Bibb and associates Inc.

Firmă de consultanţă şi inginerie din Statele Unite ale Americii care furnizează servicii complete pentru impelementarea proiectelor de producere a energiei prin valorificarea energiei geotermale.

EFM Consultanţă Financiară S.R.L.

Firma furnizează servicii de analiză şi evaluare a investiţiilor

EGC S.R.L.

Firmă a carei activitate principala o constituie consultanta în domeniul eficientei energetice. Firma doreste sa valorifica experienta germana din domeniul reabilitarii termice a cladirilor de locuit multietajate.

Emission Trading Denmark

Program al Guvernului Regatului Danemarcei, administrat de Ministerul Danez al Mediului, care are drept scop achiziţia de credite de carbon din ţările Europei Centrale şi de Est

Energy Consulting Group

EGC srl este o societate a carei activitate principala o constituie consultanta în domeniul eficientei energetice. Societatea si-a început nu demult activitatea, colaboratorii sai bucurându-se de o îndelungata experienta în România. EGC srl s-a nascut din Unitatea de Coordonare a Proiectului Român de Conservare a Energiei. Începând cu 1997, sub coordonarea actualei echipe ECG srl s-au investit în acest program aproape 100 milioane USD pentru realizarea unor masuri de eficientizare energetica în 5 orase din România.

Energy Equities, Inc.

Firmă de consultanţă din Statele Unite ale Americii care identifică şi promovează soluţii eficiente de producere de energie electrică prin valorificarea energiei regenerabile şi sisteme de gestiune a energiei pentru industrie şi municipalităţi.

GASEX S.R.L. – Aer comprimat optimizat

Firmă de consultanţă din Romania, membra a GASEX Grup din Germania, care oferă servicii de audit, optimizare, întreţinere, inginerie şi formare continuă în domeniul sistemelor de producere, transport şi utilizare a aerului comprimat.

GEO-NET Umweltconsulting GmbH

Firma din Germania, axata pe cercetari tehnologice interdisciplinare, consultanta si servicii, inclusiv in domeniul energiei eoliene.

ICEMENERG

Oferă servicii de cercetare – dezvoltare,inginerie,expertiza, diagnoza, consultanta si informare în domeniul producerii şi utilizării eficiente a energiei

Institutul de Consultanta, Cercetare, Proiectare Echipamente Termoenergetice ‘OVM-ICCPET’

Firma oferă o gamă largă de servicii de consultanţă şi dezvoltare de proiecte în domenii ca promovarea surselor regenerabile, utilizarea raţională a energiei, economisirea energiei, transport ‘curat’ şi dezvoltare durabilă

Institutul de Studii si Consultanta in Energetica ‘ISCE’

Firma executa studii, documentatii si servicii de consultanta pentru gestiunea utilizării energiei

Institutul de Studii si Proiectari Energetice ‘ISPE’

Firma oferă servicii de consultanţă, realizare de studii, conducere de proiect, inginerie de bază şi de detaliu, configurare şi punere în funcţiune de sisteme, asistenţă tehnică la montaj şi punere în funcţiune şi servicii de contractor general.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (I.C.I.M.)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – I.C.I.M. din Bucureşti realizează pe bază de contracte, studii de impact şi bilanţuri de mediu pentru toate activităţile economice în vederea obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de mediu, monitorizarea integrată a factorilor de mediu, controlul poluării apei, controlul calităţii aerului şi controlul poluarii industriale.

Nordic Folkecenter for Renewable Energy

ONG înfiinţată în anul 1983 pentru a contribui la promovarea surselor regenerabile de energie prin dezvoltare, testare şi demonstraţii de tehnologii proiectate pentru aplicaţii industriale de anvergură mică şi medie (turbine eoliene cu puteri de până la 525 kW, instalaţii de fermentare de pana la 1000 mc, sisteme fotovoltaice integrate clădirilor etc.). Transferul de tehnologie se face pe bază de acord de licenţă care cuprinde consultanţă generală, transfer de documentaţie tehnică, proceduri de instalare, operare şi intreţinere, selectarea  sub contractantilor şi formare continua.

Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

Point Carbon
Protocolului Internaţional de Măsurare şi Verificare a Performanţelor (IPMVP)

IPMVP Inc. este o organizaţie non-profit din Statele Unite ale Americii, care dezvoltă produse şi servicii privind:

  • măsurarea şi verificarea (M&V) economiilor de energie rezultate în urma implementării proiectelor de eficienţă energetică
  • gestiunea riscului financiar al contractelor de performanţă privind obţinerea economiilor de energie
  • cuantificarea reducerulor de emisii rezultate în urma implementării proiectelor de eficienţă energetică
S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei. Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

Sattler energie consulting

Firmă din Austria care furnizează servicii de gestiune a energiei în industria lemnului

Systema Romania S.R.L.

Firmă furnizoare de echipamente şi servicii în domeniul încălzirii industriale. Firma oferă tuburi radiante modulare, tubulatură radiantă cu recircularea gazelor de ardere, cât şi echipamente clasice de încălzire – generatoare de aer cald, termoconvectoare. Din gama serviciilor fac parte: consultanţă tehnică pentru proiectare, studii de fezabilitate, monitorizare şi evaluare a consumurilor energetice.

TPF Consulting

Firma, cea de a doua, în specialitatea ei, ca mărime din Belgia furnizează servicii de consultanţă şi proiectare în domeniul eficienţei energetice şi operează ca ESCO

Trapec

Companie privată de inginerie care furnizează servicii de consultanţă şi realizare de studii, analize, evaluări de impact,servicii de inginerie, procurare, punere în funcţiune, obţinere de autorizaţii şi licenţe şi asistenţă tehnică şi suport tehnic pentru operare, întreţinere şi instruire.

Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privaţi

Fondul, cu un acţionariat provenind din mediul bancar şi din cadrul instituţiilor financiare, pune la dispoziţie garanţii acoperind maximum 70% din valoarea totală a împrumutului, pentru împrumuturi pe termen scurt, mediu şi lungşi linii de credit, furnizează scrisori de garanţie bancară şi acordă servicii de consultanţă.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Fondul, deţinut în totalitate de stat şi administrat de Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Coperaţie, pune la dispoziţie grant-uri acoperind garanţii acoperind maximum 75% din valoarea totală a împrumutului, pentru împrumuturi pe termen mediu şi lung, garanţii acoperind maximum 60% din valoarea totală a împrumutului, pentru împrumuturi pe termen scurt şi linii de credit, furnizează scrisori de garanţie bancară şi acordă servicii de consultanţă.

Website: http://www.fngcimm.ro/

Administraţia Fondului de Mediu
Banca Transilvania
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie a derulat Programul naţional multianual pe perioada 2002 – 2005 de susţinere a investiţiilor realizate de către întreprinderi nou înfiinţate şi microîntreprinderi, precum şi a investiţiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin Finansbank România SA, bancă selectată prin licitaţie publică deschisă, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

FRDS finanteaza proiecte de mica infrastructura, activitati generatoare de venit si servicii sociale comunitare, menite sa dezvolte in randul beneficiarilor sentimentul de coeziune sociala si sesizarea importantei unui obiectiv care depaseste interesul propriu. Dincolo de acest aspect, menirea acestor proiecte este de a arata oamenilor cum pot forma o echipa functionala. Odata trezit acest „spirit de echipa”, este de asteptat ca el sa functioneze cu succes si in alte cazuri.

UNDP/GEF Intarirea capacitatii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera prin imbunatatirea eficientei energetice in Romania

UNDP/GEF utilizeaza fonduri nerambursabile pentru a finanta studii si servicii precum: studii de (pre)fezabilitate, audituri energetice si analiza financiara a proiectelor.

Fondul Global de Mediu (GEF), in cooperare cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), acorda asistenta practica pentru a aborda lipsa investitiilor in domeniul eficientei energetice in Romania. Echipa Natiunilor Unite pentru Servicii de Implementare a Proiectelor (UNOPS) formata din specialisti in domeniul financiar si energetic isi desfasoara activitatea in stransa legatura cu bancile si alte institutii financiare pentru identificarea surselor si asigurarea finantarii comerciale a proiectelor de eficienta energetica.

Fondul Romano-American pentru Investitii

O corporatie din Statele Unite ale Americii, infiintata in anul 1995 de catre Congresul American si care furnizeaza servicii de consultanta si investitii, inclusiv de capital, in sectorul financar-bancar si industrial.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) furnizează împrumuturi, investiţii de capital şi garnaţii. Implicarea financiară a BERD presupune un plafon minim de 5 milioane Euro.

Banca Mondială Biroul din România

Banca Mondială este cel mai important creditor şi furnizor de asistenţă bancară din România, acoperind practic toate sectoarele economice.

Centrul pentru Dezvoltare Economica

Organizatie non-guvernamentala al carei scop este sa faciliteze dezvoltarea, investitiile, cresterea si reusita afacerilor din Romania. CDE este membra a Soros Open Network (SON). Misiunea centrului este sa promoveze dezvoltarea economica a intreprinderilor mici si mijlocii, furnizand intreprinzatorilor o sursa completa de informatii economice, sprijin (prin cursuri de pregatire si servicii de consultanta) si produse financiare.

Electra Total Consulting S.A.

Firmă de tip ESCO, specializată pe identificarea, evaluarea, finanţarea, realizarea şi monitorizarea proiectelor de utilizare eficintă a energiei la consumatorii de energie electrică. Firma ofertează şi realizarea de proiecte de reducere a consumurilor specifice la operatorii din sectorul energetic.

Emos Trading Grup

Firmă din România, care comercializează echipamente EnCo, Statele Unite ale Americii, pentru compensarea factorului de putere, eliminarea armonicelor şi adaptarea parametrilor electrici de funcţionare a echipamentelor electrice la sarcina efectivă.

National Association of Energy Service Companies

Organizaţie comercială de talie naţională din Statele Unite ale Americii care regrupează companii de servicii energetice şi asociate acestora precum şi alte companii de profil din lume.

ENEAS S.R.L. Bucuresti

Societate de servicii energetice din România care analizeaza, propune, finanteaza, produce, furnizeaza, implementeza si opereaza sisteme de co-generare de mica si medie putere pentru uz industrial.

CALORSET Incalzire Industriala

Companie de servicii energetice care produce, furnizează, implementeză şi operează sisteme de incalzire industriala pe baza de tuburi radiante

Term Const S.A. Bacău

Firmă de tip ESCO specializată în activităţi de producere, transport şi comercializare a agentului termic.

EnergoEco S.R.L. Cluj – Napoca

Firmă de tip ESCO, care oferă un pachet integrat de servicii energetice care cuprinde realizarea de audituri energetice, elaborarea de propuneri pentru reducerea consumurilor energetice, analize tehnice şi financiare comparative ale soluţiilor propuse, asistenţă în obţinerea celor mai bune surse de finanţare prin pregătirea planului de afaceri şi a dosarului de finanţare, pregătirea proiectului tehnic, implementarea ‘la cheie’ a măsurilor stabilite, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor.

Energ-Serv S.A.

Înfiinţată în anul 1996, firma este prima de tip ESCO din România, serviciile ei fiind destinate acoperirii cererii crescânde pentru eficienţă energetică şi protecţia mediului.

SE-GES S.A.

Societatea pentru Energie – Generare şi Servicii SE-GES S.A. este o companie a Fondului Româno American pentru Investiţii şi activează ca o companie de servicii energetice.

Ministerul Economiei şi Comerţului
Ministerul Finanţelor Publice
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
[Actionari] GDF INVESTMENT S.R.L.

Firma din România care comercializează echipamente Powerboss, capabile să reducă consumul de energie al motoarelor asincrone.

[Actionari] Danfoss

Firmă producătoare de echipamente frigorifice, acţionări electrice complexe, inclusiv echipamente pentru controlul turaţiei, echipamente de control industrial, acţionări hidraulice, arzătoare, aparate de control pentru încălzire.

[Actionari] M.E.D.E.E.A. International

Firmă româno-franceză care livrarea „la cheie” echipamente ce includ convertizoare statice de frecventa VACON pentru actionarea cu turatie variabila a motoarelor asincrone cu rotorul in scurtcircuit de medie si joasa tensiune.

[Actionari] SOMAR

Firmă din Marea Britanie care furnizează sisteme inteligente de control Powerboss a funcţionării motoarelor cu viteză liniară constantă, cu semnificative economii de energie elctrică.

[Actionari] Siemens România

Firmă care oferă, printre altele, produse si servicii pentru automatizari, actionari electrice in domeniul industrial si in domeniul constructiilor

[Actionari] Unitech Electronics SRL

Firma din România care comercializeaza echipamente de pentru protecţia alimentării şi generarea de energie electrică, microturbine alimentate cu gaze naturale şi biogaz şi sisteme de co-generare.

[Actionari] Emos Trading Grup

Firmă din România, care comercializează echipamente EnCo, Statele Unite ale Americii, pentru compensarea factorului de putere, eliminarea armonicelor şi adaptarea parametrilor electrici de funcţionare a echipamentelor electrice la sarcina efectivă.

[Aer comprimat] GASEX S.R.L. – Aer comprimat optimizat

Firmă de consultanţă din Romania, membra a GASEX Grup din Germania, care oferă servicii de audit, optimizare, întreţinere, inginerie şi formare continuă în domeniul sistemelor de producere, transport şi utilizare a aerului comprimat.

[Arderea uleiurilor uzate] Air Liquide ACI L.L.C.

Firmă din Statele Unite ale Americii, specializată în concepţia, fabricarea şi punerea în funcţiune a soluţiilor de combustie pentru industria metalurgică. Firma deţine şi soluţii de ardere a uleiurilor uzate pentru producerea de energie termică în industrie.

[Arderea uleiurilor uzate] Clean Burn

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează sisteme de ardere a deseurilor petroliere (uleiuri uzate) pentru producerea de energie termică (apă caldă pentru încălzire şi diferite alte scopuri industriale).

[Arzatoare] Danfoss

Firmă producătoare de echipamente frigorifice, acţionări electrice complexe, inclusiv echipamente pentru controlul turaţiei, echipamente de control industrial, acţionări hidraulice, arzătoare, aparate de control pentru încălzire.

[Arzatoare] SAACKE Romania

Firmă producătoare şi furnizoare de echipamente de ardere şi sisteme energetice pentru producerea de energie electrică şi termică

[Arzatoare] Air Liquide ACI L.L.C.

Firmă din Statele Unite ale Americii, specializată în concepţia, fabricarea şi punerea în funcţiune a soluţiilor de combustie pentru industria metalurgică. Firma deţine şi soluţii de ardere a uleiurilor uzate pentru producerea de energie termică în industrie.

[Arzatoare] PROMOTERM S.R.L.

Firmă care comercializează arzătoare, cazane complet automatizate şi instalaţii solare pentru producerea de apă caldă de consum.

[Arzatoare] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrica si termica, inclusiv in cogenerare. Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

[Automatizari] Siemens România

Firmă care oferă, printre altele, produse si servicii pentru automatizari, actionari electrice in domeniul industrial si in domeniul constructiilor

[Automatizari] Ronexprim

Producător de echipamente, instrumente si solutii complete destinate aplicatiilor din domeniul industrial, şi de componente pentru sisteme de automatizare, asistenta tehnica pentru proiectarea automatizarilor instalatiilor si echipamentelor.

[Automatizari] PROMOTERM S.R.L.

Firmă care comercializează arzătoare, cazane complet automatizate şi instalaţii solare pentru producerea de apă caldă de consum.

[Automatizari] Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

[Automatizari] FEA S.A.

Firmă care produce sisteme de automatizare şi control, şi care a demarat recent fabricarea de instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Automatizari] Elsaco Electronic

Este o firmă care furnizează echipamente pentru masurarea utilitatilor si repartitia cheltuielilor, echilibrarea hidraulica a sistemelor de termoficare, servicii specializate pentru societatile de termoficare, solutii de contorizare destinate consumatorilor individuali, automatizarea sistemelor de termoficare, managementul si controlul proceselor industriale, solutii IT – calculatoare si componente PC.

[Automatizari] Electro-Total

Firmă integrator de sisteme si distribuitori de echipamente de automatizare industrială

[Automatizari] Buderus Romania S.R.L.

Firmă care comercializează module de co-generare, cazane şi sistemele de automatizare aferente şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Automatizari] ACK S.R.L. Pascani

ACK SRL Pascani este specializata in proiectarea, producerea, montarea si punerea in functiune a diverse instalatii de automatizare, monitorizare si dispecerizare din sectoare ca: producerea si distributia energiei termice, metalurgie, chimie, petrochimie etc.

[Biocombustibili] Pure Energy Corporation

Firma din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează combustibili ‘curaţi’ pentru motoare de combustie precum şi tehnologii de producere a substantelor biochimice, componente ale acestor combustibili.

[Biocombustibili] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel). Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Biocombustibili] Dynamotive Energa Systems Corporation

Firma canadiană care produce prin piroliza biocombustibili din biomasa.

[Biocombustibili] Carry On Ageratec

Firmă din Suedia, producătoare şi furnizoare de echipamente pentru producerea de biocombustibili din grăsimi vegetale şi animale.

[Biocombustibili] Biodiesel Industries

Biodiesel Industries este o companie americană care realizat cea mai mare reţea de facilităţi de producere a biodiesel-ului din Statele Unite ale Americii.

[Biocombustibili] BDI Anlagenbau GmbH

Firmă din Austria, producătoare şi furnizoare de linii tehnologice pentru obţinerea de biodiesel din plante textile

[Biogaz] Unitech Electronics SRL

Firma din România care comercializeaza echipamente de pentru protecţia alimentării şi generarea de energie electrică, microturbine alimentate cu gaze naturale şi biogaz şi sisteme de co-generare.

[Biogaz] SOLENA Group

Firma din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează tehnologii de gazeificare a biomasei, carbunelui etc.

[Biogaz] S.C. REMCO TRADE S.R.L.

Firmă din România care comercializează tuburi şi panouri radiante, echipamente solare, pompe de căldură şi echipamente pentru producerea energiei din deşeuri pe bază de biogaz. Persoana de contact este domnul Emil RĂCHITĂ, director general, având coordonatele tel: +40.21.2107484 sau +40.21.2602999, fax:: +40.21.2107484 sau +40 21 2602998, mobil: +40723.654477 şi adrese de e-mail:remcotrade@rdslink; remcotrade01@hotmail.com Pe moment firma nu dispune de o adresă url.

[Biogaz] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrica si termica, inclusiv in cogenerare. Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

Detalii suplimentare la http://www.biogazul.info/.

[Biogaz] Organic Power Ltd.

Firma din Marea Britanie, producatoare de sisteme de generare a biogazului prin fermentarea aerobică şi anaerobică a deşeurilor organice. Un produs secundar este constituit de îngrăşămintele naturale rezultate în urma procesului de fermentare.

[Biogaz] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel). Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Biogaz] ENER·G Group

Grup de firme din Marea Britanie şi alte State Membre care produc şi comercializează instalaţii de co-generare,  instalaţii de producere a energiei pe bază de biogaz, instalaţii de valorificare a biomasei prin piroliză şi sisteme de gestiune a energiei.

[Biogaz] DTE Biomass Energy

Firmă din Statele Unite ale Americii care dezvoltă, ia în proprietate şi exploatează (BOO), sisteme de coletare şi utilizare a biogazului pentru producerea de energie, de la gropile econogice de deseuri.

[Biogaz] DANEX S.R.L.

Firma care ofera consultanta, servicii de proiectare, desfasoara activitati de productie, importa si distribuie echipamente pentru modernizarea centralelor micro hidroelectrice existente, realizarea centralelor micro hidroelectrice noi si pentru instalatiile de colectare, stocare si valorificare a biogazului la statiile de tratare a apei si la fermele zootehnice.

[Biogaz] Asja Ambiente Italia S.p.A.

Firmă din Italia care dezvoltă, ia în proprietate şi exploatează (BOO), sisteme de coletare şi utilizare a biogazului pentru producerea de energie, de la gropile econogice de deseuri si sisteme eoliene.

[Biomasa] S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei. Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

[Biomasa] JUSTSEN Energiteknik A/S

Firmă din Danemarca, care comercializeaza sisteme de producere a energiei termice pe bază de deseuri si biomasa.

[Biomasa] WEISS SOLAR S.R.L.

Firma germana cu sediul în Alba-Iulia, specializată în proiectarea ÅŸi implementarea unor soluÅ£ii complete de valorificare a energiilor regenerabile. Firma comercializează în exclusivitate sisteme pentru încalzire prin energie solară, sisteme fotovoltaice ÅŸi eoliene, precum ÅŸi sisteme inteligente de stocare a energiei.

[Biomasa] Urbas Machinenfabrik GmbH

Firmă din Austria care produce cazane pe biomasa.

[Biomasa] MAXXTEC AG

Firmă din Germania care produce şi comercializează sisteme camere de ardere – cazane pe biomasă, în care agentul în stare lichidă, încălzit pînă la trecerea în stare de vapori, este un fluid organic cu masă moleculară ridicată, care se poate destinde într-un ciclu Rankine pentru producerea de energie în cogenerare.

[Biomasa] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrica si termica, inclusiv in cogenerare. Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

Detalii suplimentare la http://www.biogazul.info/.

[Biomasa] ENER·G Group

Grup de firme din Marea Britanie şi alte State Membre care produc şi comercializează instalaţii de co-generare,  instalaţii de producere a energiei pe bază de biogaz, instalaţii de valorificare a biomasei prin piroliză şi sisteme de gestiune a energiei.

[Biomasa] SOLENA Group

Firma din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează tehnologii de gazeificare a biomasei, carbunelui etc.

[Biomasa] Primex S.R.L.

Firmă din România, constructoare şi furnizoare de cazane complet automatizate de tip industrial pe biomasa şi deseuri din lemn

[Biomasa] Energi-co Holding S.A.

Grup de firme care produce şi comercializează, printre altele, cazane de abur şi apă calda, cazane cu condensaţie,cazane şi centrale termice pe biomasa, centrale termice modulare.

[Biomasa] Bronzeoak Group

Bronzeoak este lider mondial în dezvoltarea proiectelor pentru valorificarea biomasei. Firma dezvoltă, finanţează şi deţine în proprietate (BOOT) proiecte de valorificare a surselor regenerabile de energie.

[Biomasa] UTON S.A. Oneşti

Firmă producătoare de recipiente sub presiune, cazane industriale, inclusiv pe biomasa şi structuri metalice.

[Biomasa] Redler Ltd.

Firma din Marea Britanie producatoare de sisteme de producere a energiei pe bază de biomasa.

[Biomasa] Kohlbach Heizkessel- & Industrieanlagenbau

Firmă austriacă producătoare de cazane şi sisteme complete de producere a energiei termice şi/sau electrice pe biomasa.

[Biomasa] Compte R

Firmă din Franţa care se ocupă cu proiectarea, fabricarea, instalarea şi darea în funcţiune a cazanelor automatizate pe lemn şi biomasă. Firma este prezentă în România din anul 1996, unde a instalat şi dat în funcţiune trei cazane de apă caldă pe deşeuri lemnoase cu puteri unitare de până la 1 MWtermic, pentru beneficiari ca Romsilva R.A., S.C. Forest Magap S.R.L. şi S.C. Mitocarii Prod S.R.L.

[Case pasive] Construct Group S.R.L.

Grup de firme care produc şi comercializează materiale termoizolante şi unităţi locative cu consumuri energetice reduse de tip ‘casă pasivă’

[Cazane] Buderus Romania S.R.L.

Firmă care comercializează module de co-generare, cazane şi sistemele de automatizare aferente şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Cazane] Energi-co Holding S.A.

Grup de firme care produce şi comercializează, printre altele, cazane de abur şi apă calda, cazane cu condensaţie,cazane şi centrale termice pe biomasa, centrale termice modulare.

[Cazane] IPD-Tec S.R.L.

Firma care comercializeaza instalatii de pompe de caldura Heliotherm, Austria si sisteme de încalzire prin pardoseala Harreither, Austria.

[Cazane] Maral S.R.L.

Firmă distribuitoare de cazane electrice industriale pentru producerea de apă fierbinte şi abur.

[Cazane] MAXXTEC AG

Firmă din Germania care produce şi comercializează sisteme camere de ardere – cazane pe biomasă, în care agentul în stare lichidă, încălzit pînă la trecerea în stare de vapori, este un fluid organic cu masă moleculară ridicată, care se poate destinde într-un ciclu Rankine pentru producerea de energie în cogenerare.

[Cazane] Primex S.R.L.

Firmă din România, constructoare şi furnizoare de cazane complet automatizate de tip industrial pe biomasa şi deseuri din lemn

[Cazane] PROMOTERM S.R.L.

Firmă care comercializează arzătoare, cazane complet automatizate şi instalaţii solare pentru producerea de apă caldă de consum.

[Cazane] Rom Energy Armstrong S.R.L.

Firma care comercializeaza cazane de abur Clayton, oale si pompe de condens, schimbatoare de caldura apa – abur instantanee, elemente de reglare si control, fitinguri etc.

[Cazane] Strebelwerk GmbH

Firmă austriacă producătoare de cazane, inclusiv cu condensaţie, de ultimă generaţie, pe combustibili fosili.

[Cazane] Urbas Machinenfabrik GmbH

Firmă din Austria care produce cazane pe biomasa.

[Cazane] UTON S.A. Oneşti

Firmă producătoare de recipiente sub presiune, cazane industriale, inclusiv pe biomasa şi structuri metalice.

[Cazane] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Cazane] WEISS SOLAR S.R.L.

Firma germana cu sediul în Alba-Iulia, specializata în proiectarea si implementarea unor solutii complete de valorificare a energiilor regenerabile. Firma comercializeaza în exclusivitate sisteme pentru încalzire prin energie solara, sisteme fotovoltaice si eoliene, precum si sisteme inteligente de stocare a energiei.

[Centrale termice] TERM CONST S.A. Bacau

Firmă producătoare şi furnizoare de centrale termice industriale

[Centrale termice] General Fluid S.A.

Firma din România, furnizoare de sisteme individuale de producere a energiei termice şi de contoare termice

[Centrale termice] HERZ Armaturen Romania

Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H. din Austria, produce şi comercializează instalaţii de încălzire precum şi echipamente de măsură şi control a energiei termice.

[Centrale termice] Energi-co Holding S.A.

Grup de firme care produce şi comercializează, printre altele, cazane de abur şi apă calda, cazane cu condensaţie,cazane şi centrale termice pe biomasa, centrale termice modulare.

[Co-generare] Buderus Romania S.R.L.

Firmă care comercializează module de co-generare, cazane şi sistemele de automatizare aferente şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Co-generare] Unitech Electronics SRL

Firma din România care comercializeaza echipamente de pentru protecţia alimentării şi generarea de energie electrică, microturbine alimentate cu gaze naturale şi biogaz şi sisteme de co-generare.

[Co-generare] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrics si termica, inclusiv in cogenerare.

Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

etalii suplimentare la http://www.biogazul.info/.

[Co-generare] ENER·G Group

Grup de firme din Marea Britanie şi alte State Membre care produc şi comercializează instalaţii de co-generare,  instalaţii de producere a energiei pe bază de biogaz, instalaţii de valorificare a biomasei prin piroliză şi sisteme de gestiune a energiei.

[Co-generare] GE Jenbacher

Firmă din Austria şi unul din liderii mondiali în producerea de motoare de co-generare.

[Co-generare] Centrax Ltd.

Firmă din Marea Britanie care comercializează soluţii de generare energie electrică şi de co-generare, care utilizează turbine industriale cu gaze produse de Rolls – Royce.

[Co-generare] Tedom s.r.o.

Firmă din Republica Cehă, producătoare şi exportatoare de echipamente de co-generare cu puteri unitare cuprinse între 5 şi 2000 kWe, care pot funcţiona pe bază de gaze naturale şi biogaz (generat prin fermentarea deşeurilor menajere, agricole şi cele de la fabricile de bere).

[Co-generare] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Co-generare] FASEK Engineering and Production GmbH

Firma din Austria producătoare de sisteme de producere a energiei in co-generare si in sisteme solare

[Co-generare] INCDT COMOTI Bucuresti

INCDT COMOTI produce şi comercializează echipamente de co-generare (tip turbomotoare).

[Compresoare] Ircat Com S.R.L.

Firma furnizoare de compresoare antrenate electric sau cu combustibil lichid

[Contorizare] Contor Zenner

Contor ZENNER a utilizat cu succes experienta, creativitatea si cele mai noi tehnologii pentru satisfacerea exigentelor clientilor, în domeniul mãsurãrii si decontãrii consumurilor energetice.

[Contorizare] Elsaco Electronic

Este o firmă care furnizează echipamente pentru masurarea utilitatilor si repartitia cheltuielilor, echilibrarea hidraulica a sistemelor de termoficare, servicii specializate pentru societatile de termoficare, solutii de contorizare destinate consumatorilor individuali, automatizarea sistemelor de termoficare, managementul si controlul proceselor industriale, solutii IT – calculatoare si componente PC.

[Contorizare] EnergoBit

Grup de firme care produce si comercializeaza, printre altele, sisteme de contorizare, iluminat public interior, exterior si arhitectural şi sisteme de gestiune a energiei.

[Contorizare] General Fluid S.A.

Firma din România, furnizoare de sisteme individuale de producere a energiei termice şi de contoare termice

[Contorizare] HERZ Armaturen Romania

Firma HERZ Armaturen Ges.m.b.H. din Austria, produce şi comercializează instalaţii de încălzire precum şi echipamente de măsură şi control a energiei termice.

[Contorizare] Kamstrup A/S

Cu o producţie totală de peste 300 de mii de contoare pentru energie electrică şi termică, firma Kamstrup din Danemarce, este cel mai mare furnizor din lume de contoare de energie termică cu ultrasunete.

[Contorizare] Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

[Contorizare] Techem Energy Services S.R.L.

Techem Energy Services, lider de piaţă în Germania, produce şi comercializează aparate electronice de repartizare a energiei termice (repartitoare electronice de costuri şi contoare de căldură), contoare de apă şi repartitoare de costuri bazate pe principiul evaporării.

[Contorizare] Viterra Energy Services SRL

Firma furnizoare de sisteme de contorizare individuală a energiei termice

[Controlul turatiei] Danfoss

Firmă producătoare de echipamente frigorifice, acţionări electrice complexe, inclusiv echipamente pentru controlul turaţiei, echipamente de control industrial, acţionări hidraulice, arzătoare, aparate de control pentru încălzire.

[Controlul turatiei] Vertix Co. S.R.L. Atec Group

Firmă furnizoare de sisteme Power Boss pentru eficientizarea consumului de energie la motoarele cu viteză de rotaţie liniară constantă

[Controlul turatiei] SOMAR

Firmă din Marea Britanie care furnizează sisteme inteligente de control Powerboss a funcţionării motoarelor cu viteză liniară constantă, cu semnificative economii de energie elctrică.

[Eolian] Windstream Power Systems

Windstream Power Systems din Statele Unite ale Americii furnizează sisteme eoliene, solare, micro hidro şi sisteme de producere a energiei acţionate de forţa umană.

[Eolian] REpower Systems

REpower Systems AG este unul dintre producătorii majori de turbine eoliene din Germania, cu o cotă de piaţă de circa 10%.

[Eolian] Northern Power

Northern Power Systems proiectează, construieşte şi instalează sisteme de producere distribuită de energie electrică pentru sectorul industrial, militar şi municipalităţi. Firma pune la dispoziţie sisteme de conversie a energiei eoliene, solare şi a combustibililor fosili.

[Eolian] Northern Power System

Firma din Statele Unite ale Americii care proiectează, construieşte şi instalează sisteme integrate de producere a energiei – eolian, solar, hidrogen, biomasa, gaze naturale şi combustibil lichid.

[Eolian] NRG Systems

Firma din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează sisteme complete de evaluare a potenţialului eolian

[Eolian] Alfa-Bit

Firmă furnizoare de echipamente solare, lămpi şi panouri fotovoltaice, micro turbine eoliene şi pompe de căldură care preia energie termică din mediul ambiant.

[Eolian] Powertech Solar Ltd

Firmă din Marea Britanie specializată în producerea de instalaţii solare cu tuburi cu vid, instalaţii şi sisteme eoliene şi module şi sisteme de panouri fotovoltaice.

[Eolian] Asja Ambiente Italia S.p.A.

Firmă din Italia care dezvoltă, ia în proprietate şi exploatează (BOO), sisteme de coletare şi utilizare a biogazului pentru producerea de energie, de la gropile econogice de deseuri si sisteme eoliene.

[Eolian] EnXco Inc.

Firmă americană care dezvoltă, construieşte, operează şi gestionează proiecte de energie eoliană.

[Eolian] Energy Resource Development

Energy Resource Development Inc. (E.R.D.) este o divizie de producere şi distribuţie a noii generaţii de turbine eoliene WindPorts™ cu puteri de ordinul zecilor de kW. Firma canadiană mai comercializează la pachet cu turbinele eoliene sau separat şi celule şi panouri fotovoltaice

[Eolian] Gamesa Corporation Tecnologica

Cel mai mare furnizor spaniol de centrale şi turbine eoliene

[Eolian] WEISS SOLAR S.R.L.

Firma germana cu sediul în Alba-Iulia, specializata în proiectarea si implementarea unor solutii complete de valorificare a energiilor regenerabile. Firma comercializeaza în exclusivitate sisteme pentru încalzire prin energie solara, sisteme fotovoltaice si eoliene, precum si sisteme inteligente de stocare a energiei.

[Eolian] LP ELECTRIC S.R.L.

Firmă din România care comercializează sisteme de producere a energiei electrice pe bază de turbine eoliene, microhidroturbine, panouri fotovoltaice şi combinaţii între acestea, pentru uz individual.

[Eolian] S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei. Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

[Eolian] GE Energy

Fiind unul dintre cei mai mari producatori de energie eoliana si furnizori de turbine eoliene, firma are instalate peste 7.000 trurbine eoliene in toata lumea, cu o putere instalată ce depăşeşte 5.600 MW. GE Energy produce grupuri eoliene cu puteri unitare cuprinse între 1,5 şi 3,6 MW

[Eolian] S.C. Solara.ro S.R.L.

Distribuitor din Romania de colectoare solare cu rezervor atmosferic exterior, de colectoare solare cu rezervor presurizat exterior si de colectoare solare cu tuburi vidate fara rezervor. Firma mai distribuie si instalatii eoliene si panouri fotovoltaice.

[Eolian] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel). Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Exhaustare] Eco Tech

Firma este specializata in productia de elemente pentru exhaustare, filtrare, si insilozare. Firma se adresează in principal industriei lemnului, dar nu în mod exclujsiv. Firma are o experienta acumulata din anul 1997, lucrand cu firme de varf din Danemarca.

[Fotovoltaic] S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei. Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

[Fotovoltaic] S.C. Solara.ro S.R.L.

Distribuitor din Romania de colectoare solare cu rezervor atmosferic exterior, de colectoare solare cu rezervor presurizat exterior si de colectoare solare cu tuburi vidate fara rezervor. Firma mai distribuie si instalatii eoliene si panouri fotovoltaice.

[Fotovoltaic] Alfa-Bit

Firmă furnizoare de echipamente solare, lămpi şi panouri fotovoltaice, micro turbine eoliene şi pompe de căldură care preia energie termică din mediul ambiant.

[Fotovoltaic] Windstream Power Systems

Windstream Power Systems din Statele Unite ale Americii furnizează sisteme eoliene, solare, micro hidro şi sisteme de producere a energiei acţionate de forţa umană.

[Fotovoltaic] German Tech S.R.L.

Firmă care comercializează sisteme solare cu tuburi cu vid pentru producerea energiei termice şi module şi sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

[Fotovoltaic] LP ELECTRIC S.R.L.

Firmă din România care comercializează sisteme de producere a energiei electrice pe bază de turbine eoliene, microhidroturbine, panouri fotovoltaice şi combinaţii între acestea, pentru uz individual.

[Fotovoltaic] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Fotovoltaic] Spheral Solar Power

O divizie a firmei canadiene ATS Automation Tooling Systems Inc., care produce şi comercializează ‘covoare’ şi sisteme de conversie a energiei solare în electricitate.

[Fotovoltaic] Powertech Solar Ltd

Firmă din Marea Britanie specializată în producerea de instalaţii solare cu tuburi cu vid, instalaţii şi sisteme eoliene şi module şi sisteme de panouri fotovoltaice.

[Fotovoltaic] Energy Resource Development Inc.

Energy Resource Development Inc. (E.R.D.) este o divizie de producere şi distribuţie a noii generaţii de turbine eoliene WindPorts™ cu puteri de ordinul zecilor de kW. Firma canadiană mai comercializează la pachet cu turbinele eoliene sau separat şi celule şi panouri fotovoltaice

[Fotovoltaic] Northern Power System

Firma din Statele Unite ale Americii care proiectează, construieşte şi instalează sisteme integrate de producere a energiei – eolian, solar, hidrogen, biomasa, gaze naturale şi combustibil lichid.

[Fotovoltaic] GT SOLAR Technologies, INC

Firmă americană producătoare şi furnizoare de panouri şi sisteme fotovoltaice ‘la cheie’.

[Fotovoltaic] Atersa

Firmă din Spania, lider european în producerea şi comercializarea de module şi sisteme fotovoltaice.

[Fotovoltaic] BP Solar

BP Solar este lider mondial în fabricarea şi comercializarea modulelor şi sistemelor fotovoltaice, cu capacităţi de producţie în Statele Unite ale Americii, Spania, Australia şi India.

[Fotovoltaic] Isofoton

Firmă din Spania, lider european în producerea şi comercializarea de module şi sisteme fotovoltaice individuale şi conectate la reţeaua de energie electrică.

[Fotovoltaic] Total Energie

Firmă franceză producătoare de panouri şi sisteme fotovoltaice.

[Fotovoltaic] Solar Outdoor Lighting, Inc.

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializeaztă sisteme fotovoltaice de producere a energiei pentru iluminat public, pomparea apei, consumul casnic şi desalinizarea apei.

[Fotovoltaic] Kyocera Solar, Inc.

Firmă din Statele Unite ale Americii, care este unul dintre cei mai mari producători de module şi sisteme fotovoltaice pentru aplicaţii industriale şi rezidenţiale.

[Fotovoltaic] EPV Energy PhotoVoltaics

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce module şi sisteme fotovoltaice.

[Gazul Klein] Rokura

Firma oferă soluţii SCADA şi promovează generatorul RAI 1500 care transformă, prin intermediul unei tehnologii revoluţionare, apa obişnuită în gazul Klein (un amestec de hidrogen şi oxigen care deţine proprietăţi energetice nicicând disponibile înainte.

[Geotermal] Calpine

Firma din Statele Unite ale Americii, care este cel mai mare producator de energie electrica pe baza de energie geotermala. Calpine opereaza grupuri care totalizeaza o putere instalata care depaseste 22.600 MW.

[gestiunea energiei] Merten

Firma furnizează sisteme inteligente de gestiune a energiei în clădiri.

[Gestiunea energiei] Powersmiths International Corp.

Firma din Canada furnizoare de echipamente şi sisteme eficiente energetice de calitate a energiei electrice

[Gestiunea energiei] Honeywell România

Firmă care produce, printre altele, şi sisteme de gestiune a energiei în clădiri.

[Gestiunea energiei] ENER·G Group

Grup de firme din Marea Britanie şi alte State Membre care produc şi comercializează instalaţii de co-generare,  instalaţii de producere a energiei pe bază de biogaz, instalaţii de valorificare a biomasei prin piroliză şi sisteme de gestiune a energiei.

[Gestiunea energiei] EnergoBit

Grup de firme care produce si comercializeaza, printre altele, sisteme de contorizare, iluminat public interior, exterior si arhitectural şi sisteme de gestiune a energiei.

[Gestiunea energiei] S.C. Servelect S.R.L. Cluj – Napoca

Firma din România care ofera consultanta energetica, solutii în eficientizare energetica, implementarea solutiilor propuse si echipamente electrice la preturi de producator.

[Iluminat public] Osram

Firma din Germania care produce şi comercializează echipamente şi sisteme de iluminat.

[Iluminat public] EnergoBit

Grup de firme care produce si comercializeaza, printre altele, sisteme de contorizare, iluminat public interior, exterior si arhitectural şi sisteme de gestiune a energiei.

[Iluminat public] Solar Outdoor Lighting, Inc.

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializeaztă sisteme fotovoltaice de producere a energiei pentru iluminat public, pomparea apei, consumul casnic şi desalinizarea apei.

[Iluminat public] Emos Trading Grup

Firmă din România, care comercializează echipamente EnCo, Statele Unite ale Americii, pentru compensarea factorului de putere, eliminarea armonicelor şi adaptarea parametrilor electrici de funcţionare a echipamentelor electrice la sarcina efectivă.

[Iluminat public] Philips and Elba Street Lighting

Firmă care produce şi comercializează sisteme telecomandate de iluminat public stradal şi arhitectural.

[Incineratoare] S.C. EcoApaSol S.R.L.

Firma din România care comercializeaza tehnologie germana în domeniul constructiei de instalatii de producere, colectare, stocare si utilizare biogaz pentru producerea de energie electrica si termica, inclusiv in cogenerare.

Firma mai comercializeaza si instalatii de brichetare a deseurilor de lemn si arzatoare pentru bricheti, instalatii de piroliza a deseurilor de lemn inclusiv generatoare de energie electrica si termica, incineratoare ecologice cu recuperatoare de energie termica si instalatii de producerea biodieselului si arzatoare pe biodiesel.

Detalii suplimentare la http://www.biogazul.info/.

[Incineratoare] Pro Air Clean S.A. Timişoara

Firmă producătoare şi furnizoare de incineratoare pentru deşeuri industriale,sanitare şi menajere

[Materiale termoizolante] Swisspor România

Firmă producătoare şi distribuitoare de materiale termo şi hidroizolante pentru construcţii.

[Materiale termoizolante] Saint-Gobain Isover Romania S.R.L.

Firma, membra a grupului mondial Saint-Gobain Isover, este producatoare si distribuitoare de materiale termo-, hidro si fonoizolante. Firma comercializeaza produse de tip vata de sticla, vata bazaltica, polistiren extrudat etc.

[materiale termoizolante] Corina Gealan S.R.L.

Firmă care produce şi comercializează tâmplărie termoizolantă şi instalaţii solare cu tuburi cu vid pentru încălzire şi apă caldă de consum.

[Materiale termoizolante] Construct Group S.R.L.

Grup de firme care produc şi comercializează materiale termoizolante şi unităţi locative cu consumuri energetice reduse de tip ‘casă pasivă’

[Micro hidro] DANEX S.R.L.

Firma care ofera consultanta, servicii de proiectare, desfasoara activitati de productie, importa si distribuie echipamente pentru modernizarea centralelor micro hidroelectrice existente, realizarea centralelor micro hidroelectrice noi si pentru instalaţiile de colectare, stocare si valorificare a biogazului la statiile de tratare a apei si la fermele zootehnice.

[Micro hidro] Koessler Ges.m.b.H.

Firmă din Austria care produce şi furnizează turbine micro hidro şi sisteme ‘la cheie’ de producere a energiei în micro hidro centrale

[Micro hidro] LP ELECTRIC S.R.L.

Firmă din România care comercializează sisteme de producere a energiei electrice pe bază de turbine eoliene, microhidroturbine, panouri fotovoltaice şi combinaţii între acestea, pentru uz individual.

[Micro hidro] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel). Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Micro hidro] UCM Reşiţa S.A.

Firmă din România, care construieşte şi comercializează turbogeneratoare pentru microhidrocentrale.

[Micro hidro] Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH Co & KG

Firmă de tip joint-venture din Austria care produce şi furnizează turbine micro hidro şi sisteme complete de micro hidro turbogeneratoare.

[Micro hidro] Windstream Power Systems

Windstream Power Systems din Statele Unite ale Americii furnizează sisteme eoliene, solare, micro hidro şi sisteme de producere a energiei acţionate de forţa umană.

[Pompe] S.C. Multigama Tech S.R.L.

Firmă din România care comercializează şi instalează pompe şi sisteme de pompare provenind de la firma KSB din Germania, lider mondial în domeniu. Firma furnizează şi servicii de inginerie şi întreţinere şi reparaţii.

[Pompe] Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

[Pompe] Grundfos

Firmă prodcătoare de pompe şi sisteme de pompare, inclusiv folosind energia solară şi energia eolieană, fiabile şi eficiente din punct de vedere energetic.

[Pompe] Flowserve

Firmă din Statele Unite ale Americii, lider mondial in producţie de pompe.

[Pompe] DANEX S.R.L.

Firma care ofera consultanta, servicii de proiectare, desfasoara activitati de productie, importa si distribuie echipamente pentru modernizarea centralelor micro hidroelectrice existente, realizarea centralelor micro hidroelectrice noi si pentru instalatiile de colectare, stocare si valorificare a biogazului la statiile de tratare a apei si la fermele zootehnice.

[Pompe de caldura] IPD-Tec S.R.L.

Firma care comercializeaza instalatii de pompe de caldura Heliotherm, Austria si sisteme de încalzire prin pardoseala Harreither, Austria.

[Pompe de caldura] OST-WEST S.R.L. Timişoara

Firma comercializează sub licenţă, pompe de căldură ale firmei OCHSNER din Austria. Pompele de căldură valorifică energie termică a pământului şi pânzei freatice pentru încălzire şi producere de apă caldă. Firma comercializează şi materiale de consturcţii termoizolante de tip lemn – beton.

[Pompe de caldura] S.C. KELVIN P.D.C. S.R.L.

Firmă furnizoare de pompe de căldură, sisteme de încălzire, panouri solare şi sisteme de ventilaţie şi aerisire. Firma desface echipamentele şi sistemele unor firme producătoare din Germania  precum ERW- ELECTROTECHNIK GmbH şi STIEBEL-ELTRON AG şi din Austria  NEURA GmbH.

[Pompe de caldura] S.C. Eco Clima S.R.L.

Importator si distribuitor de echipamente si servicii de proiectare, autorizare, instalare, punere în functiune, service si furnizare piese de schimb în domeniul sistemelor industriale de încalzire si ventilatie/climatizare.

Echipamentele furnizate sunt tuburi radiante, tubulatura modulara radianta, panouri ceramice, generatoare de aer cald, termoconvectoare si pompe de caldura. Firma este importator unic al aparatelor de conditionare a aerului Americool. Date de contact: Cristina BARA, director general, tel.: (021) 252.60.66; tel/fax : (021) 252.76.61, mail eco-clima@ecoclima.ro; ecoclima@clicknet.ro; tina.roman@ecoclima.ro În prezent pagina de Internet este in lucru.

[Pompe de caldura] S.C. REMCO TRADE S.R.L.

Firmă din România care comercializează tuburi şi panouri radiante, echipamente solare, pompe de căldură şi echipamente pentru producerea energiei din deşeuri pe bază de biogaz.

Persoana de contact este domnul Emil RĂCHITĂ, director general, având coordonatele tel: +40.21.2107484 sau +40.21.2602999, fax:: +40.21.2107484 sau +40 21 2602998, mobil: +40723.654477 şi adrese de e-mail:remcotrade@rdslink; remcotrade01@hotmail.com Pe moment firma nu dispune de o adresă url.

[SCADA] Rokura

Firma oferă soluţii SCADA şi promovează generatorul RAI 1500 care transformă, prin intermediul unei tehnologii revoluţionare, apa obişnuită în gazul Klein (un amestec de hidrogen şi oxigen care deţine proprietăţi energetice nicicând disponibile înainte.

[Schimbatoare] Oramont Impex S.R.L.

Firmă din România care furnizează servicii de consultanţă, proiectare şi echipamente pentru sisteme de încălzire şi apă caldă de consum, sisteme de alimentare cu apă, pompe şi statii de pompare, utilaje pentru puncte termice şi automatizari industriale.

[Schimbatoare] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Schimbatoare] IAICA S.A. Alexandria

Firmă producătoare de schimbatoare de căldură şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică

[Solar termic] S.C. REMCO TRADE S.R.L.

Firmă din România care comercializează tuburi şi panouri radiante, echipamente solare, pompe de căldură şi echipamente pentru producerea energiei din deşeuri pe bază de biogaz.

Persoana de contact este domnul Emil RĂCHITĂ, director general, având coordonatele tel: +40.21.2107484 sau +40.21.2602999, fax:: +40.21.2107484 sau +40 21 2602998, mobil: +40723.654477 şi adrese de e-mail:remcotrade@rdslink; remcotrade01@hotmail.com Pe moment firma nu dispune de o adresă url.

[Solar termic] SOGLEN Solar Glass Energie

Firmă din Franţa care produce sisteme solare cu acumulare pe bază de tuburi cu vid, pentru producerea de energie termică.

[Solar termic] Thermomax Ltd.

Firmă din Marea Britanie, producătoare de instalaţii solare cu tuburi cu vid pentru încălzire şi producerea de apă caldă de consum.

[Solar termic] M.S.T.C. S.R.L.

Firmă care comercializează sisteme hibride solar-electrice pentru producerea de energie termică

[Solar termic] Corina Gealan S.R.L.

Firmă care produce şi comercializează tâmplărie termoizolantă şi instalaţii solare cu tuburi cu vid pentru încălzire şi apă caldă de consum.

[Solar termic] FASEK Engineering and Production GmbH

Firma din Austria producătoare de sisteme de producere a energiei in co-generare si in sisteme solare

[Solar termic] IAICA S.A. Alexandria

Firmă producătoare de schimbatoare de căldură şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică

[Solar termic] FEA S.A.

Firmă care produce sisteme de automatizare şi control, şi care a demarat recent fabricarea de instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Solar termic] S.O.L.I.D. GmbH

Firmă din Austria care proiectează, produce, comercializează şi instalează panouri solare de mari dimensiuni.

[Solar termic] Northern Power System

Firma din Statele Unite ale Americii care proiectează, construieşte şi instalează sisteme integrate de producere a energiei – eolian, solar, hidrogen, biomasa, gaze naturale şi combustibil lichid.

[Solar termic] Powertech Solar Ltd

Firmă din Marea Britanie specializată în producerea de instalaţii solare cu tuburi cu vid, instalaţii şi sisteme eoliene şi module şi sisteme de panouri fotovoltaice.

[Solar termic] Viessmann Werke GmbH & Co KG

Firmă germană care produce şi comercializează prin Viessmann România, schimbatoare de căldura, micro-centrale de co-generare, cazane de apă calda şi abur şi sisteme solare de producere a energiei electrice şi termice.

[Solar termic] S.C. KELVIN P.D.C. S.R.L.

Firmă furnizoare de pompe de căldură, sisteme de încălzire, panouri solare şi sisteme de ventilaţie şi aerisire.

Firma desface echipamentele şi sistemele unor firme producătoare din Germania  precum ERW- ELECTROTECHNIK GmbH şi STIEBEL-ELTRON AG şi din Austria  NEURA GmbH.

[Solar termic] German Tech S.R.L.

Firmă care comercializează sisteme solare cu tuburi cu vid pentru producerea energiei termice şi module şi sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică.

[Solar termic] Buderus Romania S.R.L.

Firmă care comercializează module de co-generare, cazane şi sistemele de automatizare aferente şi instalaţii solare pentru producerea de energie termică.

[Solar termic] WEISS SOLAR S.R.L.

Firma germana cu sediul în Alba-Iulia, specializata în proiectarea si implementarea unor solutii complete de valorificare a energiilor regenerabile. Firma comercializeaza în exclusivitate sisteme pentru încalzire prin energie solara, sisteme fotovoltaice si eoliene, precum si sisteme inteligente de stocare a energiei.

[Solar termic] PROMOTERM S.R.L.

Firmă care comercializează arzătoare, cazane complet automatizate şi instalaţii solare pentru producerea de apă caldă de consum.

[Solar termic] Alfa-Bit

Firmă furnizoare de echipamente solare, lămpi şi panouri fotovoltaice, micro turbine eoliene şi pompe de căldură care preia energie termică din mediul ambiant.

[Solar termic] S.C. Solara.ro S.R.L.

Distribuitor din Romania de colectoare solare cu rezervor atmosferic exterior, de colectoare solare cu rezervor presurizat exterior si de colectoare solare cu tuburi vidate fara rezervor. Firma mai distribuie si instalatii eoliene si panouri fotovoltaice.

[Solar termic] Mangus Sol S.R.L.

Furnizor de sisteme captatoare de energie solara (panouri solare, colectoare solare), eoliana (generatoare eoliene), hidro (micro-hidro turbine) sau producere de combustibil derivat din biomasa (bioreactoare, instalatii biodiesel).

Reprezentant in Romania al produselor Ageratec (procesoare biodiesel automate) si Sammler (instalatii termo-solare), partener al mai multor companii cu traditie in echipamentle fotovoltaice si eoliene.

[Solar termic] S.C. FINEX SRL Brasov

Firmă de consultanţă care valorifică prin serviciile oferite, 25 de ani de experienţă în cercetare, proiectare şi executie în utilizarea energiei solare, a energiei eoliene şi abiomasei.

Firma furnizează celor interesaţi turbine eoliene cu ax vertical destinate pomparii apei, turbine eoliene cu ax vertical destinate producerii si stocarii energiei electrice, turbine eoliene multipale cu ax orizontal destinate pomparii apei, colectoare solare plane de mare randament energetic şi motoare cu ardere interna care functioneaza prin gazeificarea deseurilor lemnoase.

[Tuburi radiante] CALORSET Incalzire Industriala

Companie de servicii energetice care produce, furnizează, implementeză şi operează sisteme de incalzire industriala pe baza de tuburi radiante

[Tuburi radiante] S.C. SCHWANK S.R.L.

Filiala in Romania a firmei Schwank din Germania, lider mondial in incalzirea prin radiatie cu peste 50 de ani de experienta in domeniu, furnizeaza echipamente de incalzire prin radiatie: radianti ceramici si tuburi radiante, cu o mare eficienta energetica avand costuri de investitii si operationale reduse.Firma asigura servicii complete de consultanta tehnica, punere in functiune, montaj si service.

[Tuburi radiante] S.C. Eco Clima S.R.L.

Importator si distribuitor de echipamente si servicii de proiectare, autorizare, instalare, punere în functiune, service si furnizare piese de schimb în domeniul sistemelor industriale de încalzire si ventilatie/climatizare.

Echipamentele furnizate sunt tuburi radiante, tubulatura modulara radianta, panouri ceramice, generatoare de aer cald, termoconvectoare si pompe de caldura. Firma este importator unic al aparatelor de conditionare a aerului Americool.

Date de contact: Cristina BARA, director general, tel.: (021) 252.60.66; tel/fax : (021) 252.76.61, mail eco-clima@ecoclima.ro; ecoclima@clicknet.ro; tina.roman@ecoclima.ro În prezent pagina de Internet este in lucru.

[Tuburi radiante] Systema Romania S.R.L.

Firmă furnizoare de echipamente şi servicii în domeniul încălzirii industriale.

Firma oferă tuburi radiante modulare, tubulatură radiantă cu recircularea gazelor de ardere, cât şi echipamente clasice de încălzire – generatoare de aer cald, termoconvectoare.

Din gama serviciilor fac parte: consultanţă tehnică pentru proiectare, studii de fezabilitate, monitorizare şi evaluare a consumurilor energetice.

[Solar termic] S.C. REMCO TRADE S.R.L.

Firmă din România care comercializează tuburi şi panouri radiante, echipamente solare, pompe de căldură şi echipamente pentru producerea energiei din deşeuri pe bază de biogaz.

Persoana de contact este domnul Emil RĂCHITĂ, director general, având coordonatele tel: +40.21.2107484 sau +40.21.2602999, fax:: +40.21.2107484 sau +40 21 2602998, mobil: +40723.654477 şi adrese de e-mail:remcotrade@rdslink; remcotrade01@hotmail.com Pe moment firma nu dispune de o adresă url.

[Turbine abur] Tuthill Energy Systems

Firmă din Statele Unite ale Americii care produce şi comercializează turbine de abur cu puteri unitare de până la 7 MWe. Firma a fost recent preluată de Dresser – Rand din Statele Unite ale Americii, produsele Tuthill fiind comercializate sub numele acestei firme.

[Turbine gaze] Centrax Ltd.

Firmă din Marea Britanie care comercializează soluţii de generare energie electrică şi de co-generare, care utilizează turbine industriale cu gaze produse de Rolls – Royce.

[Turbine gaze] Unitech Electronics SRL

Firma din România care comercializeaza echipamente de pentru protecţia alimentării şi generarea de energie electrică, microturbine alimentate cu gaze naturale şi biogaz şi sisteme de co-generare.

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt