In Studii de caz

Cazul Hidrojepi SA Bușteni (fostă Omnimpex Hârtia SA Bușteni)

În martie 1882, fraţii Schiel înregistrează la Ploieşti cererea pentru înfiinţarea Fabricii de hârtie, în baza contractului acordat de Curtea Regală, pentru arendarea unui teren din Buşteni pe care urma să se construiască fabrica. În contextul inexistenţei unei industrii de papetărie în România, alegerea locaţiei se baza pe avantajele oferite de amplasarea de căi de comunicaţie care puteau asigura aprovizionarea cu materii prime şi acces facil la pieţele de desfacere, existenţa surselor de apă necesare atât producţiei de hârtie dar şi producţiei de energie electrică, precum şi masivele muntoase împădurite situate în împrejurimi. În anii care au urmat după înfiinţare, fabrica s-a dezvoltat continuu, devenind unul dintre principalii producători de hârtie pe piaţa internă şi externă. Utilizarea energiei hidraulice pentru forţă şi producerea de energie electrică s-a extins, 19 turbine hidraulice fiind instalate şi funcţionând în cadrul vechii societăţi încă din anul 1901. După perioada dintre anii 1944 şi 1989, în aprilie 2000, societatea se privatizează, schimbându-și denumirea in S.C. Omnimpex Hârtia S.A Buşteni.

HIDROJEPI S.A. BUȘTENI (FOSTA OMNIMPEX HÂRTIA S.A. BUȘTENI)

instalatie-mhc-busteni-1
Hidrogeneratorul CHEMP 1

2 200 MWh/an

Producția totală de energie electrică în anul 2006. Inițial, societatea exploata 3 turbine hidro de tip Pelton cu rotor orizontal, aflate în locaţia Buşteni 1 „Fierăstrău” şi mai avea 2 turbine Francis în locaţia Buşteni 2, în prezent retrase din exploatare şi în curs de dezafectare. Turbinele hidro aflate inițial în exploatare însumau, în total, o putere nominală de 724 kW, în condiţii normale de operare, gradul de încărcare fiind de sub 50%. Agregatele retrase din exploatare aveau o putere nominală totală de circa 246 kW. Toate agregatele hidroenergetice fuseseră fabricate de către firma Voith din Germania.

2 761 500 $

Investiția afererntă CHEMP 1 și CHEMP 2. În locaţia CHEMP 1 „Fierăstrău” a fost instalată o turbină tip Banki, care valorifică o cădere netă de apă de 130 m şi care are puterea nominală de 782 kW la un debit nominal de 0,7 m3/s şi o turaţie nominală de 750 de rotaţii pe minut. Echipamentele existente în locaţia Buşteni 2 au fost complet dezasamblate, iar în noua locaţie denumită CHEMP 2 „Fabricaţia a II-a”, a fost instalată o turbină tip Banki care valorifică o cădere netă de apă de 87 m şi care are o putere nominală de 427 kW la un debit nominal de 0,7 m3/s şi o turaţie nominală de 750 de rotaţii pe minut. Grupurile hidroenergetice sunt complet automatizate.

625 000 $

Conform estimărilor societății, beneficiile financiare anuale totale  obținute după instalarea celor două turbine hidraulice provin din producerea și comercializarea unei cantităţi anuale de energie electrică de minimum 5.000 MWh/an precum și din vânzarea Certificatelor „Verzi” aferente.

-56%

Reducerea consumului anual de energie electrică achiziţionată de Rafinăria „Steaua Română” de la furnizorul său şi produsă, în cea mai mare parte a ei pe bază de combustibili fosili, ca urmare a achiziționării energiei electrice „verzi” produsă în cele două noi echipamente hidroenergetice ale Omnimpex Hârtia S.A. Bușteni.

În conformitate cu rezultatele analizei financiare, proiectele s-au dovedit a fi oportun din punct de vedere tehnico-economic, prezentând perioade brute de recuperare de 4,3 și, respectiv de 4,6 ani, valori ale ratei interne de rentabilitate de 24% și respectiv de 22% și valori ale venitului net actualizat de  1.333.000 dolari SUA și respectiv de 868.000 dolari SUA. Implementarea proiectului a condus şi la diminuarea emisiilor de noxe.

Pentru realizarea proiectelor, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a acordat societății Hidrojepi S.A. Bușteni (fostă Omnimpex Hârtia S.A. Bușteni), trei împrumuturi totalizând 2.209.000 dolari SUA pentru o perioadă de 6 ani, cu o perioadă de graţie de 9 luni.

Rambursarea împrumuturilor s-a făcut în rate trimestriale egale, conform solicitării societății şi în corelare cu situaţia fluxului de numerar.

Garanţiile constituite în vederea acordării împrumutului au fost:

  • ipoteci asupra unor terenuri aflate în proprietatea societăţii;
  • gaj asupra echipamentelor achiziţionate care au făcut obiectul proiectelor;
  • cesiunea creanţelor din vânzarea de energie electrică;
  • bilete la ordin.

HIDROJEPI SA BUȘTENI (FOSTA OMNIMPEX HÂRTIA SA BUȘTENI)

instalatie-mhc-busteni-2
Hidrogeneratorul CHEMP 2
În raport cu beneficiile înregistrate de la punerea în funcţiune a celor două noi grupuri hidroenergetice din cadrul HIDROJEPI S.A. Bușteni (fostă Omnimpex Hârtia S.A. Bușteni),  se poate aprecia că finanţarea acordată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi-a atins scopul. Evaluările şi monitorizarea economiilor de energie la Rafinăria „Steaua Română” S.A.,  a beneficiilor financiare rezultate din comercializarea energiei electrice produsă în cadrul HIDROJEPI S.A., precum şi a reducerilor de emisii de gaze şi particule pe toată durata recuperării creditului au consolidat opinia anterior exprimată.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt