Condiții de finanțare negociabile

Condiții de garantare flexibile, adaptate clientului și proiectului

Prioritate acordată finanțării proiectelor de eficiență energetică cu un potențial ridicat

Asistență tehnică pentru identificarea soluției optime

Facilitarea accesului la grant-uri pentru studii de fezabilitate

Clienții noștri

Clienţii Fondului Român pentru Eficienţa Energiei sunt societăţi comerciale cu capital privat sau public-privat şi instituţii publice de interes local sau naţional, care solicită finanţare pentru proiecte de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi al producerii de energie prin valorificarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum.

Sectorul rezidențial

Sectorul rezidențial

Industrie

Industrie

Transporturi

Transporturi

Agricultură

Agricultură

Servicii

Servicii

Turism

Turism

Statistici

Până în prezent, din cei 43 (patruzecișitrei) clienţi cu care Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a derulat şi derulează contracte de împrumut:

16 clienți
Îşi desfăşoară activitatea în domeniul industrial (industria construcţiilor de maşini, industria alimentară, industria mobilei, industria celulozei şi hârtiei etc.)
4 clienți
Provin din zona serviciilor de gospodărie comunală, obiectul de activitate al acestora fiind producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în regim centralizat a consumatorilor casnici şi ne-casnici
2 clienți
Provin din instituții publice din subordinea consiliilor judeţene
16 clienți
Provin din zona autorităţilor administrativ - teritoriale
1 client
Provine din zona de servicii turistice

Până în prezent, din cele 53 (cincizecișitrei) de contracte de împrumut semnate de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei:

29 contracte
pentru proiecte bazate pe eficiență energetică clasică (iluminat public, încălzire, cogenerare, alimentare cu energie termică etc)
24 contracte
proiecte bazate pe resurse regenerabile (energie geotermală, biomasă, hidro, fotovoltaic)
Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt