In

Reprezintă, în sens larg, o analiză a tuturor modificărilor care afectează contul de numerar al unei companii. Reprezintă totodată un indicator care măsoară diferenţa dintre numerarul încasat şi cel plătit de o companie pe parcursul unui exerciţiu financiar. Dacă acesta este pozitiv, el reflectă capacitatea companiei respective de a-şi onora plăţile independent, fără a fi necesare alte active curente sau credite. Investitorii urmăresc acest indicator deoarece el este sursa plăţii dividendelor. Se mai folosesc termenii de:

  • Cash inflow ca fiind orice formă de venituri în numerar, curente sau viitoare, rezultate în urma unei investiţii sau alte activităţi ale companiei.
  • Cash outflow ca fiind orice formă de cheltuieli în numerar, curente sau viitoare, rezultate în urma unei investiţii sau alte activităţi ale companiei.

(sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt