Scurt istoric

8 OCTOMBRIE 2001

Este aprobat, prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului, cadrul legal al înfiinţării şi organizării Fondului Român pentru Eficienţa Energiei. În data de 15 mai 2002, ordonanţa de urgenţă este aprobată de Parlamentul României căpătând forma de lege.

29 IANUARIE 2002

Are loc prima şedinţă a Consiliului de Administraţie şi demarează acţiunile de stabilire a structurii organizatorice a Fondului, a reglementărilor interne, de selectare şi numire a conducerii executive precum şi a membrilor comitetului de investiţii.

13 FEBRUARIE 2003

Se realizează deschiderea finanţării de la Fondul Global de Mediu, după parcurgerea procedurilor de licitaţie internaţională fiind semnat, la 1 aprilie 2003, contractul cu Administratorul Fondului.

1 MAI 2003

Are loc demararea activităţii Administratorului Fondului, urmată de lansarea oficială a operaţiunilor Fondului în data de 25 iunie 2003.

Octombrie 2001

Este aprobat, prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului, cadrul legal al înfiinţării şi organizării Fondului Român pentru Eficienţa Energiei. În data de 15 mai 2002, ordonanţa de urgenţă este aprobată de Parlamentul României căpătând forma de lege.

29 Ianuarie 2002

Are loc prima şedinţă a Consiliului de Administraţie şi demarează acţiunile de stabilire a structurii organizatorice a Fondului, a reglementărilor interne, de selectare şi numire a conducerii executive precum şi a membrilor comitetului de investiţii.

13 februarie 2003

Se realizează deschiderea finanţării de la Fondul Global de Mediu, după parcurgerea procedurilor de licitaţie internaţională fiind semnat, la 1 aprilie 2003, contractul cu Administratorul Fondului.

1 Mai 2003

Are loc demararea activităţii Administratorului Fondului, urmată de lansarea oficială a operaţiunilor Fondului în data de 25 iunie 2003.

Primul contract de finanțare

primul-contract-de-finantare

28 septembrie 2004

Se desfăşoară ceremonia semnării primului contract de finanţare

Beneficiar

SC UNIO SA Satu Mare

Credit oferit

130 000 $

Investiţia constă în înlocuirea compresoarelor cu piston 3V45 Reşiţa cu compresoare elicoidale marca Ingersoll – Rand.

Al 2-lea contract de finanțare

3 noiembrie 2004

Are loc semnarea celui de-al doilea contract de finanțare

Beneficiar

SC TRANSGEX SA Oradea

Credit oferit

425 000 $

Investiţia constă în conectarea a 5 puncte termice la forajul de apă geotermală nr. 4767 Oradea.

al-doilea-contract-de-finantare

Al 3-lea contract de finanțare

echipa-free-semnare-contracte

24 martie 2005

Sunt finalizate şi semnate încă două contracte de finanţare.

Beneficiar

SC CET SA Iaşi

Credit oferit

980 000 $

Investiţia constă în modernizarea PT102 şi 102A Tudor Vladimirescu, PT8 şi PT10A Cantemir şi a reţelelor termice aferente.

Al 4-lea contract de finanțare

28 aprilie 2005

Este semnat al patrulea contract de finanțare.

Beneficiar

SC ULEROM SA Vaslui

Credit oferit

448 000 $

Investiţia constă în montarea unui cazan pe coji de floarea soarelui şi a unor echipamente anexe.

Contractele de finanţare pe care Fondul Român pentru Eficienţa Energiei le derula la finele anului 2023 însumau 30,654 milioane dolari SUA pentru investiții de peste 87,5 milioane dolari SUA.

Statut legal

Cadrul legal în cadrul căruia Fondul Român pentru Eficienţa Energiei îşi desfăşoară activitatea, este constituit din:

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei
  • Legea nr.287/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei
Statutul Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este de organism de interes public, cu personalitate juridică, independent şi autonom financiar.

Obiect de activitate

FINANȚAREA PROIECTELOR DE INVESTIȚII
Obiectul principal de activitate al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei constă în finanţarea proiectelor de investiţii pentru creşterea eficienţei utilizării energiei în România, conform priorităţilor stabilite prin programele anuale de eficienţă energetică, aprobate de Guvern
GESTIONAREA FONDURILOR
Fondul Român pentru Eficienţa Energiei gestionează, în condiţiile legii, resursele financiare primite de România de la Fondul Global de Mediu prin Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în baza Acordului de grant încheiat între BIRD şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice
Realizarea obiectului de activitate se desfăşoară în directă corelare cu priorităţile politicii naţionale în domeniul eficienţei energetice.

Competențe și atribuții

Finanţarea proiectelor de investiţii care îndeplinesc cerinţele impuse de criteriile de evaluare şi de selecţie

Utilizarea unui set de criterii de evaluare şi a unor proceduri de operare în conformitate cu standardele internaţionale acceptate pentru selecţia, identificarea, evaluarea, selecţionarea şi finanţarea proiectelor de creştere a eficienţei energetice

Acordarea de asistenţă tehnică societăţilor comerciale şi autorităţilor şi instituţiilor publice de interes naţional şi local, care înaintează Fondului spre analiză şi aprobare a finanţării, propuneri de proiecte de eficienţă energetică care îndeplinesc cerinţele criteriilor de eligibilitate specifice

Promovarea şi difuzarea către potenţialii beneficiari a informaţiilor privind propria activitate precum şi a celor referitoare la proiectele considerate eligibile de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi pe care acesta le poate finanţa

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt