In Articole recente

În data de 18 mai 2018, în Aula Magna a Facultății de Mecanică din Craiova, a avut loc a XII-a Conferinţa Naţională a Asociației Auditorilor Energetici în Clădiri cu tema „Performanța Energetică a Clădirilor – Evoluția și varietatea exigențelor impuseˮ.

Cadru adecvat unui dialog constructiv al specialiștilor din diferite domenii, manifestarea a reprezentat un bun prilej de întâlnire, schimburi de opinii și propuneri de soluții pentru problemele care încă se manifestă în acest sector mare consumator de energie.

Subiectele avute inițial în vedere de organizatori s-au referit la:

  • cadrul legislativ românesc privind diferite modele și exigențe pentru PEC
  • tehnologii durabile pentru construirea de clădiri noi sau modernizarea celor existente
  • surse durabile şi/sau regenerabile de energie pentru sectorul clădirilor
  • sisteme inteligente de funcţionare a clădirilor şi a reţelelor de utilităţi
  • studii de caz ce corespund modelelor abordate în legislația europeană și națională
  • aspecte relevante din activitatea auditorilor energetici pentru clădiri și colaborarea interinstituțională în valorificarea potențialului național de PEC prin certificare

La lucrările Conferinței a participat, în calitate de auditor energetic și membru al asociației, domnul ing. Ion DINA, administratorul Fondului Român pentru Eficiența Energiei, care a susținut prezentarea intitulată „Înverzirea unităţilor administrativ – teritoriale cu bani de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei. Ce? Cum? Atuuri pe care mizăm!ˮ

Mulțumim domnului ing. Stelian BÂRA, directorul de comunicare al AEECR, pentru permisiunea de a folosi informațiile despre eveniment, publicate pe site-ul asociației la adresa http://aaecr.ro/.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt