In Articole recente

Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) este un organism de interes public, cu personalitate juridică, independent și autonom financiar. Obiectul principal de activitate constă în finanțarea proiectelor viabile de investiții pentru creșterea utilizării eficiente a energiei în România, în directă corelare cu prioritățile politicii naționale în domeniul eficienței energetice.

În urma semnării scrisorii de grant nr. 2022/346663/02.02.2023, pentru proiectul ”Eficiență energetică pentru tranziția energetică”, finanțat din fonduri Innovation Norway, Fondul Român pentru Eficiența Energiei dorește să contracteze consultanți externi pentru 2 poziții de Senior Trainer, persoane juridice  (inclusiv universități de profil) sau persoane fizice autorizate, cu experiența de minim 15 ani și referințe corespunzătoare în domeniul susținerii cursurilor de instruire în probleme de eficiență energetică și energie regenerabilă, finanțate cu fonduri nerambursabile și/ sau rambursabile, dedicate publicului țintă constituit din consumatorilor industriali, sectorul public și consumatori casnici.

Trainerul trebuie să poată demonstra cunoștințe și pregătire profesională, activitatea didactică și practică în domeniile:

 • legislație și programe de eficiență energetică și energie regenerabilă;
 • elaborarea soluțiilor care să genereze reducerea consumului de energie și/ sau participarea la proiecte care au implementat această tipologie de soluții pentru beneficiari din sectoarele public și/ sau privat din domeniul industrial;
 • finanțarea proiectelor de eficiență energetică și producere energiei cu resurse regenerabile pentru consumatori industriali, din sectorul public și casnici;
 • experiență didactică: pregătirea și susținerea cursurilor, evaluarea cursanților;
 • participare în proiecte naționale și internaționale în domeniul eficienței energetice (mim. 5 ani cumulativ) în poziții de expert cheie/ manager proiect;
 • participarea ca moderator/ vorbitor / organizator la evenimente profesionale (dezbateri, sesiuni de lucru, mese rotunde etc.) pe teme de eficiență energetică în vederea pregătirii proiectelor și a surselor de finanțare;
 • participare activă în programe de elaborare a legislației draft în domeniul eficienței energetice în plan local și/ sau internațional;
 • activitate editorială în domeniul eficienței energetice.

Următoarele calificări pot constitui un avantaj pentru candidați:

 • masterat sau doctorat în domeniu relevant
 • cadru didactic/ activitate de trainer în domeniu relevant
 • evaluator EEA; evaluator /examinator participanți la acțiuni de training
 • manager energetic industrie;
 • manager energetic localități;
 • auditor electroenergetic;
 • expert acreditat în domeniul eficienței energetice și/ sau energie regenerabilă.

DESCRIERE ACTIVITĂȚI

 1. Pregătire training de formare privind eficiența energetică, energia regenerabilă și securitatea energetică. Materiale de pregatire pentru cursuri, workshop, conferinte – 200 ore.
 2. Training susținut de expert în eficiență energetică, energie regenerabilă și securitate energetică
  (5 conferințe + 5 sesiuni de instruire) – 160 ore

Ofertele vor fi furnizate în limba engleză pe baza structurii activității prezentată în acest document.

Consultanții selectați vor participa la proiect pe bază de contract de consultanță pentru activitățile descrise anterior. Durata estimata a contractului este aprilie/ mai 2023 (data semnării) până la 28 februarie 2024.

Pentru a aplica, oferta dumneavoastră va trebui să includă o scrisoare de intenție, CV trainer inclusiv referințe precum si tariful orar solicitat  în euro, numărul de ore aferent fiecărei activități și valoarea totală a serviciilor oferite.

Ofertele se vor transmite la office@free.org.ro până luni, 24 aprilie 2023, ora 15.

Ofertele transmise după această dată nu vor fi luate în considerare. Vor fi contactați numai ofertanții calificați pe lista scurtă.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt