Prin Promotor se înţelege orice persoană fizică sau juridică română, agreată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei să prezinte oferta cadru de finanţare a Fondului. Nu pot fi Promotori persoanele fizice sau juridice aflate în conflict de interese raportat la activitatea curentă, de exemplu funcţionari publici, angajaţi ai unor instituţii de stat sau aflate în subordinea acestora.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Promotori ai Fondului Român pentru Eficienţa Energiei verifică îndeplinirea cerinţelor minimale de calificare.

Persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc cerinţele minime de calificare depun o scrisoare de intenţie împreună cu CV-ul sau scurta prezentare a instituţiei  şi CV-ul persoanei/persoanelor de contact.

Persoanele fizice sau juridice calificate semnează un Acord cadru de colaborare cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, în baza căruia sunt înscrişi în Lista promotorilor.

Prin semnarea Acordului de colaborare, Promotorii îşi însuşesc obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei şi se angajează să prezinte potenţialilor clienţi oferta de finanţare. Ulterior identificării unui potenţial client agreat în principiu de FREE, Promotorul va semna cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei un Contract de prestări servicii încheiat în condiţii de exclusivitate privind relaţia Fondului cu respectivul client, pentru un anumit proiect sau pachet de proiecte.

Contractare

Pentru fiecare Client identificat, Promotorul verifică îndeplinirea Criteriile de eligibilitate ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei şi în cazul în care acestea sunt îndeplinite, Promotorul depune spre aprobare la FREE un Dosar Client care va conţine toate datele necesare şi suficiente cuprinse în următoarele documente:

În cazul aprobării Dosarului Client, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei semnează Contractul de presări servicii cu Promotorul, odată cu depunerea Scrisorii de reprezentare emisă de Client pentru Promotor (Anexa B la Contract de prestari servicii).

Execuție contract

Clientul transmite la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei Formularul nr.1 de la adresa, asumat prin ştampilă şi semnătură de către reprezentantul legal al Clientului.

În cazul notificării de acceptare a Formularului nr. 1, Clientul primeşte de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei solicitarea de a completa Formularul nr. 2a sau Formularul nr. 2b.

La solicitarea Clientului, Promotorul îl poate asista pe acesta la completarea Formularelor nr. 1 şi nr. 2 şi a documentaţiei aferente. Pentru serviciile de consultanţă prestate pentru Client, Promotorul nu va solicita plata contravalorii.

Mai multe informații despre aceste formulare puteti gasi pe pagina Formulare.

În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depunerea de către Client a Formularul nr. 2 împreună cu anexele sale, Promotorul transmite spre aprobare Fondului Român pentru Eficienţa Energiei documentul intitulat “Analiza tehnico-economică a proiectului de eficienţă energetică” (conform modelului din Anexa C la Contract de prestari servicii).

Promotorul asistă la cerere Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi Clientul până la aprobarea solicitării de finanţare şi semnarea Contractului de împrumut, sau, după caz, până la respingerea solicitării de finanţare.

În cazul semnării Contractului de împrumut dintre Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (ca finanţator) şi Client (ca beneficiar al împrumutului), Fondul Român pentru Eficienţa Energiei va onora obligaţiile de plată către Promotor în condiţiile şi la termenele prevăzute în Contractului de prestări servicii.

În cazul respingerii solicitării de finanţare, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei nu are nici o obligaţie de plată faţă de Promotor.

Lista promotorilor FREE

Nr.Numele si prenumele promotoruluiData intrării în vigoare a Acordului cadru de colaborareDate de contactEntități reprezentate
1Ing. Vasile Voicu BORA06 decembrie 2007+40 722 348 007; lotusproiecte@gmail.com
2S.C. Proiect RO Invest Capital S.R.L.11 iulie 2017http://www.roinvestcapital.com/
3Dr. ing. Mihail – Cristian MILER06 noiembrie 2017+40 746 140 027; mihaimiler@gmail.com
4Prof. dr. ing. Toader MUNTEANU04 decembrie 2017+40 727 086 460; toadermunteanu@yahoo.com
5S.C. Smart Instal S.R.L.06 decembrie 2017http://www.smart-greenenergy.com/
6Asociaţia Română pentru Energie Sustenabilă ARES07 decembrie 2017http://www.aresong.ro/
7Asociaţia Patronală „Surse Noi de Energie SunE”15 decembrie 2017https://www.facebook.com/Asociatia-Patronala-Surse-Noi-de-Energie-SUNE-258643541209286/
8Ing. Luminiţa ŢEPENEU, M.Sc.28 decembrie 2017+40 740 469 547; luminita_tep@yahoo.com; luminitalumy07@gmail.com
9Asociaţia „Agenţia Locală a Energiei Alba – ALEA”29 decembrie 2017https://alea.ro/
10S.C. Gaz Expert Consulting Study – GECS S.R.L.05 ianuarie 2018http://gecs.ro/
11S.C. Energy Audits S.R.L.29 ianuarie 2018http://certificat-bilantenergetic.ro/
12S.C. Finacon International Consulting S.R.L.29 ianuarie 2018http:// finacongroup.com/
13Conf. dr. ing. Emil Dorel DALE01 februarie 2018+40 727 789 678; daleemil@yahoo.com
14Ing. Gheorghe HRISCU PMP, CGEIT, ITIL-2F&3F, OCP, QM-TÜV02 februarie 2018
15S.C. Energy Performant Systems S.R.L.02 februarie 2018http://epsystems.ro/
16Prof. dr. ing. Mihai CRUCERU05 februarie 2018 +40 766 567 521; cruceru.mihai@gmail.com
17Asociaţia „Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului” Braşov13 februarie 2018www.abmee.ro
18Asociaţia „Agenţia pentru Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului” Bucureşti14 februarie 2018https://managenergy.ro/
19S.C. Remont S.R.L.27 aprilie 2018http://www.remont.ro/
20S.C. Primprest S.R.L.09 mai 2018http://consultenergy.ro/
21S.C. Rabatmentor S.R.L.10 mai 2018https://rabatmentor.ro/
22S.C. Total Energy Solutions S.R.L.14 mai 2018http://www.tesrom.ro/
23Drd. ing. Florin Vasile PINTEA PMP15 mai 2018+40 722 692 322; pitpvf@gmail.com
24S.C. Termogip Hiting S.R.L.24 mai 2018Website în construcţie
25S.C. Technoconcept S.R.L.11 iunie 2018http://technoconcept.ro/
26S.C. 3D Ecas Energy S.R.L.09 august 2018Website în construcţieS.C. Margex Equipment S.R.L.
27Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A.22 august 2018www.ispe.ro; office@ispe.ro; tel. +40 372 82 1076
28S.C. Energo Proiect S.R.L.15 octombrie 2018Website în construcţie

 

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt