Finanţarea proiectelor de eficienţă energetică şi de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru acoperirea consumului propriu (prin acordarea de împrumuturi în condiţii comerciale competitive şi avantajoase)

Criterii transparente de evaluare şi selecţie a proiectelor eligibile (publicate prin intermediul site-ului propriu)

Proceduri operaţionale concepute şi derulate în conformitate cu standarde internaţionale din domeniul bancar (Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare)

Informarea şi sensibilizarea (prin intermediul site-ului propriu precum şi a articolelor publicate în reviste de specialitate, în volumele conferinţelor la care participă reprezentanţii Fondului şi pe reţelele de socializare)

Comunicare şi diseminare (prin intermediul media şi a reţelelor de socializare, presei scrise, congreselor, conferinţelor, seminarelor, atelierelor de lucru şi întâlnirilor bilaterale)

Asistenţă tehnică (furnizată cu titlu gratuit beneficiarilor eligibili în timpul contactelor bilaterale, în scopul selectării acelor proiecte care respectă criteriile de eligibilitate)

Manual de operare

Manualul de Operare al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei (MO) descrie principiile care guvernează Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (FREE). Manualului de Operare stabileşte direcţiile de intervenţie şi de acţiune pentru toţi factorii cheie implicaţi în managementul Fondului, în implementarea măsurilor subsecvente şi monitorizarea rezultatelor obţinute.

Manualul de Operare are scopul de a face înţelese principiile şi practicile utilizate de către toţi cei interesaţi şi ţinteşte, totodată, către crearea şi consolidarea unei relaţii de parteneriat. Conţinutul MO este realizat în corelare cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al FREE, care stabileşte competenţele, atribuţiile şi responsabilităţile organelor de conducere ale FREE precum şi ale personalului afiliat.

Conţinutul Manualului de Operare – inclusiv anexele – nu poate fi modificat sau îndreptat fără consultarea şi aprobarea explicită a Consiliului de Administraţie al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

Informaţii despre iniţierea, implementarea şi finalizarea, în data de 30 iunie 2008, a „GEF/BIRD Energy Efficiency Project” în baza căruia a fost înfiinţat şi funcţionează Fondul Român pentru Eficienţa Energiei pot fi regăsite în documentele oficiale publicate în website-ul GEF.

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt