In

Proporţia activelor curente faţă de pasivele curente ale unei companii. Într-o afacere sănătoasă, aceasta trebuie să fie mai mare decât 1. Un nivel subunitar indică o eventuală insolvabilitate sau o tendinţă spre tranzacţii speculative excesive. Cu cât indicele estemai mare, cu atât compania este mai lichidă (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt