In Studii de caz

Cazul CET Iași SA Iași

CET IASI SA produce, în regim de cogenerare, energie electrică şi termică. Societatea operează două centrale, CET I (alimentată cu hidrocarburi) şi CET II (alimentată cu cărbune). Puterea electrică totală instalată este de aproximativ 250 MWe. Puterea termică totalizează 907 MWt, din care 260 MWt sub formă de abur pentru consumatori industriali şi 647 MWt sub formă de apă caldă pentru consumatori casnici. Structura consumului de combustibil al societăţii este următoarea: 44% gaz natural, 25% păcură şi 31% cărbune.

Punct termic înainte de modernizare

punct-termic-vechi-cet-iasi
Punct termic vechi

6 ani

Perioada brută de recuperare a investiţiei reflectă beneficii financiare anuale semnificativ mai mici decât valoarea totală a investiției.

1 250 000 $

Montarea, în cele trei puncte termice, de schimbătoare de căldură cu plăci în locul celor tubulare, de pompe cu turaţie variabilă și de sisteme de contorizare şi automatizare, canalele termice au fost extinse prin montarea de conducte de recirculare pentru apa caldă menajeră iar conductele au fost înlocuite cu conducte preizolate.

9 300 tone

Economii anuale de combustibil solid, conform estimărilor societății

203 000 $

Beneficii financiare anuale minime, conform estimărilor societății

Analiza fluxului de lichidităţi pe o perioadă de 25 ani a fost realizată, având ca bază de calcul preţurile la energie/combustibil din perioada 2004-2005. Evaluarea fezabilităţii acestui proiect a fost făcută pe baza următoarelor criterii: perioada brută de recuperare a investiţiei, rata internă de rentabilitate şi venitul net actualizat, calculate pentru o rată de actualizare de 12%. În această analiză s-a ţinut cont şi de evoluţia numărului de consumatori casnici estimată de către societate.

Având în vedere că valoarea totală a investiţiei a fost de 1.250.000 dolari SUA şi considerând beneficiile financiare anuale de minimum 203.000 dolari SUA, perioada brută de recuperare a investiţiei a fost de 6 ani, rata internă de rentabilitate, de 16,9% și venitul net actualizat, de 459.000 dolari SUA.

Pentru realizarea proiectului, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a acordat societății CET Iași S.A. un împrumut de 980.000 dolari SUA pentru o perioadă de 2 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni.

Rambursarea împrumutului a fost făcută în rate trimestriale egale, conform solicitării societății şi a situaţiei fluxului de numerar.

Garanţiile constituite în vederea acordării împrumutului au fost:

  • gaj asupra creanțelor rezultate din contractele de vânzare a energiei electrice;
  • gaj asupra conturilor societății;
  • bilete la ordin.

Punct termic după modernizare

punct-termic-nou-cet-iasi
Punct termic nou
În condițiile în care, prin implementarea acestui proiect, societatea a dorit să arate determinarea pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite în special populaţiei, se poate aprecia că finanţarea acordată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi-a atins scopul. Evaluările şi monitorizarea economiilor de energie şi financiare, precum şi a reducerilor de emisii de gaze şi particule pe toată durata recuperării creditului au consolidat opinia anterior emisă.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt