Fondul Român pentru Eficienţa Energiei Imprima E-mail

Fondul Român pentru Eficienţa Energiei finanţează în condiţii comerciale companiile din sectorul industrial şi alţi consumatori de energie pentru a le facilita adoptarea şi folosirea tehnologiilor de utilizare eficienta a energiei. Aceasta poate îndrepta economia către o scădere a intensităţii energiei şi a emisiilor de gaze poluante sau cu efect de seră.

Principalele caracteristici ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, ca instituţie financiară, sunt:
  • personalitate juridică independentă şi autonomă;
  • instituţie financiară bazata pe cerere;
  • reîntregirea fondurilor;
  • parteneriat public-privat;
  • portofoliu de investiţii prudent;
  • transparenţa şi promovarea oportunităţilor în mod egal faţă de clienţii eligibili;
  • susţinerea investiţiilor făcute.

Scopul Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este de a avea un efect demonstrativ, prin implementarea cu succes a acestui program GEF/BIRD de eficienţă energetică, şi de a creşte interesul sectorului bancar cu privire la susţinerea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice în România.

Informaţiile despre Fondul Român pentru Eficienţa Energiei pot fi accesate deschizând paginile 'Scurt istoric', 'Statul legal', 'Obiect de activitate', 'Competenţe şi atribuţii', 'Instrumente', 'Structura operaţională', 'Organigrama' şi 'Manualul de operare'.

Unele dintre studiile de caz aferente investiţiilor în domeniul eficienţei energetice finanţate de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei pot fi descărcate în format pdf.

Image019.jpg Picture_18.jpg Image063.jpgIluminat_public_2.jpg Iluminat_public_2.jpgRadiant_Tube_Heating.JPG


FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENŢA ENERGIEI
ACORDĂ CREDITE PENTRU INVESTIŢII ÎN EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Condiţiile de obţinere a creditelor sunt prezentate detaliat la rubrica http://www.free.org.ro/Pagina clientului/Criterii de eligibilitate/.

Până în prezent, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a încheiat 38 contracte de finanţare cu 36 de clienţi, în valoare totală de 20,853 milioane dolari SUA, prezentate la rubrica
http://www.free.org.ro/Finanţare Proiecte/Finanţare 2004-2007 şi la rubrica  http://www.free.org.ro/Finanţare Proiecte/Finanţare 2008-2017.

Valoarea totală a investiţiilor în proiectele de eficienţă energetică co-finanţate şi de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei este de 64,271 milioane dolari SUA. Rezultatele obţinute în urma monitorizării investiţiilor finalizate sunt prezentate la rubrica http://www.free.org.ro/Finanţare proiecte/Monitorizare/.

Portofoliul de proiecte al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei conţine, până în prezent, 164 de poziţii, detalii despre aceste proiecte a căror valoare însumează circa 329 milioane dolari SUA, putând fi obţinute accesând rubrica http://www.free.org.ro/Finanţare proiecte/Analize/.

În contextul creşterii solicitărilor de finanţare comercială a proiectelor de eficienţă energetică şi din dorinţa de a facilita, într-o măsură mai mare, accesul potenţialilor clienţi la resursele financiare disponibile, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a iniţiat procedura de intermediere cu ajutorul Promotorilor. Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la rubrica http://www.free.org.ro/Promotori/.

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENŢA ENERGIEI: AL 38-LEA CONTRACT DE FINANŢARE

În data de 19 septembrie 2017, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 38-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Bustuchin, județul Gorj, care a obținut un credit comercial în valoare de 363.696 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 454.620 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale electrice solare cu puterea instală de 360 kWp, a cărei producție de energie electrică va fi destinată acoperirii autoconsumului.

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENŢA ENERGIEI: AL 37-LEA CONTRACT DE FINANŢARE

În data de 03 aprilie 2017, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 37-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Cicăneşti, județul Argeş care a obținut un credit comercial în valoare de 103.897 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 129.871 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale electrice solare cu puterea instală de 85 kWp, a cărei producție de energie electrică va fi destinată acoperirii autoconsumului.

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENŢA ENERGIEI: AL 36-LEA CONTRACT DE FINANŢARE


În data de 21 decembrie 2015, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 36-lea contract de finanțare. Beneficiarul este Comuna Cocu, județul Argeș care a obținut un credit comercial în valoare de 300.000dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 428.571 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale electrice solare cu puterea instală de 240 kWp, a cărei producție de energie electrică va fi destinată acoperirii autoconsumului.

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENŢA ENERGIEI: AL 35-LEA CONTRACT DE FINANŢARE

În data de 19 noiembrie 2015, Fondul Român pentru Eficiența Energiei a încheiat al 35-lea contract de finanțare. Beneficiarul este societatea Paulownia GreenE Internaţional S.R.L. Cluj – Napoca, județul Cluj, care a obţinut un credit comercial în valoare de 1.933.133 dolari SUA, pentru finanțarea unei investiții în eficiență energetică în valoare totală de 2.493.916 dolari SUA. Investiția este destinată realizării unei centrale de co-generare de 1 MWe funcționând cu gaz de sinteză rezultat din gazeificarea biomasei şi integrată S.A.C.E.T. Huedin, județul Cluj.

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENŢA ENERGIEI: AL 34-LEA CONTRACT DE FINANŢARE


În data de 01 octombrie 2015, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a încheiat al 34-lea contract de finanţare. Beneficiarul este societatea de servicii energetice Energy Serv S.R.L. Bucureşti, care a obţinut un credit comercial în valoare de 619.892 dolari SUA, pentru finanţarea unei investiţii în eficienţă energetică în valoare totală de 782.642 dolari SUA. Investiţia este destinată creşterii randamentului electric al centralei de cogenerare cu ciclul organic Rankine din cadrul Sortilemn S.A. Gherla, judeţul Cluj.

OPORTUNITĂŢI DE CO-FINANŢARE

Fondul Român pentru Eficienţa Energiei este decis să îşi valorifice expertiza şi capitalul de care dispune pentru a facilita realizarea, în următorii ani, a unor investiţii în valoare de 75 de milioane dolari SUA. Oportunităţile de co-finanţare includ:
  • atragerea sectorului bancar pentru finanţarea/co-finanţarea proiectele de investiţii evaluate de Fond;
  • iniţierea unor parteneriate ale Fondului cu alţi finanţatori interesaţi în finanţarea/co-finanţarea proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice

FINANŢAREA PROIECTELOR DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PRIN INTERMEDIUL PROMOTORILOR

În contextul creşterii solicitărilor de finanţare comercială a proiectelor de eficienţă energetică şi din dorinţa de a facilita, într-o măsură mai mare, accesul potenţialilor clienţi la resursele financiare disponibile, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, pune la dispoziţia celor interesaţi informaţii suplimentare referitoare la procedura de intermediere.

Descrierea etapelor pe care Promotorii şi Clienţii sunt invitaţi să le parcurgă, în vederea obţinerii creditelor comerciale pentru investiţii în eficienţa energetică este redată la adresa
http://www.free.org.ro/Pagina Clientului/Promotori/.
Ultima modificare ( 18 ianuarie 2018 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.