In

Totalul activelor minus pasivele curente şi creditele pe termen mediu şi lung, totul raportat la numărul de acţiuni al companiei. Se foloseşte în sistemul de contabilitate anglo-saxon (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt