In Articole recente

Cazul Transgex SA Oradea

TRANSGEX SA activează în domeniul resurselor geotermale.  Societatea alimentează cu apă caldă menajeră şi cu căldură (extrase din resursele geotermale) consumatori casnici, companii private şi instituţii publice. Societatea deţine licenţe de foraj pentru terenuri situate în partea de nord vest a ţării. Ponderea acestor resurse din potenţialul total al ţării este estimată la 50%.

Studiul de caz Transgex Oradea
Stația geotermală Ioșia Nord Oradea a Transgex S.A. Oradea

38 $/Gcal

Prețul CET Oradea de vânzare a energiei termice

1 178 474 $

Investiție în extinderea utilizării apei geotermale prin construirea și echiparea unui punct termic geotermal, reabilitarea rețelelor de transport și de distribuție

472 000 $

Beneficii financiare anuale provenind din furnizarea unei cantități anuale de energie termică de 42.000 Gcal/an, la un preț de 24,7 dolari SUA/Gcal și din reducerea cheltuielilor de întreținere și manoperă

- 14 300 tone/an

Reducerile anuale de dioxid de carbon, conform estimărilor societății

În conformitate cu rezultatele analizei financiare, proiectul s-a dovedit a fi oportun din punct de vedere tehnico-economic, prezentând un termen brut de recuperare a investiţiei de 2,5 ani şi o rată internă de rentabilitate de 40%. Implementarea proiectului a condus şi la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru realizarea proiectului, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a acordat societății TRANSGEX S.A. Oradea un împrumut de 425.000 USD pentru o perioadă de 3 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni.

Rambursarea împrumutului s-a făcut în rate trimestriale egale, conform solicitării societății şi a situaţiei fluxului de numerar.

Pentru acoperirea unei părţi din contribuţia proprie pentru prima fază a proiectului, TRANSGEX a încheiat un contract pentru vânzarea drepturilor de emisii de dioxid de carbon cu Agenţia Daneză pentru Protecţia Mediului. TRANSGEX a vândut aceste “credite de carbon” în perioada 1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2012. Suma totală a acestei tranzacţii a fost de 473.400 EURO împărţită astfel: 54.600 EURO sub formă de avans (înainte de realizarea investiției) şi 8 rate anuale a câte 52.350 EURO, începând cu anul 2006.

Garanţia constituită în vederea acordării împrumutului au fost:

  • gaj asupra unei clădiri administrative aflată în proprietatea societății și situată în zona semi-centrală a municipiului Cluj – Napoca;
  • bilete la ordin.
Studiul de caz Transgex Oradea
Echiapente din stația geotermală Ioșia Nord a Transgex S.A. Oradea
În raport cu beneficiile înregistrate după racordarea a 5 puncte termice din Oradea (cartierul Iosia Nord) la sonda geotermală 4767, situată în zonă, dar mai ales în raport cu economiile anuale de combustibil de 5.800 tep/an, reprezentând reduceri anuale de emisii de dioxid de carbon de 14.300 de tone/an (cantitate luată ca bază de calcul pentru suma pe care Guvernul Danez a plătit-o societății), se poate aprecia că finanţarea acordată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi-a atins scopul. Evaluările şi monitorizarea economiilor de energie şi a beneficiilor financiare, precum şi a reducerilor de emisii de gaze şi particule pe toată durata recuperării creditului au consolidat această opinie.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt