In Articole recente

Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) este un organism de interes public, cu personalitate juridică, independent și autonom financiar. Obiectul principal de activitate constă în finanțarea proiectelor viabile de investiții pentru creșterea utilizării eficiente a energiei în România, în directă corelare cu prioritățile politicii naționale în domeniul eficienței energetice.

Pentru toate activitățile de investiții în domeniul eficienței energetice, FREE este asistat de un Administrator al Fondului, care poate fi o persoană fizică autorizată sau o persoană juridică română ori străină.

Fondul Român pentru Eficiența Energiei dorește să identifice un Administrator al Fondului, cu experiență și motivație pentru a prelua următoarele atribuții:

ADMINISTRATOR FOND
Atribuțiile postului includ, printre altele:
•  oferă sprijin permanent Directorului Executiv şi Consiliului de Administraţie al Fondului prin stabilirea unui portofoliu de investiţii în domeniul eficienței energetice și a utilizării energiei regenerabile în industrie, clădiri și UAT-uri, care să permită autofinanțarea Fondului;
•  întocmeşte planul de investiţii al Fondului;
•  identifică şi atrage cofinanţatori ai proiectelor de investiţii în domeniul creşterii eficienţei utilizării energiei și negociază cu aceștia termenii cofinanţării;
•  efectuează analiza tehnică şi financiară a proiectelor, precum şi a bonităţii clienţilor;
•  întocmeşte documentaţia aferentă fiecărui proiect de finanţare şi negociază termenii contractului de finanţare;
•  înaintează cererile de finanţare, împreună cu avizul său, spre evaluare, Comitetului de Investiţii, precum şi spre informare, Directorului Executiv;
•  monitorizează derularea contractelor de finanţare, în conformitate cu prevederile contractuale şi legale;
•  monitorizează permanent derularea proiectelor de investiţii şi respectarea obligaţiilor de rambursare a finanţării de către beneficiari;
•  urmăreşte derularea finanţărilor neperformante şi ia măsurile necesare pentru recuperarea fondurilor;
•  întocmeşte rapoarte trimestriale de activitate, pe care le înaintează Consiliului de Administraţie și Directorului Executiv;
 
Cerințe minimale:
•  Studii universitare și experiență relevantă în domeniu (inginerie și/sau economice);
•  Minim 15 (cincisprezece) ani de experienţă relevanta în domeniul identificării, dezvoltării și  managementului proiectelor de eficiență energetică (industrie, utilități, clădiri etc), inclusiv de utilizare a resurselor regenerabile și/ sau în domeniul protecției mediului;
•  Studii postuniversitare în domeniul managementului constituie un avantaj;
•  Cunoaşterea de limbi străine: limba engleză, preferabil nivel avansat;
•  Excelente capabilități de comunicare și motivaționale sunt esențiale;
•  Uşurinţă în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi în public;
•  Gândire strategică în cadrul unei echipe multidisciplinare;
Calificări suplimentare/experiență în legătură cu finanțarea și implementarea investițiilor în eficiență energetică/energie regenerabilă și protecția mediului constituie un avantaj;

Pentru a aplica, CV-ul dumneavoastră și o scurtă scrisoare de motivație care să includă și nivelul de remunerație dorit, se transmit la office@free.org.ro până vineri 21 aprilie 2023, ora 15:00.

În cazul în care aplicantul este o persoană juridică, se va transmite o prezentare a activității societății, inclusiv referinte în domeniu, o scrisoare de motivație care să cuprindă și nivelul de remunerație dorit, (care va fi semnată de administratorul societății), precum și CV-ul persoanei desemnate să coordoneze echipa de susținere investițională FREE.

 Aplicațiile transmise după această dată nu vor fi luate în considerare.

Vor fi contactați numai candidații calificați pe lista scurtă.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt