In Articole recente

După semnarea contractului de finanțare beneficiar S.C. Chimcomplex S.A. Borzești

În data de 17 mai 2018, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 39-lea contract de finanțare. Beneficiarul este S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, județul Bacău, care a obținut un credit comercial în valoare de 2.000.000 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în valoare totală de 9.985.000 dolari SUA.

Investiția, de o anvergură semnificativă, are drept scop eficientizarea producerii şi consumului de energie în cadrul S.C. Chimcomplex S.A. Borzești, prin integrarea în cadrul societății a unei instalații de fabricare a clorurii de calciu granule cu capacitatea de 30.000 tone/an.

Conturul considerat pentru analiza oportunității, din punct de vedere al eficienței energetice, a realizării acestei investiții, a inclus instalaţia de fabricare a clorurii de calciu, instalaţia de electroliză M şi cele două instalaţii de co-generare.

În analiză, s-a avut în vedere și impactul favorabil al funcționării instalaţiei de fabricare a clorurii de calciu asupra funcţionării cu consumuri de energie electrică cvasi-constante ale instalaţiei de electroliză cu membrane schimbătoare de ioni (de generația a 5-a, printre cele mai performante din lume), în condițiile utilizării integrale a cantității de clor rezultată în urma procesului de electroliză.

Totodată, s-a mai considerat că întreaga cantitate de energie electrică aferentă creşterii consumului de energie electrică în electrolizoare şi consumului de energie electrică în instalaţia de fabricare a clorurii de calciu este produsă de instalaţiile de co-generare ale societății prin extinderea duratelor anuale de utilizare a puterilor nominale ale acestor instalaţii.

În fine, s-a mai avut în vedere și impactul favorabil al funcționării instalaţiei de fabricare a clorurii de calciu asupra producerii de energie în cadrul societății prin valorificarea energetică  a unei surse regenerabile de energie – hidrogenul rezultat în urma procesului de electroliză, în sensul producerii de energie electrică și termică în co-generare și pentru producerea de abur într-unul din cazanele de abur ale centralei termice.

Investiția va duce la obținerea unor economii semnificative de energie, estimate la circa 14.777 tep/an, reprezentând implicit reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 32.214 tone/an.

Acest împrumut este cel de al treilea de aceeași valoare, obținut de Chimcomplex S.A., volumul total al acestora însumând 6 milioane dolari SUA pentru investiții care depășesc 33 milioane dolari SUA. În total, economiile de energie obținute de Chimcomplex, cumulate pentru cele trei investiții, vor fi de circa 37.285 tep/an, reprezentând reduceri anuale de emisii de bioxid de carbon, în valoare de 84.703 tone/an.

Împrumuturile acordate acestei societăți etalon în industria chimică din țara noastră şi din regiune, au depășit, astăzi, pragul de 26% din totalul creditelor acordate de Fondul Român pentru Eficiența Energiei, de la înființare şi până în prezent.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt