In

Media ponderată a fluxurilor de numerar generate de un instrument financiar. Ponderile se iau relativ la timpul rămas până la efectuarea fiecărei plăţi. Cu cât acest număr este mai mare, cu atât este mai mare şi variaţia preţului instrumentului financiar la modificarea cu 1 punct bază a ratei randamentului (rata dobânzii folosită pentru titlul respectiv). Acest indicator se măsoară în ani. El nu trebuie confundat cu scadenţa unei obligaţiuni. Pentru toate tipurile de obligaţiuni, duration este mai mica decât scadenţa, cu excepţia obligaţiunilor cu cupon zero a căror duration este egală cu scadenţa. Vezi Scadenţa (Maturity), Macaulay Duration, Modified Duration (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt