In

(1) pentru o companie, lichiditate înseamnă ca obligaţiile financiare ale acesteia să fie onorate în timp util până la scadenţă. În acest caz, lichiditatea se măsoară ca raport între activele curente ale companiei şi datoriile sale curente. (2) în cazul acţiunilor şi oricăror altor titluri de valoare tranzacţionate la bursă, lichiditatea este caracterizată de un nivel ridicat de tranzacţionare, măsurându-se ca un spread între cerere şi ofertă şi capitalizarea bursieră zilnică. (3) posibilitatea de a transforma rapid un activ în numerar (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt