In

Document distinct, corelat cu Strategia Naţională în domeniul Eficienţei Energetice, care stabileşte acţiunile concrete pe care factorii de decizie trebuie sa le întreprindă pentru realizarea obiectivelor Strategiei; planul cuprinde şi un grafic de implementare a acţiunilor stabilite (sursa: http://www.arceonline.ro/).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt