Consiliul de administrație

Consiliul de administraţie este format din 7 membri, reprezentanţi ai sectorului privat şi public, dintre care unul deţine, prin rotaţie, funcţia de preşedinte.

Consiliul de administraţie este organul de conducere al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, printre diferite competenţe şi atribuţii intrând şi aprobarea cererilor de finanţare a investiţiilor în eficienţa energetică ale potenţialilor clienţi, în baza propunerilor avansate de către comitetul de investiţii.

 • Andrei CECLAN
  Andrei CECLAN Președinte
 • Oana Maria STOENESCU
  Oana Maria STOENESCU Membru
 • Gheorghe ŢUCU
  Gheorghe ŢUCU Membru
 • IULIAN VOEVOD
  IULIAN VOEVOD Membru

Comitetul de investiții

Comitetul de investiţii este constituit din 3 persoane cu calificare tehnică, economică şi experienţă în analiza de credite.

Participarea la şedinţele comitetului de investiţii se face prin desemnarea, prin rotaţie, a unuia din colectivul celor opt experţi în domeniul tehnic şi în domeniul financiar, constituit prin hotărârea consiliului de administraţie.

La fiecare din şedinţele comitetului de investiţii, care cuprinde, în mod obligatoriu, doi experţi în domeniul financiar, mai participă doi membri ai consiliului de administraţie, desemnaţi de către acesta.

Subordonat direct consiliului de administraţie, comitetul de investiţii asigură verificarea finală a propunerilor de finanţare, elaborate şi înaintate de către administratorul Fondului, în baza cererilor de finanţare al potenţialilor clienţi.
 • Ştefan GADOLA
  Ştefan GADOLA Membru
 • Dumitra MEREUŢĂ
  Dumitra MEREUŢĂ Membru
 • Ioana CĂLINA
  Ioana CĂLINA Membru
 • George DARIE
  George DARIE Membru
 • Mircea GAVRILIU
  Mircea GAVRILIU Membru
 • Petre GHIBU
  Petre GHIBU Membru
 • Virgil MUŞATESCU
  Virgil MUŞATESCU Membru
 • Ana TELIŢOIU
  Ana TELIŢOIU Membru
 • Şerban ŢIGĂNAŞ
  Şerban ŢIGĂNAŞ Membru
 • OANA MARIA STOENESCU
  OANA MARIA STOENESCU MEMBRU CA

Executivul fondului

Executivul fondului este alcătuit din 5 persoane, respectiv directorul executiv, directorul financiar, economistul I, economistul II şi secretarul economic. Directorul executiv, împreună cu directorul financiar asigură desfăşurarea activităţilor curente ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

 • ING. ADRIAN GHITA
  ING. ADRIAN GHITA director executiv
  ( EMBA )
 • Ec. Adriana COVALCIC
  Ec. Adriana COVALCIC director financiar (expert CECCAR)
 • Ec. Ioana ION
  Ec. Ioana ION economist I (expert CECCAR)
 • Ec. Ştefana CHIRU
  Ec. Ştefana CHIRU economist II

Administratorul fondului

 • DR. ING. CORNELIU GH. ROTARU
  DR. ING. CORNELIU GH. ROTARU administratorul fondului

Administratorul Fondului, selectat în conformitate cu procedurile Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, poate fi persoană fizică sau juridică, română ori străină, drepturile şi obligaţiile acestuia fiind detaliate în contractul de management încheiat cu Fondul.

Administratorul de Fond deţine responsabilitatea tuturor aspectelor legate de investiţiile Fondului şi răspunde pentru crearea portofoliului de proiecte pe baza căruia se realizează care permite Fondului să se auto-finanţeze.

Aceasta are capacitatea managerială şi de expertiză financiară necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţile de identificare de clienţi şi proiecte noi, de analiza tehnică şi financiară a proiectelor, precum şi a bonităţii clienţilor, de identificare şi atragere de cofinanţatori ai proiectelor de investiţii în domeniul creşterii eficienţei utilizării energiei, principala misiune fiind aceea de pregătire a dosarului de finanţare în vederea încheierii contractului de împrumut.

Responsabilitățile Administratorului de Fond

Pregătirea unui plan de afaceri al Fondului, incluzând dezvoltarea unei politici detaliate de investiţii, care face obiectul aprobării de către consiliul de administraţie, realizarea unui studiu de piaţă şi elaborarea unui plan de colaborare între instituţiile locale/parteneri, în scopul consolidării resurselor financiare/lichidităţilor iniţiale, prin care să se asigure că Administratorul Fondului este informat în legătură cu oportunităţile de investiţii. Planul de afaceri trebuie revizuit anual.

Raportarea periodică către Consiliul de Administraţie, după caz, referitoare la evoluţia portofoliului de proiecte, a perspectivelor de investiţii viitoare sau a altor progrese semnificative.

Identificarea de proiectele de investiţii şi emiterea de recomandări pentru investiţii:

 • conduce activităţile promoţionale şi caută clienţi/proiecte noi
 • monitorizează si evaluează proiectele;
 • efectuează conştiincios analizele tehnice, riscurile financiare şi de credit;
 • determină structura clară a investiţiilor, incluzând mărimea investiţiei, angajarea  fondurilor, natura beneficiului pentru Fond;
 • pregăteşte condiţiile financiare si pachetele tranzacţionale (o lista a documentaţiilor propuse trebuie inclusa în propunerea tehnică);
 • recomandă anumite propuneri de investiţii Comitetului de Investiţii;
 • colaborează cu Comitetul de Investiţii pentru îmbunătăţirea anumitor tranzacţii.

Negociarea şi finalizarea contractelor de finanţare şi angajarea plăţilor către clienţi (Fondul deţine responabilitatea efectuării tuturor plăţilor, inclusiv către clienţii săi).

Administrarea portofoliului:

 • asigură şi angajează plăţile/rambursarea plăţilor făcute;
 • monitorizează performanţele portofoliului şi concordanţa portofoliilor companiilor cu contractele de finanţare încheiate şi porneşte acţiunile de remediere a problemelor apărute, dacă este necesar;
 • prezintă Consiliului de administraţie raportul trimestrial al performantelor, inclusiv al nivelelor investiţiilor făcute, a perspectivelor pentru investiţiile viitoare sau a altor progrese semnificative.

Coordonarea şi conducerea consultanţiilor şi a furnizorilor angajaţi pentru următoarele tipuri de asistenţă acordată administratorului Fondului în vederea atingerii obiectivelor sale:

 • analiza tehnică şi de inginerie;
 • asistenţa juridica;
 • inspecţia, evoluţia şi monitorizarea mediului;
 • servicii de acordare a împrumuturilor, inclusiv de colectare;
 • contabilitate;
 • marketing;
 • analiză şi structura financiară;

Furnizarea de sprijin Fondului pentru atragerea de investitori în special din sectorul privat, pentru a investi, împreună cu Fondul, în oportunităţile de eficienţă energetică care vor fi identificate, cel puţin prin dublarea fondurilor existente pentru investiţii:

 • identificarea potenţialelor surse de co-finanţare din sectorul privat pentru tranzacţiile Fondului;
 • dezvoltarea aranjamentelor de co-finanţare;
 • negocierea plăţilor/taxelor şi a altor condiţii pentru co-finanţare;
 • îndeplinirea sarcinilor faţă de co-finanţatori, stabilite prin contracte de co-finanţare, dacă acestea există;

Evaluarea performanţelor portofoliului şi dezvoltarea unei strategii pe termen scurt, care să includă dezvoltarea unor noi produse, atragerea de noi clienţi din sectoarele economice care nu au fost încă acoperite precum şi alte potenţiale diversificări.

Administrarea Fondului Român pentru Eficiența Energiei

Administratorul Fondului este asistat de o echipa formata din 4 specialisti, care cuprinde: administratorul Fondului, specialistul marketing – comunicare, analistul financiar si expertul in eficienta energetica.

 • DR. ING. CORNELIU GH. ROTARU
  DR. ING. CORNELIU GH. ROTARU administratorul fondului

  Clădirea Strauss, str. Johann Strauss nr. 2A, etaj 6, sector 2, ROU – 020312 București
  tel.: 021 233 88 01
  fax: 021 233 88 02
  email: corneliu[punct]rotaru[@]free[punct]org[punct]ro

 • Ec. Anca – Mihaela FODI
  Ec. Anca – Mihaela FODI analist financiar senior

  Clădirea Strauss, str. Johann Strauss nr. 2A, etaj 6, sector 2, ROU – 020312 București
  tel.: 021 233 88 01
  fax: 021 233 88 02
  email: anca[punct]fodi[@]free[punct]org[punct]ro

 • expert investiții eficiență energetică

  Clădirea Strauss, str. Johann Strauss nr. 2A, etaj 6, sector 2, RO – 020312 București
  tel.: 021 233 88 01
  fax: 021 233 88 02
  email: office[@]free[punct]org[punct]ro

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt