gestiune a consumurilor de energie/Clientul a realizat investiţia940,01.130,01,7
6CF încheiatAutoritate localaModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia125,047,04,6
7CF încheiatAutoritate localaModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia268,0172,03,1
8CF încheiatAutoritate localaModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia125,097,03,0
9CF încheiatConstrucţii de maşiniModernizarea sistemului local de încălzire industriala cu tuburi radiante/Clientul a realizat investiţia257,0957,01,1
10CF încheiatIndustria sticleiModernizarea unor echipamente tehnologice/ Clientul a realizat investiţia514,0898,01,7
11CF reziliatAutoritate localaModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a renunţat la investiţie168,00,00,0
12CF încheiatAutoritate localaModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia250,0105,03,1
13CF încheiatIndustria petroluluiModernizarea producerii de abur în scopuri tehnologice/Clientul a realizat investiţia580,01.368,02,1
14CF încheiatSănătateMontarea unui cazan pe peleţi din lemn şi a unor anexe/Clientul a realizat investiţia405,0187,03,6
15CF încheiatIndustria petroluluiModernizarea şi reabilitarea cuptorului de la instalaţia de distilare atmosferică/Clientul a realizat investiţia179,0233,01,9
16CF încheiatIndustria celulozei şi hârtieiModernizarea micro hidrounităţilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului propriu de energie electrica/Clientul a realizat investiţia1.869,01.012,04,4
17CF reziliatServicii comunaleAutomatizarea şi eficientizarea sistemelor de iluminat public/Clientul a renunţat la investiţie420,0 131,0 5,6
18CF încheiatServicii energetice de tip ESCOInstalarea, punerea în funcţiune şi operarea unei unităţi de co-generare în beneficiul unui terţ/Clientul a realizat investiţia499,0462,02,2
19CF încheiatIndustria chimicăInstalarea unui sistem de co-generare cu turbina cu gaze şi cazan recuperator/Clientul a realizat investiţia8.147,013.509,02,8
20CF încheiatServicii energeticeInstalarea unui cazan de abur supraîncălzit pe biomasa/Clientul a realizat investiţia13.464,07.743,05,1
21CF încheiatMateriale de construcţiiModernizarea unei linii tehnologice de fabricat cărămizi/Clientul a realizat investiţia2.578,0684,06,1
22CF încheiatIndustria celulozei si hârtieiModernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusivă a necesarului propriu de energie electrică/Clientul a realizat investiţia400,00,04,4
23CF încheiatConstructii de masiniSectorizarea şi optimizarea consumului de apa tehnologica si aer comprimat în secţiile de producţie/Clientul a realizat investiţia284,0148,04,9
24CF încheiatAutoritate localăModernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a realizat investiţia216,0435,6
25CF reziliatAutoritate localăModernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a amânat realizarea investiţiei217,0694,5
26CF încheiatIndustria celulozei si hârtieiModernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului propriu de energie electrică/Clientul a realizat investiţia1.199,06884,6
27CF încheiatAutoritate localăModernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a realizat investiţia217,0694,5
28 CF reziliat Industria lemnuluiInstalarea unei centrale de co-generare pe biomasă/Clientul a renunţat la finanţare 6.935,0 –
29 CF reziliat Servicii energetice de tip ESCOCo-generare şi furnizare energie termică şi electrică în regim ESCO-EPC/Clientul a renunţat la finanţare 969,0 – –
30CF încheiatServiciiEficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice şi termice în clădiri/Clientul a realizat investiţia 88,0 326,3
31CF încheiatIndustria chimicăInstalarea unui sistem de co-generare/Clientul a realizat investiţia 15.030,0 8.9992,7
32CF încheiatAutoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia 588,0 856,0
33CF încheiatAutoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia 571,0 706,4
34CF execuţieServicii energetice de tip ESCOCreşterea randamentului electric al unei centrale de co-generare pe biomasă/Clientul a realizat investiţia783,01.678,04,8
35CF reziliatServicii energetice de tip ESCORealizarea unei centrale de co-generare funcţionând cu gaz de sinteză rezultat din gazeificarea biomasei şi integrată unei S.A.C.E.T./Clientul a renunţat la realizarea investiţiei2.494,01.006,04,5
36CF execuţieAutoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia429,0 70,06,8
37CF execuţieAutoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia130,029,05,4
38CF încheiatAutoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiția455,0119,05,7
39CF încheiatIndustria chimicăEficientizarea producerii şi consumului de energie prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone pe an9.985,014.7773,3
40CF execuțieServicii energetice de tip ESCORealizarea unei instalații pentru producerea de energie electrică în beneficiul unui terț, în baza unui contract de tip B.O.O.T cu o durată determinată/Clientul a realizat investiția1.5196.7403,2
41CF execuțieTransporturiRealizarea primei rețele de stații de alimentare cu Gaz Natural Comprimat (GNC) din România/Clientul realizează investiția5.903253,5
42CF execuțieServicii energetice de tip ESCOFinanțarea proiectelor de eficiență energetică în domeniul public și privat/Clientul realizează investiția1.0003124,3
43CF execuțieAutoritate localăRealizarea unor centrale fotovoltaice de 60 kWp conectate la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică și modernizarea iluminatului public/Clientul realizează investiția151435,2
44CF execuțieServicii energetice de tip ESCORealizarea a două centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a unei instalații cu pompe de căldură de tip aer – apă pentru producerea de energie termică pentru încălzire și apă caldă pentru consum/Clientul realizează investiția60153,6
45CF execuțieServicii energetice de tip ESCOFinanțarea proiectelor de eficiență energetică în domeniul public și privat/Clientul realizează investiția1.200.0001.7011,8
46CF execuțieServicii energetice de tip ESCOEficientizare clădire școală gimnazială. Alte proiecte/Clientul realizează investiția1151952,6
47CF încheiatAutoritate publica localaConstruire parc fotovoltaic pentru sistemele de alimentare cu apă comuna Movilița, judetul Vrancea78,033,274
TOTAL84.400,076.193,273,9

Finanțare aprobată/respinsă (FA/R)

Nr.Tipul analizeiSectorTipul investiției pentru care se solicita finanțarea/Stadiul actualValoarea investiției (mii dolari SUA)Economia de energie (tep/an)Recuperarea investiţiei (ani)
1FA
stop
Industria petrolierăÎnlocuirea sistemului de încălzire cu abur cu unul nou, funcționând cu energie electrică/Clientul a renunțat să mai facă investiția1.240,0
2FA
stop
Producerea de energieInstalarea unei turbine eoliene folosite/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii116,04,0
3FA
stop
Industria materialelor de construcțiiÎnlocuirea cazanului de abur cu un echipament nou/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii177,0
4FA
stop
Producerea de energieInstalarea, punerea în funcțiune și operarea unui incinerator de deșeuri spitaliceşti și producerea de energie/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii1.350,0
5FA
stop
Alimentare centralizatăReabilitarea a unor puncte termice ale SACET/Clientul a renunțat să mai facă investiția600,012,7
6
FA
stop
Producerea de energieInstalarea unei turbine eoliene folosite/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii263,010,0
7FA
stop
Industria chimicăÎnlocuirea cazanului de abur și a cazanului de apă fierbinte cu echipamente noi/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii100,0
8FA
stop
Industria chimicăInstalarea unei turbine de condensaţie/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii1.2004,0
9FA
stop
Industria metalurgicăÎnlocuirea compresoarelor de aer/Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii182102,03,5
10
FA
stop
Industria mobileiInstalarea unui cazan industrial pentru producerea de energie termica pe deșeuri lemnoase/Clientul a decis amânarea investiției pe termen nedeterminat137,0140,06,0
11
FA
stop
Servicii comunaleRecuperarea, colectarea și utilizarea biogazului pentru producerea de energie termica în sistem centralizat/Clientul a decis amânarea investiției pe termen determinat684,0686,03,4
12
FA
stop
Asociație de proprietariModernizarea sistemului local de încălzire prin înlocuirea cazanului de producere a energiei termice pe gaze naturale/Clientul a renunțat la realizarea investiției prin trecerea la montare de centrale individuale50,035,06,0
13FA
stop
Alimentare centralizataModernizarea rețelelor de distribuție din cadrul unui sistem centralizat de alimentare cu energie termica/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii2,984836,04,6
14FA
stop
Industria celulozei şi hârtieiInstalarea unui cazan de abur supraîncălzit pe biomasa/Clientul a decis înființarea unei companii „de proiect” de servicii energetice12.800,015.363,04,5
15FA
stop
SănătateModernizarea sistemului local de producere a  energiei termice/Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii580,0369,03,9
16
FA
stop
Iluminat public
Modernizarea sistemului de iluminat public exterior  prin utilizarea de surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune/Contract reziliat. Clientul a renunțat la realizarea investiției150,0
44,0
3,9
17FA
stop
Servicii energeticeInstalarea, punerea în funcțiune şi operarea unei unități de co-generare în beneficiul unui teri/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din alte surse1.176,0950,04,6
18FA
stop
Alimentare centralizataInstalarea a patru unități de co-generare pentru furnizarea de energie termică în sistem centralizat/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din alte surse27.859,022.858,05,0
19
FA
stop
Servicii turistice
Reabilitarea termică a clădirii și eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel/Cerere respinsă. Clientul a renunțat la realizarea investiției
530,0
222,0
5,6
20FA
stop
Servicii energeticeProducere şi furnizare prin cogenerare de energie electrică și termică în regim ESCO & EPC pentru un spital municipal/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse510,0152,04,4
21FA
stop
Alimentare centralizataAchiziție, montaj și punere în funcțiune a două cazane de apă fierbinte/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse779,0701,02,8
22FA
stop
Producerea de energie electricăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției341,0
23FA
stop
Iluminat/Producerea de energieEficientizarea sistemului de iluminat interior și exterior. Instalarea unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice/Cerere respinsă. Clientul a renunțat la realizarea investiției2.000,0861,04,8
24FA
stop
Producerea de energie electricăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției468,0
25FA
stop
Producerea de energie electricăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției294,0
26FA
stop
Producerea de energie electricăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției294,0
27FA
stop
Iluminat publicModernizarea sistemului de iluminat public exterior  prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a renunțat la realizarea investiției130,0
28FA
stop
Servicii energeticeInstalarea, punerea în funcțiune și operarea unei centrale de co-generare pe biomasă în beneficiul unui teri/Cerere respinsă. Clientul a renunțat la realizarea investiției2.400,0
29FA
stop
Producerea de energie electricăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției115,032,05,6
30FA
stop
Producerea de energie electricăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției546,0
31FA
stop
Producerea de energie electricăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției480,0
32FA
stop
Servicii energeticeFurnizarea de energie termică produsă cu instalația termică cu puterea instalată totală de 2,5 MWt, în beneficiul unui terț (în baza unui contract de furnizare energie termică)/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse407,0317,01,8
33FA
stop
Servicii turisticeReabilitarea termică a clădirii și eficientizarea costurilor energetice pentru un salon de evenimente/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din alte surse194,044,04,5
TOTAL60.984,0

Analiză preliminară (AP)

Nr.Tipul analizeiSectorTipul investiției pentru care se solicita finanțarea/Stadiul actualValoarea investiției (mii dolari SUA)Economia de energie (tep/an)Recuperarea investiției (ani)
TOTAL161.627,0*n.a.n.a.
85AP progresComerțCentrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru acoperirea autoconsumului de energie electrică30,0*n.a.n.a.
84AP progresComerțCentrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru acoperirea autoconsumului de energie electrică46,0*n.a.n.a.
83AP progresComerțCentrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru acoperirea autoconsumului de energie electrică72,0*n.a.n.a.
82AP progresSănătateCentrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru acoperirea autoconsumului de energie electrică120,0*n.a.n.a.
81AP progresProducere energie electricăValorificarea potențialului hidroenergetic1.600,0*n.a.n.a.
80AP stopComerțSistem de co-generare/Clientul a recurs la finanțarea investiției din alte surse247,0*n.a.n.a.
79AP
stop
Servicii comunaleModernizarea producerii de energie termică pentru SACET/Clientul a amânat pe perioadă nedeterminată realizarea investiției471,0*n.a.6,0*
78AP
stop
ServiciiInstalarea unei centrale fotovoltaice pentru trecerea de la încălzirea cu combustibili fosili la încălzirea electrică/Clientul a amânat pe perioadă nedeterminată realizarea investiției300,0*n.a.4,0*
77AP
stop
Autoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/746,0*n.a.4,0*
76AP
stop
Alimentare centralizatăCentrală electrică solară cu panouri fotovoltaice/Clientul a amânat pe perioadă nedeterminată realizarea investiției1.839,0*n.a.3,75*
75AP
stop
Industria petroluluiEficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice prin instalarea de panouri fotovoltaice1.965,0*n.a.7,0*
74AP
stop
AgriculturăIzolare a termică a unei sere și trecerea de la utilizarea combustibililor fosili la utilizarea energiei electrice produse în panouri fotovoltaice440,0*n.a.4,3*
73AP
stop
Industria prelucrării lemnuluiAchiziționarea a două mașini noi de transport bușteni cu consum redus de combustibil și capacitate mărită de transport/Clientul a realizat investiția din surse proprii410,0*n.a.4,0*
72AP
stop
Autoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a renunțat la realizarea investiției432,0*n.a.4,0*
71AP
stop
ComerțInstalarea unui echipament de co-generare pentru încălzirea spațiilor industriale și administrative/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare129,0*n.a.n.a.
70AP
stop
ConstrucțiiModernizarea unor spații industriale în scopul amenajării unui sediu de birouri/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare638,0*n.a.4,0*
69AP
stop
Industria minierăModernizarea echipamentelor de extracție a lignitului în carieră deschisă/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare1.250,0*n.a.4,0*
68AP
stop
Industria prelucrării lemnuluiConstruirea unei unități noi de co-generare de înaltă eficiență pe biomasă/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare4.643,0*n.a.8,0*
67AP
stop
Alimentare centralizatăRețea de sonde de apă geotermală pentru exploatarea unui zăcământ în vederea producerii de energie termică pentru o centrală electrică de termoficare/Clientul a amânat pe perioadă determinată realizarea investiției4.830,0*n.a.3,5*
66AP
stop
ServiciiReabilitarea termică a clădirii şi eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 1.200,0*n.a.5,0*
65AP
stop
ServiciiReabilitarea termică a clădirii și eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 1.200,0*n.a.5,0*
64AP
stop
Producere energie electricăModernizare instalație de producere energie electrică și termică din deșeuri de cauciuc prin cracare termică/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare4.800,0*n.a.6,0*
63AP
stop
Producere energie electricăÎnființarea unui parc eolian cu 4 centrale eoliene de 2 – 4 MWe/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare18.000,0*n.a.n.a.
62AP
stop
Industria prelucrării lemnuluiCentrală de co-generare pe biomasă cu turbină cu abur/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare18.000,0*n.a.6,0*
61AP
stop
Servicii energeticeModernizarea sistemului municipal de alimentare centralizată cu energie termică prin trecerea la funcţionarea pe biomasă/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare9.000,0*n.a.3,0*
60AP
stop
Industria textilăInstalarea de noi capacități industriale pentru producerea energiei termice pe gaze naturale/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare150,0*n.a.4,0*
59AP
stop
Servicii energeticeProducerea, instalarea și mentenanța a două recuperatoare de căldură cu tuburi termice/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare1.850,0*n.a.2,0*
58AP
respins
Servicii energeticeInstalarea unei turbine de abur pentru producerea de energie electrica/Pe moment nu se accepta astfel de finanțări7.700,0*n.a.8,0*
57AP
respins
Producere energie electricăConstruire a unei centrale hidroelectrice de mică putere (CHEMP)/Pe moment nu se accepta astfel de finanțări1.971,0*n.a.3,5*
56AP
stop
Industria alimentaraModernizarea sistemului de încălzire prin trecerea de la gaze naturale la biomasă/Clientul dorește trecerea încălzirii pe biogaz800,0*n.a.6,0*
55AP
stop
Industria mobileiInstalarea de noi capacități industriale pentru producerea energiei termice pe deșeuri de lemn/Clientul dorește accesarea de fonduri nerambursabile280,0* n.a.3,6*
54AP
respins
AgriculturăProducerea de biodiesel/Pe moment nu se accepta astfel de finanţări2.400,0* n.a.4,0*
53AP
stop
Industria alimentarăModernizare tehnologica/Clientul a accesat alte surse de finanțare1.426,0*n.a.10,0*
52AP
respins
Producție energie electricăProducerea de energie electrică în instalații eoliene/Pe moment nu se acceptă astfel de finanțări7.500,0* n.a.6,0*
51AP
stop
Construcții de mașiniModernizarea cuptoarelor de tratament termic/Clientul a realizat investiția în regie proprie307,0*n.a.3,8*
50AP
stop
Construcții de mașiniModernizarea instalațiilor de încălzire hală producție industrială/Clientul a realizat investiția în regie proprie400,0*n.a.4,0*
49AP
stop
SănătateInstalarea de pompe de căldură pentru producerea energiei termice/Clientul a renunțat la realizarea investiției100,0*n.a.3,0*
48AP
stop
Industria cosmeticăInstalarea de noi capacitați industriale pentru producerea energiei termice/Clientul a renunțat la realizarea investiției200,0*n.a.4,0*
47AP
stop
Industria mobileiInstalarea de noi capacitați industriale pentru producerea energiei termice pe deșeuri de lemn/Clientul a renunțat la realizarea investiției.280,0*n.a.3,6*
46AP
stop
TurismModernizarea sistemului de încălzire și reabilitarea termică a unui hotel/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei1.000,0*n.a.5,0*
45AP
stop
Construcții de mașiniModernizarea sistemului industrial de încălzire/Clientul a realizat investiția în regie proprie490,0*n.a.4,0*
44AP
stop
Construcții navaleModernizarea producerii de energie termică şi aer comprimat, compensarea energiei reactive/Clientul îşi redefinește strategia de investiții574,0*n.a.4,0*
43AP
stop
Servicii energeticeInstalarea unui cazan pentru producerea de energie termică în beneficiul unui terț/Clientul a accesat alte surse de finanțare.143,0*n.a.n.a.
42AP
stop
ZootehnieProducerea, recuperarea, colectarea si valorificarea biogazului pentru producerea de energie electrica si termica pentru acoperirea consumului propriu si comercializare/Clientul a accesat alte surse de finantare.1000,0*n.a.4,0*
41AP
stop
Construcții de mașiniModernizarea sistemului de producere a aerului comprimat și retehnologizări și reabilitări tehnologice/Clientul își redefinește strategia de investiții850,0*n.a.1,8*
40AP
stop
Autoritate localăModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiția din surse proprii120,0*n.a.4,0*
39AP
stop
Autoritate localăModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiția din surse proprii132,0*n.a.4,0*
38AP
stop
Autoritate localăModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii140,0*n.a.4,0*
37AP
stop
Autoritate localăModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii142,0*n.a.4,0*
36AP
stop
Industria confecţiilorTrecerea de la producerea locală a aburului la utilizarea aburului produs în cogenerare/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei575,0*n.a.5,0*
35AP
respins
AgriculturăProducerea de biodiesel/Pe moment nu se acceptă astfel de finanţări2,190*n.a.5,0*
34AP
respins
Producere energie electricăProducerea de energie electrica într-o instalatie eoliana/Pe moment nu se accepta astfel de finantari300,0*n.a.4,0*
33AP
respins
Autoritate localăReabilitarea termica a sediului administrativ/ Creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne.87,0*n.a.3,0*
32AP
respins
Reciclarea deșeurilorConstruirea unei microhidrocentrale cu puterea unitară de 100 kW/Creditul solicitat se situează sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne30,0*n.a.3,0*
31AP
respins
BiocombustibiliMini-fabrică de biodiesel/Creditul solicitat nu poate fi folosit decât pentru investiţii în economia de energie125,0*n.a.n.a.
30AP
stop
Alimentare centralizataÎnlocuirea arzătoarelor de la instalațiile de producere a energiei termice în regim centralizat/Clientul a accesat alte surse de finanțare584,0*n.a.3,0*
29AP
stop
Autoritate localăInstalație solară integrată unei instalaţii de producere a energiei termice pentru încălzirea apei dintr-o piscina municipală/Clientul a renunțat la realizarea investiției197,0*n.a.5,0*
28AP
stop
CercetareReabilitarea termica a unei hale destinate activităților de microproducție/Clientul a avut dificultăți în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare148,0*n.a.4,6*
27AP
stop
Industria textilăInstalarea unui motor de co-generare/Clientul a avut dificultăți în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare500,0*n.a.5,0*
26AP
stop
Industria chimicăÎnlocuirea compresoarelor cu piston cu compresoare cu șurub/Clientul a avut dificultăți în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare, recurgând, în ultima instanta la achiziționarea echipamentelor cu venituri proprii250,0*n.a.4,0*.
25AP
stop
Industria alimentarăReducerea consumurilor specifice/Clientul a avut dificultăți în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare600,0*n.a.n.a.
24AP
stop
Autoritate localăModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul își depășește gradul legal de îndatorare iar creditul solicitat se situează sub limita inferioară stabilită prin procedurile interne60,0*n.a.4,0*
23AP
stop
Industria mobileiCreșterea gradului de utilizare a deșeurilor lemnoase pentru producerea energiei termice în condiții ridicate de eficienţă/Clientul are dificultăţi în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare500,0*n.a.3,0*
22AP
stop
Confecții metaliceModernizarea și automatizarea instalațiilor de ardere în urma trecerii de pe combustibil lichid pe combustibil gazos/Creditul solicitat se situează sub limita inferioară stabilită prin procedurile interne35,0*n.a.4,0*
21AP
stop
Producere energie electricăModernizarea instalațiilor de ardere ai a capacităților de producere a energiei în co-generare/Clientul a amânat momentul  demarării investițiilor16.000,0*n.a.5,0*
20AP
stop
Autoritate localăModernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul își depășește gradul legal de îndatorare iar creditul solicitat se situează sub limita inferioară stabilită prin procedurile interne133,0*n.a.4,0*
19AP
respins
Industria tipograficăUtilizarea resurselor energetice secundare, rezultate din procesul de tipărire, la producerea energiei termice pentru încălzire/O durata prea mare de recuperare a investiției650,0*n.a.14,0*
18AP
stop
Construcții de mașiniModernizarea cuptoarelor de turnătorie și a instalației CIF, etanșeizarea halelor industriale, modernizarea sistemului de ventilație și a rețelei de alimentare cu energie termica/Clientul nu considera investiția prioritară400,0*n.a.n.a.
17AP
stop
Autoritate localaAmplasarea unor uscătoare de material lemnos și utilizarea deșeurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul își depășește gradul legal de îndatorare881,0*n.a.n.a.
16AP
stop
Autoritate localăAmplasarea unor uscătoare de material lemnos și utilizarea deșeurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul își depășește gradul legal de îndatorare.810,0*n.a.n.a.
15AP
stop
Mase plasticeModernizarea halelor industriale si a sistemelor locale de încălzire/Clientul are dificultăți în furnizarea detaliilor tehnice referitoare la proiectul de modernizare.600,0*n.a.3,0*
14AP
respins
Industria mobileiAmplasarea unor uscătoare de material lemnos și utilizarea deșeurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul a recurs la finanțarea din alte proprii1.374,0*n.a.n.a.
13AP
stop
Construcții de mașiniInstalarea unor motoare de co-generare/Clientul a recurs la finanțarea din alte proprii15.000,0*n.a.4,0*
12AP
stop
Construcții de mașiniDescentralizarea producerii de aer comprimat prin achiziționarea și instalarea a trei compresoare de aer, modernizarea unui cuptor de tratament termic și montarea unor turnuri de răcire independente/Clientul nu considera investiția prioritară1.000,0*n.a.4,0*
11AP
stop
Autoritate localăModernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică și instalarea a doua cazane pe deșeuri din lemn/Clientul își depășește gradul de îndatorare9.180,0*n.a.n.a.
10AP
respins
Construcții de mașiniInstalarea unor cazane industriale noi/Clientul a solicitat un credit situat sub limita minima acceptabila pentru finanțare100,0n.a.n.a.
9AP
respins
Construcții de mașiniInstalare de echipamente pentru compensarea factorului de putere/Clientul a avut dificultăți în furnizarea de garanții necesare acoperirii riscului de creditare120,0n.a.n.a.
8AP
respins
Alimentare centralizatăInstalarea unor cazane pe biomasă lemnoasă pentru producerea de energie termică în cadrul SACET/Clientul a avut dificultăți în furnizarea de garanții necesare acoperirii riscului de creditare500,0n.a.n.a.
7AP
respins
Autoritate localăInstalarea unor cazane pe biomasă lemnoasă pentru producerea de energie termică în cadrul SACET/Clientul a avut dificultăți în furnizarea de garanții necesare acoperirii riscului de creditare500,0n.a.n.a.
6AP
respins
Producere energie electricăInstalație eoliana de producere a energiei electrice/Potențialul tehnic eolian măsurat în zona de montare a instalației este insuficient120,0n.a.n.a.
5AP
stop
Industria alimentaraModernizarea unei linii tehnologice de procesat carne/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse2.400,0n.a.n.a.
4AP
stop
ServiciiReabilitarea termica a unei clădiri administrative/Clientul nu considera investiția prioritara.265,0n.a.4,0*
3AP
respins
Industria chimicăModernizarea unei instalații de cracare catalitica/Clientul avea o situație financiara precară iar proiectul genera economii reduse de energie1.450,0*n.a.n.a.
2AP
stop
Industria mobileiMontarea unui cazan de abur pe deșeuri din lemn/Clientul a amânat realizarea investiției1.200,0n.a.n.a.
1AP
stop
Materiale de
construcții
Modernizarea unor cuptoare industriale/Clientul a renunțat la realizarea investiției.200,0*n.a.7,0*

* estimari; n.a. – lipsa precizari

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt