In

Se referă la depozitele la termen şi la vedere, scrisori de garanţie bancară, titluri de stat, obligaţiuni, acţiuni sau alte valori mobiliare, agreate de o bursă şi constituite pentru garantare pentru tranzacţiile încheiate pe pieţele la disponibil şi pentru pieţele instrumentelor financiare derivate ale unei burse (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt