În evidenţele Fondului Român pentru Eficienta au fost înregistrate, până în prezent, 195 de cereri de împrumut, 7 Acorduri de principiu tripartit şi un Acord de colaborare.

Pentru fiecare din proiectele din portofoliu Administratorul Fondului a realizat evaluări tehnice şi financiare, situaţia financiară a potenţialilor clienţi făcând obiectul unor analize dezvoltate în concordanta cu stadiul la care s-a ajuns în negocierile cu aceştia.

Notaţiile utilizate în lista proiectelor din portofoliu sunt:

  • CF – Contract de împrumut,
  • FA/R – Finanţare aprobată/respinsă,
  • AF – Acord de finanţare,
  • AD – Analiză detaliată,
  • AP – Analiza preliminară,
  • AgP – Acord de principiu tripartit semnat de potenţialul beneficiar, Fondul Român pentru Eficienta Energiei şi UNDP/GEF ’Întărirea capacităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în România’ (https://www.thegef.org/project/ şi http://www.energie.undp.ro/).
  • Menţiunea ”Execuţie” se referă la un Contract de finanţare aflat în derulare;
  • Menţiunea ”Progres” se refera la parcurgerea procedurilor premergătoare semnării Contractului de finanţare sau a etapelor care conduc la aprobarea finanţării, începând cu faza de analiza preliminară (AP), până în faza de finanţare aprobată (FA).
  • Menţiunea ”Revenire” se refera la posibilitatea reluării de către client a demersurilor de accesare a finanţării. Menţiunea ”Stop” se refera la oprirea analizelor din motive datorate exclusiv potenţialului client;
  • Menţiunea ”Respins” se referă la oprirea analizelor, decisă de Fondul Român pentru Eficienta Energiei. Portofoliul de proiecte al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este prezentat în continuare.

Contracte de împrumut (CF)

Nr. Tipul analizei Sector Tipul investiţiei pentru care se solicita finanţarea/Stadiul actual Valoarea investiţiei (mii dolari SUA) Economia de energie (tep/an) Recuperarea investiţiei (ani)
1 CF încheiat Construcţii de maşini Modernizarea staţiei de producere a aerului comprimat prin înlocuirea compresoarelor existente cu unele moderne de eficienta energetica ridicata/Clientul a realizat investiţia 290,0 440,0 2,6
2 CF încheiat

Alimentare

centralizata

Modernizarea staţiei geotermale şi racordarea unor puncte termice, modernizarea reţelei de distribuţie/Clientul a realizat investiţia 1.178,0 937,0 2,5
3 CF încheiat

Alimentare

centralizata

Modernizarea de puncte termice şi a reţelelor de distribuţie aferente/Clientul a realizat investiţia 1.250,0 621,0 6,0
4 CF încheiat Industria alimentara Montarea unui cazan industrial pentru producerea energiei termice pe coji de floarea soarelui/Clientul a realizat investiţia 560,0 621,0 4,3
5 CF încheiat Industria celulozei Modernizarea sistemului abur-condens la maşina de fabricat hârtie şi implementarea unui sistem de gestiune a consumurilor de energie/Clientul a realizat investiţia 940,0 1.130,0 1,7
6 CF încheiat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia 125,0 47,0 4,6
7 CF încheiat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia 268,0 172,0 3,1
8 CF încheiat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia 125,0 97,0 3,0
9 CF încheiat Construcţii de maşini Modernizarea sistemului local de încălzire industriala cu tuburi radiante/Clientul a realizat investiţia 257,0 957,0 1,1
10 CF încheiat Industria sticlei Modernizarea unor echipamente tehnologice/ Clientul a realizat investiţia 514,0 898,0 1,7
11 CF reziliat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a renunţat la investiţie 168,0 0,0 0,0
12 CF încheiat Autoritate locala Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia 250,0 105,0 3,1
13 CF încheiat Industria petrolului Modernizarea producerii de abur în scopuri tehnologice/Clientul a realizat investiţia 580,0 1.368,0 2,1
14 CF încheiat Sănătate Montarea unui cazan pe peleţi din lemn şi a unor anexe/Clientul a realizat investiţia 405,0 187,0 3,6
15 CF încheiat Industria petrolului Modernizarea şi reabilitarea cuptorului de la instalaţia de distilare atmosferică/Clientul a realizat investiţia 179,0 233,0 1,9
16 CF încheiat Industria celulozei şi hârtiei Modernizarea micro hidrounităţilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului propriu de energie electrica/Clientul a realizat investiţia 1.869,0 1.012,0 4,4
17 CF reziliat Servicii comunale Automatizarea şi eficientizarea sistemelor de iluminat public/Clientul a renunţat la investiţie 420,0  131,0  5,6
18 CF încheiat Servicii energetice de tip ESCO Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea unei unităţi de co-generare în beneficiul unui terţ/Clientul a realizat investiţia 499,0 462,0 2,2
19 CF încheiat Industria chimică Instalarea unui sistem de co-generare cu turbina cu gaze şi cazan recuperator/Clientul a realizat investiţia 8.147,0 13.509,0 2,8
20 CF încheiat Servicii energetice Instalarea unui cazan de abur supraîncălzit pe biomasa/Clientul a realizat investiţia 13.464,0 7.743,0 5,1
21 CF încheiat Materiale de construcţii Modernizarea unei linii tehnologice de fabricat cărămizi/Clientul a realizat investiţia 2.578,0 684,0 6,1
22 CF încheiat Industria celulozei si hârtiei Modernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusivă a necesarului propriu de energie electrică/Clientul a realizat investiţia 400,0 0,0 4,4
23 CF încheiat Constructii de masini Sectorizarea şi optimizarea consumului de apa tehnologica si aer comprimat în secţiile de producţie/Clientul a realizat investiţia 284,0 148,0 4,9
24 CF încheiat Autoritate locală Modernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a realizat investiţia 216,0 43 5,6
25 CF reziliat Autoritate locală Modernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a amânat realizarea investiţiei 217,0 69 4,5
26 CF încheiat Industria celulozei si hârtiei Modernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului propriu de energie electrică/Clientul a realizat investiţia 1.199,0 688 4,6
27 CF încheiat Autoritate locală Modernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a realizat investiţia 217,0 69 4,5
28  CF reziliat  Industria lemnului Instalarea unei centrale de co-generare pe biomasă/Clientul a renunţat la finanţare  6.935,0  –
29  CF reziliat  Servicii energetice de tip ESCO Co-generare şi furnizare energie termică şi electrică în regim ESCO-EPC/Clientul a renunţat la finanţare  969,0  –  –
30 CF încheiat Servicii Eficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice şi termice în clădiri/Clientul a realizat investiţia  88,0  32 6,3
31 CF încheiat Industria chimică Instalarea unui sistem de co-generare/Clientul a realizat investiţia  15.030,0  8.999 2,7
32 CF încheiat Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia  588,0  85 6,0
33 CF încheiat Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia  571,0  70 6,4
34 CF execuţie Servicii energetice de tip ESCO Creşterea randamentului electric al unei centrale de co-generare pe biomasă/Clientul a realizat investiţia 783,0 1.678,0 4,8
35 CF reziliat Servicii energetice de tip ESCO Realizarea unei centrale de co-generare funcţionând cu gaz de sinteză rezultat din gazeificarea biomasei şi integrată unei S.A.C.E.T./Clientul a renunţat la realizarea investiţiei 2.494,0 1.006,0 4,5
36 CF execuţie Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia 429,0  70,0 6,8
37 CF execuţie Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiţia 130,0 29,0 5,4
38 CF încheiat Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a realizat investiția 455,0 119,0 5,7
39 CF încheiat Industria chimică Eficientizarea producerii şi consumului de energie prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone pe an 9.985,0 14.777 3,3
40 CF execuție Servicii energetice de tip ESCO Realizarea unei instalații pentru producerea de energie electrică în beneficiul unui terț, în baza unui contract de tip B.O.O.T cu o durată determinată/Clientul a realizat investiția 1.519 6.740 3,2
41 CF execuție Transporturi Realizarea primei rețele de stații de alimentare cu Gaz Natural Comprimat (GNC) din România/Clientul realizează investiția 5.903 25 3,5
42 CF execuție Servicii energetice de tip ESCO Finanțarea proiectelor de eficiență energetică în domeniul public și privat/Clientul realizează investiția 1.000 312 4,3
43 CF execuție Autoritate locală Realizarea unor centrale fotovoltaice de 60 kWp conectate la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică și modernizarea iluminatului public/Clientul realizează investiția 151 43 5,2
44 CF execuție Servicii energetice de tip ESCO Realizarea a două centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a unei instalații cu pompe de căldură de tip aer – apă pentru producerea de energie termică pentru încălzire și apă caldă pentru consum/Clientul realizează investiția 60 15 3,6
45 CF execuție Servicii energetice de tip ESCO Finanțarea proiectelor de eficiență energetică în domeniul public și privat/Clientul realizează investiția 1.200.000 1.701 1,8
46 CF execuție Servicii energetice de tip ESCO Eficientizare clădire școală gimnazială. Alte proiecte/Clientul realizează investiția 115 195 2,6
47 CF încheiat Autoritate publica locala Construire parc fotovoltaic pentru sistemele de alimentare cu apă comuna Movilița, judetul Vrancea 78,0 33,27 4
TOTAL 84.400,0 76.193,27 3,9

Finanțare aprobată/respinsă (FA/R)

Nr. Tipul analizei Sector Tipul investiției pentru care se solicita finanțarea/Stadiul actual Valoarea investiției (mii dolari SUA) Economia de energie (tep/an) Recuperarea investiţiei (ani)
1 FA
stop
Industria petrolieră Înlocuirea sistemului de încălzire cu abur cu unul nou, funcționând cu energie electrică/Clientul a renunțat să mai facă investiția 1.240,0
2 FA
stop
Producerea de energie Instalarea unei turbine eoliene folosite/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii 116,0 4,0
3 FA
stop
Industria materialelor de construcții Înlocuirea cazanului de abur cu un echipament nou/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii 177,0
4 FA
stop
Producerea de energie Instalarea, punerea în funcțiune și operarea unui incinerator de deșeuri spitaliceşti și producerea de energie/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii 1.350,0
5 FA
stop
Alimentare centralizată Reabilitarea a unor puncte termice ale SACET/Clientul a renunțat să mai facă investiția 600,0 12,7
6
FA
stop
Producerea de energie Instalarea unei turbine eoliene folosite/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii 263,0 10,0
7 FA
stop
Industria chimică Înlocuirea cazanului de abur și a cazanului de apă fierbinte cu echipamente noi/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii 100,0
8 FA
stop
Industria chimică Instalarea unei turbine de condensaţie/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii 1.200 4,0
9 FA
stop
Industria metalurgică Înlocuirea compresoarelor de aer/Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii 182 102,0 3,5
10
FA
stop
Industria mobilei Instalarea unui cazan industrial pentru producerea de energie termica pe deșeuri lemnoase/Clientul a decis amânarea investiției pe termen nedeterminat 137,0 140,0 6,0
11
FA
stop
Servicii comunale Recuperarea, colectarea și utilizarea biogazului pentru producerea de energie termica în sistem centralizat/Clientul a decis amânarea investiției pe termen determinat 684,0 686,0 3,4
12
FA
stop
Asociație de proprietari Modernizarea sistemului local de încălzire prin înlocuirea cazanului de producere a energiei termice pe gaze naturale/Clientul a renunțat la realizarea investiției prin trecerea la montare de centrale individuale 50,0 35,0 6,0
13 FA
stop
Alimentare centralizata Modernizarea rețelelor de distribuție din cadrul unui sistem centralizat de alimentare cu energie termica/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii 2,984 836,0 4,6
14 FA
stop
Industria celulozei şi hârtiei Instalarea unui cazan de abur supraîncălzit pe biomasa/Clientul a decis înființarea unei companii „de proiect” de servicii energetice 12.800,0 15.363,0 4,5
15 FA
stop
Sănătate Modernizarea sistemului local de producere a  energiei termice/Clientul a recurs la finanțarea din venituri proprii 580,0 369,0 3,9
16
FA
stop
Iluminat public
Modernizarea sistemului de iluminat public exterior  prin utilizarea de surse cu vapori de sodiu de înaltă presiune/Contract reziliat. Clientul a renunțat la realizarea investiției 150,0
44,0
3,9
17 FA
stop
Servicii energetice Instalarea, punerea în funcțiune şi operarea unei unități de co-generare în beneficiul unui teri/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din alte surse 1.176,0 950,0 4,6
18 FA
stop
Alimentare centralizata Instalarea a patru unități de co-generare pentru furnizarea de energie termică în sistem centralizat/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din alte surse 27.859,0 22.858,0 5,0
19
FA
stop
Servicii turistice
Reabilitarea termică a clădirii și eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel/Cerere respinsă. Clientul a renunțat la realizarea investiției
530,0
222,0
5,6
20 FA
stop
Servicii energetice Producere şi furnizare prin cogenerare de energie electrică și termică în regim ESCO & EPC pentru un spital municipal/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse 510,0 152,0 4,4
21 FA
stop
Alimentare centralizata Achiziție, montaj și punere în funcțiune a două cazane de apă fierbinte/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse 779,0 701,0 2,8
22 FA
stop
Producerea de energie electrică Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției 341,0
23 FA
stop
Iluminat/Producerea de energie Eficientizarea sistemului de iluminat interior și exterior. Instalarea unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice/Cerere respinsă. Clientul a renunțat la realizarea investiției 2.000,0 861,0 4,8
24 FA
stop
Producerea de energie electrică Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției 468,0
25 FA
stop
Producerea de energie electrică Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției 294,0
26 FA
stop
Producerea de energie electrică Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției 294,0
27 FA
stop
Iluminat public Modernizarea sistemului de iluminat public exterior  prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a renunțat la realizarea investiției 130,0
28 FA
stop
Servicii energetice Instalarea, punerea în funcțiune și operarea unei centrale de co-generare pe biomasă în beneficiul unui teri/Cerere respinsă. Clientul a renunțat la realizarea investiției 2.400,0
29 FA
stop
Producerea de energie electrică Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției 115,0 32,0 5,6
30 FA
stop
Producerea de energie electrică Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției 546,0
31 FA
stop
Producerea de energie electrică Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică/Clientul a renunțat la realizarea investiției 480,0
32 FA
stop
Servicii energetice Furnizarea de energie termică produsă cu instalația termică cu puterea instalată totală de 2,5 MWt, în beneficiul unui terț (în baza unui contract de furnizare energie termică)/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse 407,0 317,0 1,8
33 FA
stop
Servicii turistice Reabilitarea termică a clădirii și eficientizarea costurilor energetice pentru un salon de evenimente/Cerere respinsă. Clientul a recurs la finanțarea din alte surse 194,0 44,0 4,5
TOTAL 60.984,0

Analiză preliminară (AP)

Nr. Tipul analizei Sector Tipul investiției pentru care se solicita finanțarea/Stadiul actual Valoarea investiției (mii dolari SUA) Economia de energie (tep/an) Recuperarea investiției (ani)
TOTAL 161.627,0* n.a. n.a.
85 AP progres Comerț Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru acoperirea autoconsumului de energie electrică 30,0* n.a. n.a.
84 AP progres Comerț Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru acoperirea autoconsumului de energie electrică 46,0* n.a. n.a.
83 AP progres Comerț Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru acoperirea autoconsumului de energie electrică 72,0* n.a. n.a.
82 AP progres Sănătate Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice pentru acoperirea autoconsumului de energie electrică 120,0* n.a. n.a.
81 AP progres Producere energie electrică Valorificarea potențialului hidroenergetic 1.600,0* n.a. n.a.
80 AP stop Comerț Sistem de co-generare/Clientul a recurs la finanțarea investiției din alte surse 247,0* n.a. n.a.
79 AP
stop
Servicii comunale Modernizarea producerii de energie termică pentru SACET/Clientul a amânat pe perioadă nedeterminată realizarea investiției 471,0* n.a. 6,0*
78 AP
stop
Servicii Instalarea unei centrale fotovoltaice pentru trecerea de la încălzirea cu combustibili fosili la încălzirea electrică/Clientul a amânat pe perioadă nedeterminată realizarea investiției 300,0* n.a. 4,0*
77 AP
stop
Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/ 746,0* n.a. 4,0*
76 AP
stop
Alimentare centralizată Centrală electrică solară cu panouri fotovoltaice/Clientul a amânat pe perioadă nedeterminată realizarea investiției 1.839,0* n.a. 3,75*
75 AP
stop
Industria petrolului Eficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice prin instalarea de panouri fotovoltaice 1.965,0* n.a. 7,0*
74 AP
stop
Agricultură Izolare a termică a unei sere și trecerea de la utilizarea combustibililor fosili la utilizarea energiei electrice produse în panouri fotovoltaice 440,0* n.a. 4,3*
73 AP
stop
Industria prelucrării lemnului Achiziționarea a două mașini noi de transport bușteni cu consum redus de combustibil și capacitate mărită de transport/Clientul a realizat investiția din surse proprii 410,0* n.a. 4,0*
72 AP
stop
Autoritate locală Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a renunțat la realizarea investiției 432,0* n.a. 4,0*
71 AP
stop
Comerț Instalarea unui echipament de co-generare pentru încălzirea spațiilor industriale și administrative/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 129,0* n.a. n.a.
70 AP
stop
Construcții Modernizarea unor spații industriale în scopul amenajării unui sediu de birouri/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 638,0* n.a. 4,0*
69 AP
stop
Industria minieră Modernizarea echipamentelor de extracție a lignitului în carieră deschisă/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 1.250,0* n.a. 4,0*
68 AP
stop
Industria prelucrării lemnului Construirea unei unități noi de co-generare de înaltă eficiență pe biomasă/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 4.643,0* n.a. 8,0*
67 AP
stop
Alimentare centralizată Rețea de sonde de apă geotermală pentru exploatarea unui zăcământ în vederea producerii de energie termică pentru o centrală electrică de termoficare/Clientul a amânat pe perioadă determinată realizarea investiției 4.830,0* n.a. 3,5*
66 AP
stop
Servicii Reabilitarea termică a clădirii şi eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare  1.200,0* n.a. 5,0*
65 AP
stop
Servicii Reabilitarea termică a clădirii și eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare  1.200,0* n.a. 5,0*
64 AP
stop
Producere energie electrică Modernizare instalație de producere energie electrică și termică din deșeuri de cauciuc prin cracare termică/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 4.800,0* n.a. 6,0*
63 AP
stop
Producere energie electrică Înființarea unui parc eolian cu 4 centrale eoliene de 2 – 4 MWe/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 18.000,0* n.a. n.a.
62 AP
stop
Industria prelucrării lemnului Centrală de co-generare pe biomasă cu turbină cu abur/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 18.000,0* n.a. 6,0*
61 AP
stop
Servicii energetice Modernizarea sistemului municipal de alimentare centralizată cu energie termică prin trecerea la funcţionarea pe biomasă/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 9.000,0* n.a. 3,0*
60 AP
stop
Industria textilă Instalarea de noi capacități industriale pentru producerea energiei termice pe gaze naturale/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 150,0* n.a. 4,0*
59 AP
stop
Servicii energetice Producerea, instalarea și mentenanța a două recuperatoare de căldură cu tuburi termice/Clientul nu a putut furniza suficiente garanții pentru acoperirea riscului de creditare 1.850,0* n.a. 2,0*
58 AP
respins
Servicii energetice Instalarea unei turbine de abur pentru producerea de energie electrica/Pe moment nu se accepta astfel de finanțări 7.700,0* n.a. 8,0*
57 AP
respins
Producere energie electrică Construire a unei centrale hidroelectrice de mică putere (CHEMP)/Pe moment nu se accepta astfel de finanțări 1.971,0* n.a. 3,5*
56 AP
stop
Industria alimentara Modernizarea sistemului de încălzire prin trecerea de la gaze naturale la biomasă/Clientul dorește trecerea încălzirii pe biogaz 800,0* n.a. 6,0*
55 AP
stop
Industria mobilei Instalarea de noi capacități industriale pentru producerea energiei termice pe deșeuri de lemn/Clientul dorește accesarea de fonduri nerambursabile 280,0*  n.a. 3,6*
54 AP
respins
Agricultură Producerea de biodiesel/Pe moment nu se accepta astfel de finanţări 2.400,0*  n.a. 4,0*
53 AP
stop
Industria alimentară Modernizare tehnologica/Clientul a accesat alte surse de finanțare 1.426,0* n.a. 10,0*
52 AP
respins
Producție energie electrică Producerea de energie electrică în instalații eoliene/Pe moment nu se acceptă astfel de finanțări 7.500,0*  n.a. 6,0*
51 AP
stop
Construcții de mașini Modernizarea cuptoarelor de tratament termic/Clientul a realizat investiția în regie proprie 307,0* n.a. 3,8*
50 AP
stop
Construcții de mașini Modernizarea instalațiilor de încălzire hală producție industrială/Clientul a realizat investiția în regie proprie 400,0* n.a. 4,0*
49 AP
stop
Sănătate Instalarea de pompe de căldură pentru producerea energiei termice/Clientul a renunțat la realizarea investiției 100,0* n.a. 3,0*
48 AP
stop
Industria cosmetică Instalarea de noi capacitați industriale pentru producerea energiei termice/Clientul a renunțat la realizarea investiției 200,0* n.a. 4,0*
47 AP
stop
Industria mobilei Instalarea de noi capacitați industriale pentru producerea energiei termice pe deșeuri de lemn/Clientul a renunțat la realizarea investiției. 280,0* n.a. 3,6*
46 AP
stop
Turism Modernizarea sistemului de încălzire și reabilitarea termică a unui hotel/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei 1.000,0* n.a. 5,0*
45 AP
stop
Construcții de mașini Modernizarea sistemului industrial de încălzire/Clientul a realizat investiția în regie proprie 490,0* n.a. 4,0*
44 AP
stop
Construcții navale Modernizarea producerii de energie termică şi aer comprimat, compensarea energiei reactive/Clientul îşi redefinește strategia de investiții 574,0* n.a. 4,0*
43 AP
stop
Servicii energetice Instalarea unui cazan pentru producerea de energie termică în beneficiul unui terț/Clientul a accesat alte surse de finanțare. 143,0* n.a. n.a.
42 AP
stop
Zootehnie Producerea, recuperarea, colectarea si valorificarea biogazului pentru producerea de energie electrica si termica pentru acoperirea consumului propriu si comercializare/Clientul a accesat alte surse de finantare. 1000,0* n.a. 4,0*
41 AP
stop
Construcții de mașini Modernizarea sistemului de producere a aerului comprimat și retehnologizări și reabilitări tehnologice/Clientul își redefinește strategia de investiții 850,0* n.a. 1,8*
40 AP
stop
Autoritate locală Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiția din surse proprii 120,0* n.a. 4,0*
39 AP
stop
Autoritate locală Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiția din surse proprii 132,0* n.a. 4,0*
38 AP
stop
Autoritate locală Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii 140,0* n.a. 4,0*
37 AP
stop
Autoritate locală Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii 142,0* n.a. 4,0*
36 AP
stop
Industria confecţiilor Trecerea de la producerea locală a aburului la utilizarea aburului produs în cogenerare/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei 575,0* n.a. 5,0*
35 AP
respins
Agricultură Producerea de biodiesel/Pe moment nu se acceptă astfel de finanţări 2,190* n.a. 5,0*
34 AP
respins
Producere energie electrică Producerea de energie electrica într-o instalatie eoliana/Pe moment nu se accepta astfel de finantari 300,0* n.a. 4,0*
33 AP
respins
Autoritate locală Reabilitarea termica a sediului administrativ/ Creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne. 87,0* n.a. 3,0*
32 AP
respins
Reciclarea deșeurilor Construirea unei microhidrocentrale cu puterea unitară de 100 kW/Creditul solicitat se situează sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne 30,0* n.a. 3,0*
31 AP
respins
Biocombustibili Mini-fabrică de biodiesel/Creditul solicitat nu poate fi folosit decât pentru investiţii în economia de energie 125,0* n.a. n.a.
30 AP
stop
Alimentare centralizata Înlocuirea arzătoarelor de la instalațiile de producere a energiei termice în regim centralizat/Clientul a accesat alte surse de finanțare 584,0* n.a. 3,0*
29 AP
stop
Autoritate locală Instalație solară integrată unei instalaţii de producere a energiei termice pentru încălzirea apei dintr-o piscina municipală/Clientul a renunțat la realizarea investiției 197,0* n.a. 5,0*
28 AP
stop
Cercetare Reabilitarea termica a unei hale destinate activităților de microproducție/Clientul a avut dificultăți în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare 148,0* n.a. 4,6*
27 AP
stop
Industria textilă Instalarea unui motor de co-generare/Clientul a avut dificultăți în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare 500,0* n.a. 5,0*
26 AP
stop
Industria chimică Înlocuirea compresoarelor cu piston cu compresoare cu șurub/Clientul a avut dificultăți în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare, recurgând, în ultima instanta la achiziționarea echipamentelor cu venituri proprii 250,0* n.a. 4,0*.
25 AP
stop
Industria alimentară Reducerea consumurilor specifice/Clientul a avut dificultăți în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare 600,0* n.a. n.a.
24 AP
stop
Autoritate locală Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul își depășește gradul legal de îndatorare iar creditul solicitat se situează sub limita inferioară stabilită prin procedurile interne 60,0* n.a. 4,0*
23 AP
stop
Industria mobilei Creșterea gradului de utilizare a deșeurilor lemnoase pentru producerea energiei termice în condiții ridicate de eficienţă/Clientul are dificultăţi în furnizarea garanțiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare 500,0* n.a. 3,0*
22 AP
stop
Confecții metalice Modernizarea și automatizarea instalațiilor de ardere în urma trecerii de pe combustibil lichid pe combustibil gazos/Creditul solicitat se situează sub limita inferioară stabilită prin procedurile interne 35,0* n.a. 4,0*
21 AP
stop
Producere energie electrică Modernizarea instalațiilor de ardere ai a capacităților de producere a energiei în co-generare/Clientul a amânat momentul  demarării investițiilor 16.000,0* n.a. 5,0*
20 AP
stop
Autoritate locală Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul își depășește gradul legal de îndatorare iar creditul solicitat se situează sub limita inferioară stabilită prin procedurile interne 133,0* n.a. 4,0*
19 AP
respins
Industria tipografică Utilizarea resurselor energetice secundare, rezultate din procesul de tipărire, la producerea energiei termice pentru încălzire/O durata prea mare de recuperare a investiției 650,0* n.a. 14,0*
18 AP
stop
Construcții de mașini Modernizarea cuptoarelor de turnătorie și a instalației CIF, etanșeizarea halelor industriale, modernizarea sistemului de ventilație și a rețelei de alimentare cu energie termica/Clientul nu considera investiția prioritară 400,0* n.a. n.a.
17 AP
stop
Autoritate locala Amplasarea unor uscătoare de material lemnos și utilizarea deșeurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul își depășește gradul legal de îndatorare 881,0* n.a. n.a.
16 AP
stop
Autoritate locală Amplasarea unor uscătoare de material lemnos și utilizarea deșeurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul își depășește gradul legal de îndatorare. 810,0* n.a. n.a.
15 AP
stop
Mase plastice Modernizarea halelor industriale si a sistemelor locale de încălzire/Clientul are dificultăți în furnizarea detaliilor tehnice referitoare la proiectul de modernizare. 600,0* n.a. 3,0*
14 AP
respins
Industria mobilei Amplasarea unor uscătoare de material lemnos și utilizarea deșeurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul a recurs la finanțarea din alte proprii 1.374,0* n.a. n.a.
13 AP
stop
Construcții de mașini Instalarea unor motoare de co-generare/Clientul a recurs la finanțarea din alte proprii 15.000,0* n.a. 4,0*
12 AP
stop
Construcții de mașini Descentralizarea producerii de aer comprimat prin achiziționarea și instalarea a trei compresoare de aer, modernizarea unui cuptor de tratament termic și montarea unor turnuri de răcire independente/Clientul nu considera investiția prioritară 1.000,0* n.a. 4,0*
11 AP
stop
Autoritate locală Modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică și instalarea a doua cazane pe deșeuri din lemn/Clientul își depășește gradul de îndatorare 9.180,0* n.a. n.a.
10 AP
respins
Construcții de mașini Instalarea unor cazane industriale noi/Clientul a solicitat un credit situat sub limita minima acceptabila pentru finanțare 100,0 n.a. n.a.
9 AP
respins
Construcții de mașini Instalare de echipamente pentru compensarea factorului de putere/Clientul a avut dificultăți în furnizarea de garanții necesare acoperirii riscului de creditare 120,0 n.a. n.a.
8 AP
respins
Alimentare centralizată Instalarea unor cazane pe biomasă lemnoasă pentru producerea de energie termică în cadrul SACET/Clientul a avut dificultăți în furnizarea de garanții necesare acoperirii riscului de creditare 500,0 n.a. n.a.
7 AP
respins
Autoritate locală Instalarea unor cazane pe biomasă lemnoasă pentru producerea de energie termică în cadrul SACET/Clientul a avut dificultăți în furnizarea de garanții necesare acoperirii riscului de creditare 500,0 n.a. n.a.
6 AP
respins
Producere energie electrică Instalație eoliana de producere a energiei electrice/Potențialul tehnic eolian măsurat în zona de montare a instalației este insuficient 120,0 n.a. n.a.
5 AP
stop
Industria alimentara Modernizarea unei linii tehnologice de procesat carne/Clientul a recurs la finanțarea din alte surse 2.400,0 n.a. n.a.
4 AP
stop
Servicii Reabilitarea termica a unei clădiri administrative/Clientul nu considera investiția prioritara. 265,0 n.a. 4,0*
3 AP
respins
Industria chimică Modernizarea unei instalații de cracare catalitica/Clientul avea o situație financiara precară iar proiectul genera economii reduse de energie 1.450,0* n.a. n.a.
2 AP
stop
Industria mobilei Montarea unui cazan de abur pe deșeuri din lemn/Clientul a amânat realizarea investiției 1.200,0 n.a. n.a.
1 AP
stop
Materiale de
construcții
Modernizarea unor cuptoare industriale/Clientul a renunțat la realizarea investiției. 200,0* n.a. 7,0*

* estimari; n.a. – lipsa precizari

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt