In Articole recente

Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) este un organism de interes public, cu personalitate juridică, independent și autonom financiar. Obiectul principal de activitate constă în finanțarea proiectelor viabile de investiții pentru creșterea utilizării eficiente a energiei în România, în directă corelare cu prioritățile politicii naționale în domeniul eficienței energetice.

Fondul Român pentru Eficiența Energiei dorește să angajeze DIRECTOR FINANCIAR, motivat pentru a se integra rapid într-o echipă experimentată în activitatea de finanțare proiecte energetice.

Principalele responsabilitățile ale postului sunt:

 • organizarea Departamentului Financiar – Contabil și asigurarea respectării procedurilor de control intern definite și a reglementărilor legale în vigoare;
 • controlarea și supervizarea generării: balanței generale, bilanțului, statelor de plată și declarațiilor lunare de plată a obligațiilor salariale;
 • asistarea și consilierea Directorului Executiv asupra tuturor aspectelor legate de managementul și strategia financiară a Fondului;
 • întocmirea termenilor de referință în vederea selectării auditorilor independenți și asigurarea bunei desfășurări a misiunilor de audit și de control efectuate de auditori precum și de celelalte organe de control competente;
 • colaborarea cu personalul Ministerului Finanțelor Publice și al oricărei alte autorități publice implicate în relația cu FREE precum și cu partenerii Fondului în vederea unei bune desfășurări a relațiilor contractuale pe care FREE le va dezvolta cu aceștia;
 • conduce operațiunile de finalizare, amendare și funcționare a sistemului financiar și ale procedurilor FREE, incluzând un plan de conturi amplu și un plan al lichidităților disponibile;
 • consiliază Directorul Executiv asupra aspectelor de management financiar, cu sublinieri clare asupra raportărilor financiare, a contabilității, asupra bugetului, a planurilor și operațiunilor financiare ale FREE.
 • participă activ în echipele de proiect FREE, dedicate colaborărilor și parteneriatelor în care acesta este implicat, inclusiv cele dedicate atragerii de fonduri rambursabile și nerambursabile, în conformitate cu obiectivele FREE.

Cerințe:

 • Experiență relevantă în posturi similare de minim 10 ani;
 • Studii universitare financiare;
 • Alte studii postuniversitare în conexiune cu domeniul economic/energetic pot constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbii engleze, preferabil nivel avansat;
 • Comportament pro-activ și flexibil;
 • Eficiență în stabilirea priorităților;
 • Asumarea responsabilității;
 • Orientarea către rezultate;
 • Adaptarea la proiectele derulate de angajator;
 • Spirit de echipă;

Pentru a aplica, oferta dumneavoastră va trebui să includă o scrisoare de intenție și un CV detaliat, inclusiv referințe profesionale de până acum.

Ofertele se vor transmite la office@free.org.ro până vineri, 04 august 2023, ora 15:00.

Ofertele transmise după această dată nu vor fi luate în considerare.

Vor fi contactați numai ofertanții calificați pe lista scurtă.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt