In Studii de caz

Cazul Chimcomplex SA Borzești I

S.C. Chimcomplex S.A. Borzeşti este unul dintre cei mai mari fabricanţi de produse chimice din România, având o experienţă de peste 50 ani în fabricarea şi comercializarea produselor chimice. Activitatea principală a Chimcomplex constă în fabricarea şi comercializarea produselor clorosodice, pesticide, produse organice şi de sinteză.

CHIMCOMPLEX BORZEȘTI

cogen-i-poza-1
Instalația de Cogenerare I

26 526 294 $/an

În anul 2006, facturile de energie electrică şi gaze naturale au reprezentat circa 33% din costurile totale de producţie şi circa 46 % din costurile totale de funcţionare.

8 147 000 $

Investiție într-un sistem de co-generare, alcătuit din turbină cu gaze, generator electric şi cazan recuperator, are o putere electrică de 7,5 MWe şi o putere termică de 19 MWt, randamentul global fiind de 86%.

2 896 000 $

Beneficii financiare anuale, conform estimărilor societății

-13 509 tep/an

Economii anuale de energie echivalente cu economii anuale de combustibil gazos de 16 775 138 Nm3/an, conform estimărilor societății.

În conformitate cu rezultatele analizei financiare, proiectul s-a dovedit a fi oportun din punct de vedere tehnico-economic, prezentând un termen brut de recuperare a investiţiei de 2,8 ani,rată internă de rentabilitate de 34% și un venit net actualizat de 8.214.000 dolari SUA. Implementarea proiectului va conduce şi la diminuarea emisiilor de noxe.

Pentru realizarea proiectului, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a acordat societății Chimcomplex S.A. Borzești un împrumut de 2.000.000 dolari SUA pentru o perioadă de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 12 luni.

Rambursarea împrumutului s-a făcut în rate trimestriale egale, conform solicitării societății şi în corelare cu situaţia fluxului de lichidități.

Garanţiile constituite în vederea acordării împrumutului au fost:

  • gaj asupra stocurilor de produse finite;
  • gaj asupra echipamentelor achiziţionate care fac obiectul proiectului de eficienţă energetică;
  • bilete la ordin.

CHIMCOMPLEX BORZEȘTi

cogen-i-poza-2
Instalația de Cogenerare I
În raport cu beneficiile înregistrate de la punerea în funcţiune a Instalației Cogenerare I din cadrul CHIMCOMPLEX S.A. Borzești, se poate aprecia că finanţarea acordată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi-a atins scopul. Evaluările şi monitorizarea economiilor de energie şi financiare, inclusiv cele realizate colaboratorii Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (https://free.org.ro/berd-a-premiat-instalatia-de-cogenerare-de-la-chimcomplex/), precum şi a reducerilor de emisii de gaze şi particule pe toată durata recuperării creditului au consolidat opinia anterior emisă.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt