In

Rata rentabilităţii celei mai bune investiţii alternative disponibile. De exemplu, dacă un activ cum ar fi capitalul, este folosit pentru un singur scop, costul de oportunitate este valoarea viitoare cea mai bună a folosirii activului respectiv. Analiza costului de oportunitate intervine în cadrul procesului decizional pentru o companie dar nu este tratat ca şi cost actual în nici o situaţie financiară întocmită periodic. Costul de oportunitate însumează întârzierile, expunerea la piaţă şi lipsa de lichidităţi (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt