In Articole recente

Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) este un organism de interes public, cu personalitate juridică, independent și autonom financiar. Obiectul principal de activitate constă în finanțarea proiectelor viabile de investiții pentru creșterea utilizării eficiente a energiei în România, în directă corelare cu prioritățile politicii naționale în domeniul eficienței energetice.

În urma semnării scrisorii de grant nr. 2022/346663/02.02.2023, pentru proiectul ”Eficiență energetică pentru tranziția energetică”, finanțat din fonduri Innovation Norway, Fondul Român pentru Eficiența Energiei dorește să contracteze un consultant extern pentru 1 poziție de Senior Public Awareness Expert, persoane juridice sau persoane fizice autorizate, cu experiența de minim 15 ani și referințe corespunzătoare în domeniul susținerii cursurilor de instruire în probleme de eficiență energetică și energie regenerabilă, finanțate cu fonduri nerambursabile și/ sau rambursabile, dedicate publicului țintă constituit din consumatorilor industriali, sectorul public și consumatori casnici.

Expertul trebuie să poată demonstra cunoștințe și experiență în domeniile:

 • legislație și programe de eficiență energetică și energie regenerabilă;
 • elaborarea conceptelor și implementarea campaniilor de promovare/ conștientizare a soluțiilor de eficiență energetică destinate publicului general, profesioniștilor în domeniu, beneficiarilor din sectoarele public și/ sau privat;
 • experiență în realizarea/ supervizarea activității de producție publicitară a materialelor din cadrul campaniilor de promovare destinate publicului larg și profesioniștilor în domeniul eficienței energetice;
 • participarea ca expert de comunicare la proiecte naționale și/ sau internaționale care au implementat soluții de eficiență energetică pentru beneficiari din sectoarele public și/ sau privat din domeniul industrial(mim. 5 ani cumulativ);
 • experiență în organizarea de evenimente profesionale (dezbateri, sesiuni de lucru, mese rotunde etc.) de preferință pe teme de eficiență energetică în vederea creșterea gradului de conștientizare cu privire la metodologia de pregătire a proiectelor și la accesare surselor de finanțare pentru acestea;
 • experiență în comunicarea autorități locale și centrale, cu organisme naționale și internaționale din domeniul eficienței energetice;
 • expertiză în relațiile cu mass media, în campanii social media.

Următoarele calificări pot constitui un avantaj pentru candidați:

 • masterat sau doctorat în domeniu relevant ;
 • experiență în comunicarea cu autorități locale și centrale ;
 • experiență în domeniul relații publice și comunicării pentru pentru diferite categorii de public pe teme de eficiență energetică. Demonstrarea cunoașterii limbajului specializat, a conceptelor de eficiență energetică și a principiilor de finanțare pentru această tipologie de proiecte ;
 • experiență în proiecte de comunicare cu finanțare internațională/ coordonator de proiect.

DESCRIERE ACTIVITĂȚI

 1. Elaborare de conținut pentru campanie de conștientizare, inclusiv evenimente, conținut digital și tipărit care vizează publicul larg – 360 ore
 2. Coordonarea cu alți responsabili de comunicare din cadrul proiectului. Persoana de contact pentru activitatea de conștientizare în relație cu Project Promotorul – 140 ore.

Ofertele vor fi furnizate în limba engleză pe baza structurii activității prezentată în acest document.

Consultantul selectat va participa la proiect pe bază de contract de consultanță pentru activitățile descrise anterior. Durata estimata a contractului este aprilie/ mai 2023 (data semnării) până la 28 februarie 2024.

Pentru a aplica, oferta dumneavoastră va trebui să includă o scrisoare de intenție, CV expert inclusiv referințe precum si tariful orar solicitat  în euro, numărul de ore aferent fiecărei activități și valoarea totală a serviciilor oferite.

Ofertele se vor transmite la office@free.org.ro până luni, 24 aprilie 2023, ora 15.

Ofertele transmise după această dată nu vor fi luate în considerare. Vor fi contactați numai ofertanții calificați pe lista scurtă.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt