In Articole recente

În domeniul transporturilor, în general, și în transportul rutier, în special, înlocuirea utilizării carburanților fosili cu surse de energie alternative, mai puțin poluante, reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană.

Utilizarea metanului, fie ca gaz natural comprimat (GNC) pentru transportul rutier, fie ca gaz natural lichefiat (GNL) pentru transportul naval, reprezintă un pasaj obligatoriu de trecere vizând înlocuirea treptată a folosirii combustibililor tradiționali foarte poluanți cu combustibilii viitorului complet nepoluanți, ca de exemplu hidrogenul, pentru care tehnologia aferentă este încă în curs de dezvoltare.

CNG reprezintă abrevierea de la Compressed Natural Gas, în traducere liberă Gaz Natural Comprimat. GNC/GNCV (gaz natural comprimat pentru vehicule) este „gazul natural stocat în recipiente sub presiune, prin comprimare, în scopul utilizării drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice”, conform Legii Energiei nr. 123/2012. După comprimare la circa 1% din volumul său, gazul natural rămâne în stare gazoasă și presiunea la care se comercializează ca GNC este de 200 bar, în recipiente speciale (butelii).

Gazul natural provine din zăcămintele naturale din subsol și se obține prin extracție. Este gazul transportat prin conducte și utilizat în mod curent la aragaz pentru gătit și la centralele termice de apartament pentru încălzirea locuințelor și apă caldă menajeră.

Orizontul temporal al tehnologiei GNC precum și al investiției aferente este limitat în mod rezonabil la 25 de ani. Cu toate acestea însă, din cauza avantajelor folosirii GNC în comparație cu actualii carburanți larg răspândiții (benzină și motorină), această opțiune obligatorie este considerată una dintre soluțiile temporare cele mai bune.

Principalele constrângeri care afectează trecerea la utilizarea pe scară largă a GNC, sunt, în principal, două:

  • autonomia limitată a vehiculelor GNC, determinată de volumul încă mare al buteliilor GNC necesare funcționării motoarelor și ariile extrem de restrânse pe care se întind rețelele de stații de alimentare cu GNC;
  • prețurile actuale mai mari, pe moment, ale vehiculelor GNC, comparativ cu modelele pe benzină și diesel.

Infrastructura inexistentă sau slab dezvoltată reprezintă principala dificultate în realizarea acestui pasaj, aceasta fiind incapabilă să asigure o largă autonomie, interconectare și interoperabilitate pentru vehiculele care utilizează acest tip de carburant.

Stațiile de alimentare nu sunt foarte răspândite nici măcar în Europa. Excepțiile sunt Italia, unde utilizarea acestui carburant a început în urmă cu 80 de ani, și Germania, unde puternica dezvoltare a rețelei de stații de alimentare GNC s-a datorat accesării schemelor de finanțare publice disponibile pentru cofinanțare, dar și investițiilor companiilor locale de distribuție a gazului natural, conduse de așteptări exagerat de optimiste cu privire la dezvoltarea pieței GNC. Ca urmare, în cele mai multe dintre numeroasele stații de alimentare GNC se află în proprietatea firmelor distribuitoare de gaz și/sau a autorităților publice.

Sursa: https://denisson-energy.ro/antares-natural-gas/

În România a existat o lipsă de interes pentru orice combustibil alternativ, o perioadă destul de lungă de timp. Însă recent, de la sfârșitul anului 2015, prima stație de alimentare cu GNC, investiție de 500.000 euro, realizată și aflată în proprietatea Antares Group (https://denisson-energy.ro/antares-natural-gas/), a devenit operațională, în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Această stație, chiar dacă este deschisă publicului, a avut ca țintă principală satisfacerea cerințelor transportului de persoane a Antares Group, pentru că numărul de vehicule GNC din zonă și chiar la nivel național a fost și încă este nesemnificativ. Între 2016 și 2017, concomitent cu realizarea acestei investiții, Denisson Energy S.R.L. a achiziționat și o flotă relativ redusă ca număr, 20 microbuze GNC, destinate transportului de persoane (http://cngeurope.com/natural-gas-vehicles/). Investiția inițială a deschis calea pentru GNC în România, pentru că anterior, atât domeniul vehiculelor GNC cât și cel al stațiilor de alimentare GNC nu erau reglementate.

Clasarea notificării nr. 939 din 30 aprilie 2015 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea pentru proiectul „Amplasare stație depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate (GNCV), amplasare cabină operator și copertină stație” și Declarația nr.1168 din 05 februarie 2016 a autorității responsabile pentru monitorizarea siturilor Natura 2000 pentru proiectul „Amplasare stație depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate (GNCV), amplasare cabină operator și copertină stație” consfințesc faptul că prima stație de alimentare cu GNC, operațională în municipiul Râmnicu Vâlcea, nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată și că nu este posibil ca proiectul să aibă efecte semnificative asupra unui sit Natura 2000.

Mulţumim, pe această cale, conducerii Denisson Energy S.R.L. pentru informaţiile şi pozele puse cu amabilitate la dispoziţie.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt