Iniţial un proiect GEF/BIRD de eficienţă energetică, conceput cu un pronunţat caracter demonstrativ şi dezvoltat cu un confirmat succes, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei are ca scop creşterea interesului sectorului bancar cu privire la susţinerea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice în România. Fondul continuă să contribuie la îndreptarea economiei către o scădere a intensităţii energetice şi, implicit, a emisiilor de gaze poluante sau cu efect de seră.

Principalele caracteristici

Personalitate juridică independentă și autonomă

Organism financiar bazat pe cerere

Reîntregirea fondurilor

Susţine parteneriatul public - privat

Portofoliu de investiții prudent

Transparența și promovarea oportunităților în mod egal

Promovarea investițiilor finanţate

Fondul Român pentru Eficiența Energiei acordă împrumuturi pentru investiții în măsuri de economisire a energiei

0 contracte de finanțare
0 clienți
0 mil. $

Până în prezent, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a încheiat 39 contracte de finanţare cu 36 de clienţi, în valoare totală de 22,853 milioane dolari SUA.
*Condiţiile de obţinere a creditelor sunt prezentate detaliat la rubrica Criterii de eligibilitate.

0 mil. $

Valoarea totală a investiţiilor în proiectele de eficienţă energetică co-finanţate prin împrumuturi acordate de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei este de 74,256 milioane dolari SUA.

0 mil. $

Portofoliul Fondului Român pentru Eficienţa Energiei conţine, până în prezent, 172 de poziţii, proiectele reprezentând investiţii a căror valoare totală depăşeşte 342 milioane dolari SUA.

Contracte de finanțare recente

Al 34-lea contract de finanțare

01 octombrie 2015

centrală de cogenerare

Credit - 619 892 $

Investiție - 782 642 $

În data de 01 octombrie 2015, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a încheiat al 34-lea contract de finanţare. Beneficiarul este societatea de servicii energetice Energy Serv S.R.L. Bucureşti, care a obţinut un credit comercial în valoare de 619.892 dolari SUA, pentru finanţarea unei investiţii în eficienţă energetică în valoare totală de 782.642 dolari SUA. Investiţia este destinată creşterii randamentului electric al centralei de cogenerare cu ciclul organic Rankine din cadrul Sortilemn S.A. Gherla, judeţul Cluj.

Al 35-lea contract de finanțare

19 noiembrie 2015

1 MWe

Credit - 1 933 133 $

Investiție - 2 493 916 $

În data de 19 noiembrie 2015, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 35-lea contract de finanțare. Beneficiarul este societatea Paulownia GreenE Internaţional S.R.L. Cluj – Napoca, județul Cluj, care a obţinut un credit comercial în valoare de 1.933.133 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 2.493.916 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale de co-generare de 1 MWe funcționând cu gaz de sinteză rezultat din gazeificarea biomasei şi integrată S.A.C.E.T. Huedin, județul Cluj.

Al 36-lea contract de finanțare

21 decembrie 2015

240 kWp

Credit - 300 000 $

Investiție - 428 571 $

În data de 21 decembrie 2015, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 36-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Cocu, județul Argeș care a obținut un credit comercial în valoare de 300.000 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 428.571 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice, cu puterea instalată de 240 kWp, a cărei producție de energie electrică va fi destinată acoperirii autoconsumului.

Al 37-lea contract de finanțare

03 aprilie 2017

85 kWp

Credit - 103 897 $

Investiție - 129 871 $

În data de 03 aprilie 2017, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 37-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Cicăneşti, județul Argeş care a obținut un credit comercial în valoare de 103.897 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 129.871 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice, cu puterea instalată de 85 kWp, a cărei producție de energie electrică va fi destinată acoperirii autoconsumului.

Al 38-lea contract de finanțare

19 septembrie 2017

360 kWp

Credit - 363 696 $

Investiție - 454 620 $

În data de 19 septembrie 2017, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 38-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Bustuchin, județul Gorj care a obținut un credit comercial în valoare de 363.696 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 454.620 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice, cu puterea instalată de 360 kWp, a cărei producție de energie electrică va fi destinată acoperirii autoconsumului.

Al 39-lea contract de finanțare

17 mai 2018

Instalatie fabricare clorura de calciu

Credit - 2 000 000 $

Investiție - 9 985 000 $

În data de 17 mai 2018, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 39 – lea contract de finanțare. Beneficiarul este S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, județul Bacău, care a obținut un credit comercial în valoare de 2.000.000 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în valoare totală de 9.985.000 dolari SUA. Investiția, de o anvergură semnificativă, are drept scop eficientizarea producerii şi consumului de energie în cadrul S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an.

Investiția va duce la obținerea unor economii semnificative de energie, estimate la circa 14.777 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 32.214 tone/an.

Oportunități de co-finanțare

Fondul Român pentru Eficienţa Energiei este decis să îşi valorifice expertiza şi capitalul de care dispune pentru a facilita realizarea, în următorii ani, a unor investiţii în valoare de 75 de milioane dolari SUA. Oportunităţile de co-finanţare includ:

Atragerea sectorului bancar pentru finanţarea/co-finanţarea proiectele de investiţii evaluate de către Fond

Iniţierea unor parteneriate ale Fondului cu alţi finanţatori interesaţi în finanţarea/co-finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice

Finanțarea proiectelor de eficiență energetică prin intermediul promotorilor

În contextul creşterii solicitărilor de finanţare comercială a proiectelor de eficienţă energetică şi din dorinţa de a facilita, într-o măsură mai mare, accesul potenţialilor clienţi la resursele financiare disponibile, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii suplimentare referitoare la procedura de intermediere.

Descrierea etapelor pe care Promotorii şi Clienţii sunt invitaţi să le parcurgă, în vederea obţinerii împrumuturilor pentru investiţii în măsuri de economisire a energiei poate fi consultată accesând link-ul de mai jos.

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt