In

Indicatorul folosit de o bancă prin care se exprimă evoluţia gradului de îndatorare al băncii faţă de piaţa monetară. Se calculează ca raport între activele lichide şi datoriile curente. Vezi şi Active Lichide (Liquid Assets) (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt