In Articole recente

Carta Internațională a Energiei – un cadru juridic multilateral pentru cooperarea internațională în domeniul energiei în domeniile investițiilor, comerțului, tranzitului și eficienței energetice – joacă un rol esențial în mobilizarea investițiilor din sectorul privat în eficiența energetică și promovarea celor mai bune practici în politica de eficiență energetică.

Forumul anual al Cartei Internaționale a Energiei, organizat anul acesta la București, în perioada 6 – 7 iunie 2018, în comun de către Carta Internațională a Energiei și Guvernul României, a beneficiat atât de participarea a unor politicieni de rang înalt cât și a unor oficiali și experți tehnici din state membre și cu statut de observator ai Cartei Internaționale a Energiei inclusiv din țări precum Malta, Georgia, Azerbaijan, Mongolia, Turkmenistan, Pakistan, Iordania și China.

Sărăcia energetică este, în mod unanim înțeles, a fi o problemă referitoare atât la accesibilitatea și la accesul necorespunzător la servicii energetice moderne. Sărăcia energetică este o preocupare comună majorității țărilor lumii pentru că ea duce la marginalizarea socială a consumatorilor de energie cu venituri mici și împiedică dezvoltarea socio-economică a acestor familii și comunități.  Eficiența energetică este din ce în ce mai recunoscută ca o resursă valoroasă de energie, esențială pentru un viitor energetic durabil, care poate contribui la atenuarea sărăciei energetice. Îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor care suferă de sărăcia energetică nu poate numai să reducă facturile la consumatorii afectați, ci și să reducă costurile și prețurile sistemelor energetice pentru toți consumatorii de energie, să stimuleze crearea de locuri de muncă, să îmbunătățească securitatea energetică și să furnizeze multe alte avantaje. Deși măsurile de eficiență energetică menite să atenueze sărăcia energetică pot aduce beneficii asociate cu progresul socio-economic, aceleași măsuri pot aduce și beneficii asociate cu dezvoltarea sistemului energetic.

Foarte motivată pentru îmbunătățirea bunăstării sociale, a durabilității și a prosperității economice, România a pus sărăcia energetică drept temă principală a agendei sale sub președinția Conferinței Cartei Internaționale a Energiei din acest an. Forumul a urmărit  să inspire acțiuni privind promovarea celor mai bune soluții privind posibilitățile de finanțare și cele mai bune practici utilizate în implementarea programelor și proiectelor de eficiență energetică, în special în zonele cu populație cu venituri scăzute. Participanții au discutat modalități prin care investițiile în eficiență energetică ar putea fi intensificate și orientate către combaterea sărăciei energetice.  Concluzia unanim acceptată de participanți a fost aceea că măsurile strategice de creștere a eficienței energetice a gospodăriilor în ceea ce privește sărăcia energetică trebuie să se afle în centrul viitoarelor decizii privind politica energetică. Astfel de acțiuni necesită sprijin prin intermediul finanțărilor din fonduri publice, dar întrucât bugetele publice sunt limitate și expuse unor multiple priorități, provocarea principală este de a maximiza impactul finanțărilor din fonduri publice și efectul lor de atragere de finanțare din surse private.

Invitat să participe la lucrările Forumului cu prezentarea „The Romanian Energy Efficiency Fund and appropriate lending and financial instruments for the financing needs of various project sponsors including utilities, ESCOs and local communities” (Dr.-Mihai-Marius-VORONCA-appropriate-lending-for-project-sponsors-financing-needs-june-07th-2018), reprezentantul Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, dr. ing. Mihai – Marius VORONCA, în intervenţia sa din cadrul Panelului 2 „Delivery of targeted building renovation investment through stakeholder engagement”, a prezentat, cu exemple concrete din activitatea Fondului, detalii referitoare la efectele favorabile, dar  mai degrabă de natură indirectă, pe care finanțările comerciale acordate le-au generat în urma realizării investițiilor având drept scop îmbunătățirea eficienței energetice.

(Sursa: https://energycharter.org/what-we-do/events/bucharest-international-energy-charter-forum/)

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt