Fondul Român pentru Eficienţa Energiei este un pol de interes naţional în promovarea finanţărilor comerciale dedicate realizării investiţiilor având drept scop economia de energie şi valorificarea surselor regenerabile de energie în scopul acoperirii consumului propriu. Misiunea fundamentală dusă la îndeplinire de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei urmează trei axe majore:

Demonstrarea profitabilităţii investiţiilor în eficienţă energetică prin proiectele finanţate

Atragerea sectorului bancar şi a investitorilor de capital în co-finanţare

Sensibilizarea decidenţilor politici privind alocarea de resurse şi/sau acordarea de stimulente financiare şi fiscale

Fiind complementar unor actori tradiţionali din sectorul bancar din România, interesaţi în susţinerea programelor de investiţii din diferite sectoare economice, Fondul este puternic motivat de a-şi crea propria nişă de finanţare atrăgându-şi potenţialii beneficiari şi ajutându-i pe aceştia să elimine obstacolele întâlnite în finanţarea proiectelor de eficienţă energetică, prin servicii profesionale orientate către client.

În prezent, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei are încheiate contracte de împrumut în valoare totală de 20,853 milioane dolari SUA.

Analiza portofoliului de contracte de împrumut încheiate de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei în scopul realizării unor investiţii în valoare de peste 64 milioane dolari SUA, reliefează următoarele aspecte:

 • există o piaţă de eficienţă energetică cu un potenţial în continuă creştere; piaţa începe să se dezvolte; pentru dezvoltare durabilă este nevoie de timp şi de poveşti de succes;
 • 90% din investiţiile finanţate au fost realizate în sectorul privat;
 • 80% din investiţiile finanţate au fost realizate în industrie;
 • la 1 dolar SUA investit se înregistrează, conform propriilor estimări, beneficii financiare de 0,28 dolari SUA şi un posibil câştig de 0,03 dolari SUA din comercializarea reducerilor de emisii de CO2 (la cotaţii minimale de 133 € pentru 1 tep şi 4 € pentru 1 tonă de CO2);
 • sectorul privat investeşte în eficienţă energetică, la 1 dolar SUA credit acordat de Fond fiind atraşi alţi 2,08 dolari SUA (provenind de la bănci, din resurse financiare din instrumente structurale, din venituri proprii şi comercializare de emisii);
 • diversificarea portofoliului de proiecte şi creşterea volumului creditelor acordate pentru co-finanţare au generat interesul sectorului bancar pentru colaborarea cu Fondul în vederea co-finanţării în comun a proiectelor de eficienţă energetică (discuţii preliminare cu reprezentanţi ai BCR, BRD, CEC şi Piraeus Bank).

Priorități

Priorităţile în finanţarea proiectelor de economisire a energiei şi de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru acoperirea consumului propriu de energie sunt în concordanţă cu programele anuale în domeniul eficienţei energetice şi de promovare a producerii de energie din surse regenerabile de energie aprobate de Guvern. În principiu, acestea sunt diferite pentru societăți cu capital privat și public – privat şi unităţi administrativ – teritoriale.

Societăți cu capital privat și public-privat

Pentru societăţi cu capital privat şi public – privat, priorităţile sunt, în principal, următoarele:

 • trecerea de la statutul de consumator la cel de prosumator;
 • „înverzirea” flotelor de transport şi echiparea cu staţii de încărcare cu energie electrică;
 • „înverzirea”clădirilor aflate în proprietate privată;
 • „smart” grid şi contorizare „inteligentă”; stocarea energiei;
 • modernizarea proceselor tehnologice (din instalaţii şi echipamente cu un grad ridicat de eficienţă energetică);extinderea recuperării şi folosirii resurselor secundare de energie;
 • integrarea surselor regenerabile de energie în procesele tehnologice;
 • promovarea co-generării şi tri-generării de mică şi medie putere;
 • folosirea surselor regenerabile de energie în scopuri industriale;
 • investiţii cu valoare adăugată mare şi consum redus de energie;

Unităţi administrativ – teritoriale

Pentru unităţile administrativ – teritoriale, priorităţile sunt, în principal, următoarele:

 • reabilitarea termică a clădirilor publice;
 • „înverzirea” flotelor de transport public şi echiparea cu staţii de încărcare cu energie electrică;
 • „înverzirea”clădirilor aflate în proprietate publică;
 • reabilitarea sistemelor de încălzire locală şi centralizată;utilizarea surselor regenerabile de energie pentru producerea de energie termică;
 • promovarea pompelor de căldură;
 • contorizare (contoare termice, debitmetre, ventile termostatate, ventile de echilibrare hidraulică, repartitoare de costuri);
 • iluminat public interior şi exterior;
 • promovarea co-generării de mică şi medie putere;
 • gestiunea consumului de energie în clădiri publice;
 • modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă;
 • valorificarea locală a surselor regenerabile de energie pentru acoperirea consumului propriu.
Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt