In

(1) indicator care reprezintă raportul dintre suma pasivelor şi suma activelor, ambele ponderate cu numărul mediu de zile sau cu numărul curent al grupei de scadenţă respective. Atunci când indicele de lichiditate este

a) egal cu 1, nu trebuie să se realizeze transformare de scadenţă,
b) mai mic decat 1, trebuie realizată transformarea din pasive pe termen scurt în active pe termen lung, atunci când curba dobânzii este descrescătoare,
c) mai mare decât 1, trebuie realizată transformarea pasivelor pe termen lung în active pe termen scurt.

(2) parametru ce reprezintă modificarea volumului tranzacţiilor unui activ, asociat unei schimbări a preţului de 1%. Nu este o măsură foarte consistentă, dar, în general, cu cât acest parametru este mai mare, cu atât mai multe acţiuni pot fi tranzacţionate cu schimbări mici de preţ (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt