Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Altul


Toate

Sunt 241 intrari in glosar.
Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TermenDefinitie
Acces la reţea
Dreptul agenţilor economici care produc si furnizează energie electrica sau termica, precum si al consumatorilor de energie electrica sau termica de a se racorda si de a folosi, in condiţiile legii, reţelele de transport si distribuţie (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Acord de confidenţialitate
Documentul semnat în comun de către S.C.() şi solicitantul de acces la reţea în privinţa obligaţiilor reciproce pe care şi le asumă de a respecta confidenţialitatea unor date şi informaţii (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Acord de furnizare energie termica
Acord scris, emis de către producător în legătură cu posibilităţile de livrare din instalaţiile sale de energie termică sub forma de abur, apă fierbinte sau apa caldă unui furnizor sau direct unui consumator (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Acordul de grant
Contract încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, în numele României, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în calitate de agenţie de implementare pentru Fondul Global de Mediu, prin care acesta din urmă acordă României asistenţă financiară nerambursabilă pentru finanţarea Proiectului de eficienţă energetică (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I - nr. 644 din 15 octombrie 2001). 
Acordul subsidiar de grant
Contract încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi Fond, prin care se transferă fondurile din asistenţă nerambursabilă primite de România de la Fondul Global de Mediu pentru implementarea Proiectului de eficienţă energetică aprobat (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I - nr. 644 din 15 octombrie 2001).

 
Acreditarea consumatorului eligibil
Acordarea dreptului unui consumator de a contracta direct cu un furnizor energia necesară, în baza Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Activ
(1) Orice bun sau drept cu valoare monetară pentru posesorul său. (2) Activ suport la care este specificată data scadenţei (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Active lichide
Subcategorie a activelor curente care sunt cunoscute sub numele de active curente imediate. Activele lichide există sub formă de numerar sau alte elemente care pot fi convertite în numerar. Totalul activelor lichide reprezintă un element important în calcularea ratei lichidităţii (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Actualizare
Raţionament economic prin care se determină evaluarea prezentă a unui activ, venit sau utilităţi viitoare (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Agenţi economici din sectorul energetic
Persoane juridice care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice şi termice, asigurând activităţile de producere, transport, distribuţie, furnizare şi consum a energiei electrice şi termice (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Agent termic
Fluid utilizat pentru a acumula, a transporta şi a ceda energie termică; agentul termic poate fi primar, respectiv cu presiunea şi temperatura apropiate de cele de la plecarea din centralele sistemului de alimentare cu energie termică sau secundar, rezultat dintr-un schimbător de căldură prin preluarea căldurii de la agentul termic primar (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Amortizare
Plata datoriilor în timp, conform unui plan (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Analiză a pragului de rentabilitate
Metodă prin care se stabileşte nivelul necesar al vânzărilor pentru ca un nou produs să depăşească pragul de rentabilitate (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Analiză a valorii
Analiză a componentelor şi a operaţiilor pentru obţinerea unui anumit produs de aceeaşi calitate dar la costuri mai mici (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Anuitate
(1) Flux de plăţi anuale de valoare fixă, pe o perioadă de timp ştiută. (2) Flux de numerar în cantităţi fixe, conform unui plan uniform, stabilit (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Apreciere
Creşterea valorii unui activ (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Audit financiar
Analiza şi evaluarea situaţiei financiare a unei companii în scopul confirmării rezultatelor financiare publicate (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Auto-producător
Agent economic care, în afara activităţilor sale de bază, produce: (1) singur sau (2) cu un alt producător din apropiere, în întregime sau în parte, energia electrică şi/sau termică necesară consumului său; în cazul (2) agentul economic consumator deţine o cotă de minimum 10 % din capitalul social al agentului economic producător şi trebuie să consume cel puţin 50% din producţia anuală de energie electrică şi/sau termică a agentului economic producător; auto-producătorul poate sa livreze surplusul de energie electrică şi/sau termică în reţelele publice de transport / distribuţie şi să primească energie electrica în cazuri de necesitate (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Autorizaţie
Act tehnic şi juridic, emis de autoritatea competentă, prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune şi menţine în funcţiune sau a modifica o instalaţie de producere, transport, dispecerizare şi distribuţie a energiei electrice şi termice (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Avarie
Înrăutăţirea, sub un anumit nivel reglementat, a parametrilor regimului de funcţionare al unei instalaţii electrice sau termice datorită unui incident sau unei exploatări defectuoase (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Avarie de sistem electroenergetic
Pierderea unor surse de alimentare sau a unor instalaţii importante ale reţelei de transport, caracterizată prin valori ale parametrilor de regim în afara limitelor admisibile sau prin oscilaţii de mare amplitudine, care pot periclita funcţionarea în sincronism (sursa: http://www.anre.ro/).


 
Avarie extinsă de sistem
Avarie de sistem electroenergetic care are ca efect întreruperea alimentării consumatorilor dintr-o zonă de sistem sau din întreg sistemul (sursa: http://www.anre.ro/).
 
Aviz de amplasament
Comunicare scrisă care se dă de către Operatorul de Distribuţie la cererea unui solicitant şi care precizează acordul distribuitorului cu propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului şi eventualele lucrări de eliberare de amplasament sau propune schimbarea amplasamentului obiectivului în cazul în care nu se poate elibera terenul (sursa: http://www.anre.ro/).


 
Balanţă de lichidităţi
Situaţie contabilă prin care se face o comparaţie între încasările băneşti şi plăţile exigibile la un moment dat (sursa: Tomiţă,T., Paraipan, L., Grumăzescu, A., Vanghelescu, A., Dicţionar de management al riscului, BRM Business Consulting, ISBN 973-0-03700-0, Bucureşti, 2004).
 
Beneficiari eligibili
Societăţi comerciale sau instituţii publice de interes naţional şi/sau local, care înaintează Fondului, spre analiză şi aprobare a finanţării, proiecte de eficienţă energetică (sursa: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 124 din 8 octombrie 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I - nr. 644 din 15 octombrie 2001).

 


Glossary V1.5
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.