Informaţiile cuprinse în această pagină prezintă, în sinteză, conţinutul sub-paginilor menţionate în continuare precum şi trecerea în revistă a etapelor care pot fi parcurse de un client, de la exprimarea intenţiei până la obţinerea unui împrumut pentru finanţarea unuia sau mai multor proiecte de investiţii în domeniul eficienţei energetice.

La parcurgerea sistematică a sub-meniului pot fi obţinute date privind clienţii, respectiv categoriile de entităţi care pot solicita finanţare şi lista clienţilor care au obţinut finanţarea, criteriile de eligibilitate folosite pentru selectarea clienţilor şi a proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice precum şi informaţii privind serviciile orientate către client pe care le oferă experţii Fondului.

O atenţie deosebită este acordată prezentării în detaliu a informaţiilor pe care clienţii sunt solicitaţi să le furnizeze Fondului prin completarea formularelor care pot fi descărcate şi din această pagină. Sunt prezentate structurat datele ce trebuie incluse în:

  • Formularul 1 – Cerere de finanţare, general valabil pentru toţi clienţii Fondului,
  • Formularul nr. 2a – Cerere de finanţare pentru societăţi comerciale cu capital privat sau mixt,
  • Formularul nr. 2b – Cerere de finanţare pentru autorităţi ale administraţiei publice locale.

Detalii referitoare la rezultatele obţinute prin finanţarea de către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a investiţiilor în domeniul eficienţei energetice sunt prezentate la rubrica Proiecte de succes. Sunt create astfel, premisele familiarizării clienţilor cu etapele care vor fi parcurse împreună cu experţii Fondului, pornind de la identificarea oportunităţilor privind economisirea energiei şi a resurselor primare şi a tehnologiilor disponibile, până la realizarea investiţiei şi evaluarea şi monitorizarea economiilor de energie şi resurse primare şi a beneficiilor financiare.

Glosarul este destinat familiarizării clienţilor Fondului cu terminologia specifică domeniului. Acesta cuprinde termeni uzuali provenind din domeniul eficienţei energetice, al surselor regenerabile de energie şi al protecţiei mediului ambiant. Sunt explicaţi, de asemeni, şi termeni care provin din domeniul financiar şi al gestiunii riscului.

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt
error code: 520