Etapa I

Se descarcă Formularul nr.1

Se completează toate rubricile Formularului în limba română şi se asumă datele înscrise prin semnătură de către reprezentantul legal al clientului.

Se transmite Formularul nr. 1 – Cerere de finanţare, completat și semnat, la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei:

  • prin e-mail (la adresa office@free.org.ro) sau
  • prin poştă (la adresa Clădirea Strauss, str. Johann Strauss nr. 2A, etaj 6, sector 2, RO – 020312 Bucureşti)
Foarte important !  Transmiterea Formularului nr. 1 – Cerere de finanţare nu obligă în nici un fel părţile în continuarea demersurilor pentru acordarea, respectiv primirea unui credit comercial pentru finanţarea unuia sau mai multor proiecte de eficienţă energetică.

Odată cu primirea de către client (în maximum 48 de ore de la transmitere), prin e-mail sau poștă, a notificării privind acceptarea sau respingerea de către Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, a Cererii de finanţare (Formularul nr. 1), se încheie prima etapă.

ladder-money

Etapa II

Parcurgerea etapei a II-a are loc numai în cazul acceptării de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a Cererii de finanţare (Formularul 1).

În această etapă, clientul furnizează, prin completarea Formularului nr. 2 (a – pentru societăţi comerciale cu capital privat sau mixt sau b – pentru autorităţi ale administraţiei publice locale), un volum important de informaţii, urmând structura şi conţinutul explicitate în sub-pagina Formulare.

Reprezentanţii clienţilor societăţi comerciale cu capital privat sau mixt descarcă documentul Formularul 2a – Cerere de Finantare pentru societati cu capital privat sau mixt

Reprezentanţii clienţilor autorităţi ale administraţiei publice locale descarcă documentul Formularul 2b – Cerere de Finantare pentru autoritati ale administratiei publice locale

Se completează toate rubricile Formularului şi declaraţia din Anexa 1 în limba română şi se asumă datele înscrise prin semnătură de către reprezentantul legal al clientului. Se anexează, în copie, toate documentele menţionate în Lista de la sfârşitul Formularului nr. 2.

Se transmit la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei prin e-mail sau prin poştă:

  • Formularul nr. 2 completat
  • Declaraţia din Anexa 1, semnate şi ștampilate
  • Copii după toate documentele menţionate în Lista de la sfârşitul Formularului nr. 2.
Foarte important ! Experţii Fondului pot acorda, la cerere, asistenţă pentru completarea Formularului nr. 2, ocazie cu care pot fi colectate şi copiile documentelor menţionate în Lista de la sfârşitul Formularului nr. 2.

Etapa III

Această etapă urmează după verificarea informaţiilor, evaluarea clientului şi a proiectului şi finalizarea analizei de bază şi precede aprobarea sau respingerea, după caz, de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei.

Semnarea de către părţi a Acordului de principiu

În acest document sunt stabiliţi parametrii comerciali ai creditării: dobânda, comisionul de monitorizare, perioada de graţie, perioada de rambursare (care include perioada de graţie), garanţiile etc.

Foarte important ! Semnarea Acordului de principiu nu implică în mod obligatoriu aprobarea finanţării şi semnarea Contractului de finanţare.

Etapa IV

Parcurgerea etapei a IV-a are loc numai după aprobarea finanţării de către Consiliul de Adminstrație al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

Etapa constă în semnarea de către părţi a Contractului de finanţare şi, după caz a Contractului sau Contractelor de garanţii atribuite de client în favoarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

contract-semnat-2

Durata

În general, între momentul exprimării intenţiei şi prima tragere din creditul aprobat de Fond pentru finanţarea de către client a unuia sau mai multor proiecte de investiţii în domeniul eficienţei energetice pot trece 45 (patruzecişicinci) de zile calendaristice.

Această durată poate fi redusă în condiţiile în care clientul pune la dispoziţia şi furnizează experţilor Fondului în timp util documentaţia şi informaţiile necesare finalizării analizei de bază care precede semnarea Acordului de principiu.

Foarte important ! Furnizarea unor garanţii viabile, care să acopere în mod corespunzător valoarea creditului solicitat poate reduce la 30 (treizeci) de zile calendaristice durata până la prima tragere.

Confidențialitate

Pe toată durata colaborării cu clientul, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei asigură confidenţialitatea datelor referitoare la client şi la activitatea acestuia.

Cu acordul clientului, şi numai după demararea implementării proiectului de eficienţă energetică, Fondul poate publica detalii referitoare la proiect, analiza financiară a acestuia şi beneficiile estimate (economii de energie şi resurse primare, reduceri de emisii de gaze cu efect de seră şi economii financiare).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt