In Studii de caz

Cazul Ulerom SA Valsui

Înfiinţată în anul 1974, Ulerom S.A. Vaslui produce uleiuri comestibile, uleiuri tehnice şi şroturi furajere din seminţe de floarea soarelui şi soia. În afară de aceste activităţi de producţie, societatea furnizează diverse servicii în agricultură, comerţ, transport şi distribuţie de abur, creşterea animalelor şi depozitare.

ULEROM SA Vaslui

cazan-vechi-de-abur-saturat-pe-combustibil-gazos
Cazan vechi de abur saturat pe combustibil gazos

1 350 tone/lună de biomasă

Societatea a optat pentru majorarea capacității de prelucrare de la 5.000 t/lună la 9.000 t/lună, cu un disponibil lunar de 1.350 t/lună de coji de seminţe de floarea soarelui.

560 000 $

Instalarea unui cazan de abur cu funcţionare pe coji de seminţe de floarea soarelui cu capacitatea de 10 t/h de abur saturat la o presiune de 15 bar. Instalarea de debitmetre pe parte de abur şi de apă în diverse puncte ale societății, montarea de regulatoare de presiune şi de temperatură, înlocuirea bateriilor de condensatoare şi instalarea unei suflante de 55 kW pentru transportul debitului mărit de coji de floarea soarelui.

141 500 $

Beneficiile financiare anuale provenind din economia de combustibil gazos, conform estimărilor societății

- 835 000 Nmc/an

Consumul de combustibil gazos, conform estimărilor societății

În conformitate cu rezultatele analizei financiare, proiectul s-a dovedit a fi oportun din punct de vedere tehnico-economic, prezentând o perioadă brută de recuperare a investiţiei de 4,3 ani, o rată internă de rentabilitate de 23% și un venit net actualizat de 454.000 dolari SUA. Implementarea proiectului a condus şi la diminuarea emisiilor de noxe.

Pentru realizarea proiectului, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a acordat companiei ULEROM S.A. Vaslui un împrumut de 448.000 dolari SUA pentru o perioadă de 4 ani, cu o perioadă de graţie de 12 luni.

Rambursarea împrumutului s-a făcut în rate trimestriale egale, conform solicitării societății şi în corelare cu situaţia fluxului de numerar.

Garanţiile constituite în vederea acordării împrumutului au fost:

  • gaj asupra echipamentelor achiziţionate care fac obiectul proiectului de eficienţă energetică;
  • cesionarea drepturilor de dezdăunare ale poliței de asigurare a echipamentelor achiziționate;
  • ipotecă pe o clădire aflată în proprietatea Ulerom SA Vaslui;
  • bilete la ordin.

ULEROM SA Vaslui

cazan-nou-de-abur-saturat-pe-biomasa
Cazan nou de abur saturat pe biomasă
În raport cu beneficiile înregistrate de la punerea în funcțiune a cazanului de abur saturat pe biomasă, instalat în scopul optimizării folosirii cantităților suplimentare de coji de seminţe de floarea soarelui pentru producerea de abur rezultate în urma creşterii capacității de prelucrare și producţie în cadrul ULEROM S.A. Vaslui, se poate aprecia că finanţarea acordată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi-a atins scopul. Evaluările şi monitorizarea economiilor de energie şi financiare, precum şi a reducerilor de emisii de gaze şi particule pe toată durata recuperării creditului au validat opinia anterior emisă.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt