Iniţial un proiect GEF/BIRD de eficienţă energetică, conceput cu un pronunţat caracter demonstrativ şi dezvoltat cu un confirmat succes, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei are ca scop creşterea interesului sectorului bancar cu privire la susţinerea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice în România. Fondul continuă să contribuie la îndreptarea economiei către o scădere a intensităţii energetice şi, implicit, a emisiilor de gaze poluante sau cu efect de seră.

Principalele caracteristici

Personalitate juridică independentă și autonomă

Organism financiar bazat pe cerere

Reîntregirea fondurilor

Susţine parteneriatul public - privat

Portofoliu de investiții prudent

Transparența și promovarea oportunităților în mod egal

Promovarea investițiilor finanţate

Fondul Român pentru Eficiența Energiei acordă împrumuturi pentru investiții în măsuri de economisire a energiei

0 contracte de finanțare
0 clienți
0 mil. $

Până în prezent, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a încheiat 53 contracte de finanţare cu 43 de clienţi, în valoare totală de 30,65 milioane dolari SUA.
*Condiţiile de obţinere a creditelor sunt prezentate detaliat la rubrica Criterii de eligibilitate.

0 mil. $

Valoarea totală a investiţiilor în proiectele de eficienţă energetică co-finanţate prin împrumuturi acordate de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei este de 85 milioane dolari SUA.

0 mil. $

Portofoliul Fondului Român pentru Eficienţa Energiei conţine, până în prezent, 195 de poziţii, proiectele reprezentând investiţii a căror valoare totală este de 364,463 milioane dolari SUA.

Contracte de finanțare recente

Al 53-lea contract de finanțare

22 decembrie 2023

700 kWp

Credit - 550 000 $

Investiție - 687 500 $

În data de 22 decembrie 2023, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a semnat cel de-al 53-lea contract de finanțare. Beneficiarul proiectului este societatea Feper SA, care a obținut un al doilea împrumut în valoare de 550.000 de dolari SUA. Investiția (în valoare de 687.500 dolari SUA) are drept scop montarea unei instalații fotovoltaice pe acoperișul halei sale de producție din București, cu puterea instalată de aproximativ 700kWp. Producția de energie electrică va fi utilizată integral pentru a acoperi autoconsumul Feper SA.

În urma realizării acestei investiții se vor obține economii estimate de energie de cca. 243,7 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale ale emisiilor de CO2, în valoare de 525,3 tone/an.

Al 52-lea contract de finanțare

26 septembrie 2023

75 kWel și 139,8 kWth

Credit - 182 864 $

Investiție - 228 580 $

În data de 26 septembrie 2023, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat cel de al 52-lea contract de finanțare. Beneficiarul este societata Feper SA, care a obținut un împrumut în valoare de 182.864 dolari SUA. Investiția (în valoare de 228.580 dolari SUA) are ca scop realizarea unei instalații de cogenerare energie electrică și termică pe combustibil gaz metan, capacitate de 75 kWel și 139,8 kWth pentru alimentarea cu energie electrică a consumului propriu și cu energie termică a consumului propriu de căldură și apă caldă în Hotelul Orizont – Predeal.

În urma realizării acestei investiții vor fi obținute economii de energie estimate la circa 99,9 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 204,5 tone/an.

Cu acest cel de al 52 – lea contract de finanțare, volumul total al împrumuturilor contractate de către Fondul Român pentru Eficiența Energiei a depășit valoarea de 30 milioane dolari SUA, pentru investiții de peste 86 milioane dolari SUA.

Al 51-lea contract de finanțare

20 martie 2023

50 kWp

Credit - 64 214 $

Investiție - 80 267 $

În data de 20 martie 2023, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a semnat cel de-al 51-lea contract de finanțare. Beneficiarul este societatea Prodpan SRL, județul Tulcea, care a contractat un împrumut în valoare de 64.214 dolari SUA. Scopul investiției (în valoare de 80.267 USD) este de a instala un sistem de panouri fotovoltaice pe acoperișul uneia dintre clădirile aflate în proprietatea beneficiarului pentru producerea de energie electrică. Centrala fotovoltaică va avea o putere instalată de 50 kWp, necesară consumului propriu, iar surplusul de energie produsă va fi livrat în sistemul energetic național (SEN), beneficiarul căpătând statutul de prosumator.

Investiția va duce la obținerea unor economii de energie estimate la circa 5 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de CO2, în valoare de 36.82 tone/an.

Al 50-lea contract de finanțare

2 martie 2023

922 kWp

Credit - 608 752 $

Investiție - 763 876 $

În data de 2 martie 2023, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat cel de al 50-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Minet SA, județul Vâlcea, care a obținut un al doilea împrumut în valoare de 608.752 dolari SUA. Scopul investiției (în valoare de 763.876 USD) este de a instala o centrală electrică fotovoltaică având putere de 0,922 MWp.

În urma realizării acestei investiții, vor fi obținute economii de energie estimate la circa 357.3 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 760.4 tone/an.

Al 49-lea contract de finanțare

2 marti 2023

995 kWp

Credit - 767 737 $

Investiție - 959 671 $

În data de 2 martie 2023, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a semnat cel de-al 49-lea contract de finanțare. Beneficiarul proiectului este Minet SA, care a contractat un împrumut în valoare de 767.737 dolari SUA. ca urmare a preocupării beneficiarului de a asigura o parte din necesarul de energie electrică din surse regenerabile, la un cost cât mai redus, și de a reduce emisiile poluante. Scopul investiției (în valoare de 959.671 dolari SUA) este de a instala o centrală fotovoltaică de 0,995 MWp pe acoperișul clădirilor industriale existente.

Investiția va duce la obținerea unor economii de energie estimate la circa 102 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de CO2, în valoare de 729 tone/an.

Al 48-lea contract de finanțare

6 mai 2022

73 kWp

Credit - 80 251 $

Investiție - 100 314 $

În data de 6 mai 2022, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a semnat cel de-al 48-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Albeștii de Argeș, județul Argeș, care a obținut un împrumut în valoare de 80.251 dolari SUA pentru a realiza un obiectiv investițional considerat prioritar pentru beneficiar, respectiv construirea unui parc fotovoltaic pentru sistemele de alimentare cu apă, având puterea instalată totală de 73 kWp. Scopul investiției (cu valoarea totală de 100.314 dolari SUA) este de a asigura parțial, cu energie produsă cu sursă regenerabilă, consumul de energie electrică necesar pompării apei la nivelul unității administrative teritoriale Albeștii de Argeș.

Investiția permite realizarea de economii de energie prin reducerea unei cantități de energie produsă pe bază de combustibili fosili (economii estimate de combustibil primar 26,1 tep/an) cu aceeași cantitate de energie produsă prin valorificarea unei surse regenerabile de energie și contribuie, implicit, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (cantitate redusă de emisii CO2 estimată – 45,5 tone/an).

Al 47-lea contract de finanțare

1 septembrie 2021

76,16 kWp

Credit - 78 000 $

Investiție - 116 025 $

În data de 1 septembrie 2021, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a semnat cel de-al 47 lea contract de finanțare. Beneficiarul proiectului este comuna Movilița, județul Vrancea, care a contractat un împrumut în valoare de  78.000 dolari SUA pentru realiza un obiectiv investițional considerat prioritar pentru beneficiar, respectiv două centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice cu puterea instalată totală de 76,16 kWp. Scopul investiției (cu valoarea totală de 116.025 dolari SUA) este de a asigura parțial, cu energie produsă cu sursă regenerabilă, consumul de energie electrică necesar pompării apei la nivelul unității administrativ teritoriale Movilița.

Într-un contur de bilanț energetic care îi cuprinde pe Beneficiar și pe furnizorul acestuia, investiția permite realizarea de economii de energie prin reducerea unei cantități de energie produsă pe bază de combustibili fosili (economiii combustibil primar 33,27 tep/an) cu aceeași cantitate de energie produsă prin valorificarea unei surse regenerabile de energie și contribuie, implicit, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (cantitate redusă de emisii CO2 116,97 tone/an).

Al 46-lea contract de finanțare

12 ianuarie 2021

Eficientizare clădire școală gimnazială satul Enăchești, comuna Berești - Tazlău, județul Bacău. Alte proiecte.

Credit - 115 255 $

Investiție - 153 674 $

În data de 12 ianuarie 2021, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat cel de al 46-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Alfa Energetic ESCO S.R.L. Brănești, județul Ilfov, care a obținut un al doilea împrumut în valoare de 115.255 dolari SUA, pentru finanțarea unor investiții în sectorul public și privat în valoare totală de 153.000 dolari SUA. Investițiile au drept scop realizarea, în regim ESCO, a mai multor proiecte vizând realizarea de centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice și instalarea de pompe de căldură de tip aer – apă pentru acoperirea necesarului de energie termică și apă caldă de consum. Sunt vizate atât clădiri ale unor instituții publice (școli și sedii de primării) cât și ale unor operatori economici privați. În urma realizării acestor proiecte, vor fi obținute economii de energie estimate la circa 195 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 685 tone/an. Cu acest cel de al 46 – lea contract de finanțare, volumul total al împrumuturilor contractate de către Fondul Român pentru Eficiența Energiei a depășit valoarea de 28 milioane dolari SUA, pentru investiții de până la 85 milioane dolari SUA.

Al 45-lea contract de finanțare

24 august 2020

Realizarea, în regim ESCO, a 22 de proiecte vizând modernizări ale sistemelor de iluminat, realizarea unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice și eficientizarea consumurilor de energie electrică însoțită de trecerea de la distribuția de joasă tensiune la cea de medie tensiune

Credit - 1 200 000 $

Investiție - 1 500 000 $

În data de 24 august 2020, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat cel de al 45-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Energo ESCO S.A. Cluj – Napoca, județul Cluj, care a obținut un al doilea împrumut în valoare de 1.200.000 dolari SUA, pentru finanțarea unor investiții în sectorul public și privat în valoare totală de 1.500.000 dolari SUA. Investițiile au drept scop realizarea, în regim ESCO, a 22 de proiecte vizând modernizări ale sistemelor de iluminat, realizarea unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice și eficientizarea consumurilor de energie electrică însoțită de trecerea de la distribuția de joasă tensiune la cea de medie tensiune. În urma realizării acestor proiecte, vor fi obținute economii de energie estimate la circa 1.701 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 5.981 tone/an. Cu acest cel de al 45 – lea contract de finanțare, volumul total al împrumuturilor contractate de către Fondul Român pentru Eficiența Energiei a depășit valoarea de 28 milioane dolari SUA, pentru investiții de peste 84 milioane dolari SUA.

Al 44-lea contract de finanțare

08 aprilie 2020

realizarea, în regim ESCO, a două centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a unei instalații cu pompe de căldură de tip aer - apă pentru producerea de energie termică pentru încălzire și apă caldă pentru consum

Credit - 47 944 $

Investiție - 59 930 $

În data de 08 aprilie 2020, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat cel de al 44-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Alfa Energetic ESCO S.R.L. Brănești, județul Ilfov, care a obținut un împrumut în valoare de 47.944 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în valoare totală de 59.930 dolari SUA. Investiția are drept scop realizarea, în regim ESCO, a două centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a unei instalații cu pompe de căldură de tip aer – apă pentru producerea de energie termică pentru încălzire și apă caldă pentru consum. Centralele electrice solare cu panouri fotovoltaice vor fi instalate, cu respectarea deplină a legislaţiei primare şi secundare aferente, în puncte de consum ale unităților administrativ – teritoriale (o școală gimnazială și o clădire în care se află sediul primăriei), în așa fel încât comunele vor putea iniția trecerea de la statutul de consumator de energie electrică la cel de prosumator. Instalația cu pompe de căldură va permite renunțarea la utilizarea combustibilului solid lemnos pentru încălzire, simultan cu creșterea confortului termic în clădirea școlii gimnaziale. Investiția va conduce la obținerea unor economii de energie, estimate la circa 15 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 53 tone/an.

Al 43-lea contract de finanțare

28 noiembrie 2019

realizarea unor centrale fotovoltaice de 60 kWp conectate la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică și modernizarea iluminatului public în comuna Bălilești

Credit - 120 717 $

Investiție - 150 897 $

În data de 28 noiembrie 2019, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat cel de al 43-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Bălileşti, judeţul Argeş, care a obținut un împrumut în valoare de 120.717 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în valoare totală de 150.897 dolari SUA. Investiția are drept scop realizarea unor centrale fotovoltaice de 60 kWp conectate la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică și modernizarea iluminatului public în comuna Bălilești. Două dintre centralele electrice solare cu panouri fotovoltaice vor fi instalate, cu respectarea deplină a legislaţiei primare şi secundare aferente, în puncte de consum ale unităţii administrativ – teritoriale (două şcoli gimnaziale), în aşa fel încât Comuna Bălileşti va putea iniţia trecerea de la statutul de consumator de energie electrică la cel de prosumator. Investiția va conduce la obținerea unor economii de energie, estimate la circa 43 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 150 tone/an.

Al 42-lea contract de finanțare

09 mai 2019

finanțarea proiectelor de eficiență energetică în domeniul public și privat

Credit - 800 000 $

Investiție - cel puțin 1 000 000 $

În data de 09 mai 2019, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a încheiat al 42-lea contract de finanţare. Beneficiarul este societatea de servicii energetice S.C. Energy ESCO S.A. Cluj – Napoca, județul Cluj, care a obţinut un credit comercial în valoare de 800.000 dolari SUA, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii în eficienţă energetică în domeniul public și privat, în valoare totală de cel puțin 1.000.000 dolari SUA. Investiţiile sunt destinate modernizării sistemelor de iluminat publice și private și trecerii de la statutul de consumator la cel de prosumator prin instalarea și exploatarea de centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice.

Energo ESCO S.A. este o companie de servicii energetice profesionale care oferă o gamă vastă de soluții energetice (soluţii de cogenerare/trigenerare pe combustibil gazos, sisteme de iluminat interior, exterior și stradal cu tehnologii inovative, acționări cu convertizoare cu turație variabilă), având ca scop principal obținerea de economii de energie (http://www.energoesco.ro/ind…/desprenoi/cine-suntem-ce-facem). Energo ESCO asigură finanțarea și implementarea proiectelor de eficiență energetică cu recuperarea investițiilor din economiile de energie realizate într-o anumită perioadă de timp.

Apelând la „finanţarea de către terţi” [1], societatea a obținut acest credit comercial pentru finanțarea realizării, în calitate de companie de servicii energetice de tip ESCO (https://free.org.ro/glosar/), a mai multor proiecte de investiţii în eficienţă energetică, atât în domeniul public şi cât şi în domeniul privat, în valoare totală de cel puţin 1.000.000 dolari SUA.

„Finanţarea de către terţi

Aranjament financiar care implică, suplimentar faţă de furnizorul de energie, alte entităţi care oferă servicii energetice şi/sau finanţează investiţia; valoarea financiară a economiei de energie generată de îmbunătăţirea eficienţei energetice, determină rata de recuperare a costurilor, inclusiv a profitului furnizorului de servicii energetice.

Aranjament contractual care implică o terţă parte, suplimentar faţă de furnizorul de energie şi beneficiarul măsurii de creştere a eficienţei energetice, care asigură finanţarea măsurii şi facturează beneficiarului o plată echivalentă cu o parte a economiilor de energie realizate prin măsura de creştere a eficienţei energetice; acea terţă parte poate fi sau nu o companie de servicii energetice.”

[1] M.-M., Voronca (coordonator), Finanţarea Investiţiilor în Eficienţă Energetică, Editura AGIR, Bucureşti, 2008.

Al 41-lea contract de finanțare

23 ianuarie 2019

Realizarea primei rețele de stații de alimentare cu Gaz Natural Comprimat (GNC) din România

Credit - 1 969 724 $

Investiție - 5 903 338 $

În data de 23 ianuarie 2019, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 41 – lea contract de finanțare. Beneficiarul este S.C. Denisson Energy S.R.L. Șelimbăr, județul Sibiu, care a obținut un credit comercial de tip „punte” [1], în valoare de 1.969.724 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în valoare totală de 5.903.338 dolari SUA.

Investiția vizând „Realizarea primei rețele de stații de alimentare cu Gaz Natural Comprimat (GNC) din România” este susținută de către Beneficiar, din surse proprii și din resurse alocate în baza contractului de finanțare nerambursabilă, încheiat între Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2015-ro-tm-0373-m), conform mandatului oferit de Comisia Europeană, pe de o parte și S.C. Denisson Energy S.R.L. (în calitate de coordonator) și Asociația Producătorilor și Utilizatorilor Gazului Natural Comprimat din România (în calitate de beneficiar).

Obiectivul general al investiției este de a sprijini dezvoltarea unui sistem de transport sustenabil și eficient și de a promova decarbonizarea transportului rutier de-a lungul coridoarelor rețelei centrale, prin introducerea unui combustibil alternativ (GNC) în România. Pentru a îndeplini acest obiectiv, acțiunea are două obiective specifice.

Primul obiectiv specific este realizarea inițială pe piață a unei rețele de stații GNC constând în 9 puncte de alimentare funcționale de-a lungul Coridoarelor Rețelei Centrale de­ drumuri TEN – T din România (coridoarele Orient Est – Med & Rin – Dunăre). Rețeaua de stații GNC va fi dezvoltată în jurul nodurilor importante ale rețelei centrale pentru a acoperi în mod simultan posibila cerere pentru transportul de lungă distanță și pentru cel urban. De asemenea, va asigura o distanță rezonabilă până la stația următoare (cel mult în jur de 150 km, dar întotdeauna mai puțin de 300 km) pentru traficul domestic și transfrontalier. O listă orientativă a locațiilor, include Arad, București, Constanța, Craiova, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Pitești, Sibiu și Timișoara.

Implementarea rețelei de stații GNC este planificată în trei faze consecutive rezultând în implementarea a 3 stații GNC pe an între 2019, 2020 și 2021. Stațiile vor fi accesibile public, în mod nediscriminatoriu, fiind deschise între 8 – 24 ore pe zi (în funcție de situația cererilor din locația respectivă, fiind posibilă prelungirea graduală a orelor de lucru). Stațiile de umplere vor fi operate de personal special instruit și va permite clienților să plătească cu lichidități sau cu cardul la punctul de vânzare din interiorul cabinei stației, folosind un sistem de operare a înregistrării banilor.

Cel de-al doilea obiectiv specific este de a susține, pe baza implementării Acțiunii, pătrunderea pe piață și implementarea GNC – ului în România. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin creșterea cererii și vizibilității în ceea ce privește atât GNC – ul cât și prin rețeaua pilot de stații, prin stabilirea și optimizarea relației afacere – client și prin identificarea și îndepărtarea barierelor administrative și legislative

Investiția va duce la înlocuirea, în cazul unor evaluări pesimiste ale dezvoltării parcului de vehicule care vor funcționa pe bază de gaz natural comprimat, a unor consumuri anuale de 386 tone/an benzină standard și de 917 tone/an motorină standard cu un consum anual de 1.175 tone/an gaz natural comprimat, obținându-se, astfel, economii anuale de energie, estimate la circa 25 tep/an și, implicit, reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 951 tone/an.

Cu acest cel de al 41 – lea contract de finanțare, volumul total de împrumuturi contractate de către Fondul Român pentru Eficiența Energiei însumează peste 26 milioane dolari SUA, pentru investiții care de aproape 82 milioane dolari SUA.

[1] https://www.investopedia.com/terms/b/bridgeloan.asp

Al 40-lea contract de finanțare

16 octombrie 2018

Instalatie producere de energie electrică în beneficiul unui terț

Credit - 1 214 588 $

Investiție - 1 518 235 $

În data de 16 octombrie 2018, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 40 – lea contract de finanțare. Beneficiarul este S.C. Margex Equipment S.R.L. Baia Mare, județul Maramureș, care a obținut un credit comercial în valoare de 1.214.588 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în valoare totală de 1.518.235 dolari SUA.

Investiția are drept scop realizarea unei instalații pentru producerea de energie electrică în beneficiul unui terț, în baza unui contract de tip B.O.O.T cu o durată determinată.

Structura B.O.O.T. (Build – Own – Operate – Transfer) este adecvată pentru proiectele de infrastructură cum ar fi realizarea de autostrăzi, transportul feroviar și producerea de energie [1]. În astfel de proiecte, o societate, de regulă privată, realizează în beneficiul unui terț, folosind resurse financiare proprii sau atrase și operează (acoperind inclusiv necesarul de lucrări de întreținere, revizii și reparații) o facilitate proprie, dreptul de proprietate asupra acesteia putând fi transferat terțului după o perioadă de timp și la un preț de vânzare precis stabilite prin contractul încheiat între părți.

Pentru terț, avantajele sunt constituite de lipsa implicării în operațiuni care nu sunt specifice domeniului propriu de activitate, de faptul că investiția nu grevează bugetul propriu și că poate beneficia de servicii de calitate la prețuri negociate și stabilite prin contract. Pentru furnizorul de servicii, avantajele țin de desfășurarea de operațiuni specifice obiectului de activitate, de desfacerea asigurată a serviciilor sale la prețuri negociate, de predictibilitatea încasării veniturilor și de posibilitatea continuării operării facilității și după transferul dreptului de proprietate în beneficiul terțului, la un preț stabilit prin contract.

Investiția va duce la obținerea unor economii semnificative de energie, estimate la circa 6.740 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 14.693 tone/an.

[1] Gatti, Stafano, Project Finance in Theory and Practice, Academic Press, ISBN 978-0-12-373699-4, 2007, pp. 414.

Al 39-lea contract de finanțare

17 mai 2018

Instalatie fabricare clorura de calciu

Credit - 2 000 000 $

Investiție - 9 985 000 $

În data de 17 mai 2018, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 39 – lea contract de finanțare. Beneficiarul este S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, județul Bacău, care a obținut un credit comercial în valoare de 2.000.000 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în valoare totală de 9.985.000 dolari SUA. Investiția, de o anvergură semnificativă, are drept scop eficientizarea producerii şi consumului de energie în cadrul S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an.

Investiția va duce la obținerea unor economii semnificative de energie, estimate la circa 14.777 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 32.214 tone/an.

Al 38-lea contract de finanțare

19 septembrie 2017

360 kWp

Credit - 363 696 $

Investiție - 454 620 $

În data de 19 septembrie 2017, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 38-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Bustuchin, județul Gorj care a obținut un credit comercial în valoare de 363.696 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 454.620 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice, cu puterea instalată de 360 kWp, a cărei producție de energie electrică va fi destinată acoperirii autoconsumului.

Al 37-lea contract de finanțare

03 aprilie 2017

85 kWp

Credit - 103 897 $

Investiție - 129 871 $

În data de 03 aprilie 2017, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 37-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Cicăneşti, județul Argeş care a obținut un credit comercial în valoare de 103.897 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 129.871 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice, cu puterea instalată de 85 kWp, a cărei producție de energie electrică va fi destinată acoperirii autoconsumului.

Al 36-lea contract de finanțare

21 decembrie 2015

240 kWp

Credit - 300 000 $

Investiție - 428 571 $

În data de 21 decembrie 2015, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 36-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Cocu, județul Argeș care a obținut un credit comercial în valoare de 300.000 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 428.571 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice, cu puterea instalată de 240 kWp, a cărei producție de energie electrică va fi destinată acoperirii autoconsumului.

Al 35-lea contract de finanțare

19 noiembrie 2015

1 MWe

Credit - 1 933 133 $

Investiție - 2 493 916 $

În data de 19 noiembrie 2015, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 35-lea contract de finanțare. Beneficiarul este societatea Paulownia GreenE Internaţional S.R.L. Cluj – Napoca, județul Cluj, care a obţinut un credit comercial în valoare de 1.933.133 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 2.493.916 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale de co-generare de 1 MWe funcționând cu gaz de sinteză rezultat din gazeificarea biomasei şi integrată S.A.C.E.T. Huedin, județul Cluj.

Al 34-lea contract de finanțare

01 octombrie 2015

centrală de cogenerare

Credit - 619 892 $

Investiție - 782 642 $

În data de 01 octombrie 2015, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a încheiat al 34-lea contract de finanţare. Beneficiarul este societatea de servicii energetice Energy Serv S.R.L. Bucureşti, care a obţinut un credit comercial în valoare de 619.892 dolari SUA, pentru finanţarea unei investiţii în eficienţă energetică în valoare totală de 782.642 dolari SUA. Investiţia este destinată creşterii randamentului electric al centralei de cogenerare cu ciclul organic Rankine din cadrul Sortilemn S.A. Gherla, judeţul Cluj.

Oportunități de co-finanțare

După atingerea, în data de 17 octombrie 2018, a țintei propuse, respectiv investiții în valoare de 75 milioane dolari SUA, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei este decis să continue să își valorifice expertiza şi capitalul de care dispune pentru a depăși un nou prag constituit de realizarea, în următorii ani, a unor investiţii în valoare de 100 de milioane dolari SUA. Oportunităţile de co-finanţare includ:

Atragerea sectorului bancar pentru finanţarea/co-finanţarea proiectele de investiţii evaluate de către Fond

Iniţierea unor parteneriate ale Fondului cu alţi finanţatori interesaţi în finanţarea/co-finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice

Finanțarea proiectelor de eficiență energetică prin intermediul promotorilor

În contextul creşterii solicitărilor de finanţare comercială a proiectelor de eficienţă energetică şi din dorinţa de a facilita, într-o măsură mai mare, accesul potenţialilor clienţi la resursele financiare disponibile, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii suplimentare referitoare la procedura de intermediere.

Descrierea etapelor pe care Promotorii şi Clienţii sunt invitaţi să le parcurgă, în vederea obţinerii împrumuturilor pentru investiţii în măsuri de economisire a energiei poate fi consultată accesând link-ul de mai jos.

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt