Analize Imprima E-mail
Portofoliul de proiecte al Fondului Român pentru Eficienta Energiei la data de 08 ianuarie 2016 conţine 153 de poziţii (din care 7 revin Acordurilor de principiu tripartit). Pentru fiecare din proiectele din portofoliu Administratorul Fondului a realizat evaluări tehnice şi financiare, situaţia financiară a potenţialilor clienţi făcând obiectul unor analize dezvoltate în concordanta cu stadiul la care s-a ajuns în negocierile cu aceştia. Notaţiile utilizate în lista proiectelor din portofoliu sunt CF - Contract de finanţare, FA - Finanţare aprobată, AF - Acord de finanţare, AD - Analiză detaliată, AP - Analiza preliminară, AgP - Acord de principiu tripartit semnat de potenţialul beneficiar, Fondul Român pentru Eficienta Energiei şi UNDP/GEF ’Întărirea capacităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea eficienţei energetice în România’ (http://www.energie.undp.ro/). Menţiunea ''Execuţie'' se referă la un Contract de finanţare aflat în derulare iar menţiunea ''Progres'' se refera la parcurgerea procedurilor premergătoare semnării Contractului de finanţare sau a etapelor care conduc la aprobarea finanţării, începând cu faza de analiza preliminară (AP), până în faza de finanţare aprobata (FA). Menţiunea ''Revenire'' se refera la posibilitatea reluării de către client a demersurilor de accesare a finanţării. Menţiunea ''Stop'' se refera la oprirea analizelor din motive datorate exclusiv potenţialului client în timp ce menţiunea ''Respins'' se referă la oprirea analizelor decisa de Fondul Român pentru Eficienta Energiei. Portofoliul de proiecte al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este prezentat în continuare.

Portofoliul de proiecte al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei (15 ianuarie 2014)

Contract de finanţare (CF)

Nr.

Tipul analizei

Sector

Tipul investiţiei pentru care se solicita finanţarea/Stadiul actual

Valoarea investiţiei (mii dolari SUA)

Economia de energie (tep/an)

Recuperarea investiţiei (ani)

1

CF încheiat

Construcţii de maşini

Modernizarea staţiei de producere a aerului comprimat prin înlocuirea compresoarelor existente cu unele moderne de eficienta energetica ridicata/Clientul a realizat investiţia

290,0

440,0

2,6

2

CF încheiat

Alimentare
centralizata

Modernizarea staţiei geotermale şi racordarea unor puncte termice, modernizarea reţelei de distribuţie/Clientul a realizat investiţia

1.178,0

937,0

2,5

3

CF încheiat

Alimentare
centralizata

Modernizarea de puncte termice şi a reţelelor de distribuţie aferente/Clientul a realizat investiţia

1.250,0

621,0

6,0

4

CF încheiat

Industria alimentara

Montarea unui cazan industrial pentru producerea energiei termice pe coji de floarea soarelui/Clientul a realizat investiţia

560,0

621,0

4,3

5

CF încheiat

Industria celulozei

Modernizarea sistemului abur-condens la maşina de fabricat hârtie şi implementarea unui sistem de gestiune a consumurilor de energie/Clientul a realizat investiţia

940,0

1.130,0

1,7

6

CF încheiat

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia

125,0

47,0

4,6

7

CF încheiat

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia

268,0

172,0

3,1

8

CF încheiat

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia

125,0

97,0

3,0

9

CF încheiat

Construcţii de maşini

Modernizarea sistemului local de încălzire industriala cu tuburi radiante/Clientul a realizat investiţia

257,0

957,0

1,1

10

CF încheiat

Industria sticlei

Modernizarea unor echipamente tehnologice/ Clientul a realizat investiţia

514,0

898,0

1,7

11

CF reziliat

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a renunţat la investiţie

168,0

0,0

0,0

12

CF încheiat

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investiţia

250,0

105,0

3,1

13

CF încheiat

Industria petrolului

Modernizarea producerii de energie termica în scopuri tehnologice/Clientul a realizat investiţia

759,0

1.601,0

2,1

14

CF încheiat

Sănătate

Montarea unui cazan pe peleţi din lemn şi a unor anexe/Clientul a realizat investiţia

405,0

187,0

3,6

15

CF încheiat

Industria celulozei şi hârtiei

Modernizarea micro hidrounităţilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului propriu de energie electrica/Clientul a realizat investiţia

1.869,0

1.012,0

4,4

16CF reziliatServicii comunale

Automatizarea şi eficientizarea sistemelor de iluminat public/Clientul a renunţat la investiţie

420,0 131,0 5,6

17

CF încheiat

Servicii energetice

Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea unei unităţi de co-generare în beneficiul unui terţ/Clientul a realizat investiţia

499,0

462,0

2,2

18

CF încheiat

Industria chimică

Instalarea unui sistem de co-generare cu turbina cu gaze şi cazan recuperator/Clientul a realizat investiţia

8.147,0

13.509,0

2,8

19

CF încheiat

Servicii energetice

Instalarea unui cazan de abur supraîncălzit pe biomasa/Clientul a realizat investiţia

13.464,0

7.743,0

5,1

20

CF încheiat

Materiale de construcţii

Modernizarea unei linii tehnologice de fabricat cărămizi/Clientul a realizat investiţia

2.578,0

684,0

6,1

21

CF încheiat

Industria celulozei si hârtiei

Modernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusivă a necesarului propriu de energie electrică/Clientul a realizat investiţia

400,0

0,0

4,4

22

CF încheiat

Constructii de masini

Sectorizarea şi optimizarea consumului de apa tehnologica si aer comprimat în secţiile de producţie/Clientul a realizat investiţia

284,0

148,0

4,9

23

CF încheiat

Autoritate locală
Modernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a realizat investiţia216,0
43
5,6
24

CF încheiat

Industria celulozei si hârtieiModernizarea microhidro unitatilor de producere a energiei electrice pentru acoperirea exclusiva a necesarului propriu de energie electrică/Clientul a realizat investiţia1.199,0
688
4,6
25
 CF încheiatAutoritate localăModernizarea iluminatului public în comună prin utilizarea tehnologiei LED/Clientul a realizat investiţia217,0
69
4,5
26 CF reziliat Industria lemnului
Instalarea unei centrale de co-generare pe biomasă/Clientul a renunţat la finanţare
 6.935,0 --
27 CF reziliat Servicii energetice
Co-generare şi furnizare energie termică şi electrică în regim ESCO-EPC/Clientul a renunţat la finanţare 969,0 - -
28CF execuţie
Servicii
Eficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice şi termice în clădiri/Clientul a realizat investiţia 88,0 326,3
29CF execuţieIndustria chimică
Instalarea unui sistem de co-generare/Clientul a realizat investiţia 15.030,0 8.9992,7
30CF execuţieAutoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul realizează investiţia
 588,0 856,0
31
CF execuţieAutoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul realizează investiţia 571,0 706,4
32CF execuţieServicii energeticeCreşterea randamentului electric al unei centrale de co-generare pe biomasă/Clientul realizează investiţia783,01.678,04,8
33CF execuţieServicii energeticeRealizarea unei centrale de co-generare funcţionând cu gaz de sinteză rezultat din gazeificarea biomasei şi integrată unei S.A.C.E.T./Clientul realizează investiţia2.494,01.006,04,5
34CF execuţieAutoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul realizează investiţia429,0 706,8TOTAL

63.686,0

51.118,0

3,5


Finanţare aprobată (FA)

Nr.

Tipul analizei

Sector

Tipul investiţiei pentru care se solicita finanţarea/Stadiul actual

Valoarea investiţiei (mii dolari SUA)

Economia de energie (tep/an)

Recuperarea investiţiei (ani)

1

FA
stop

Industria mobilei

Instalarea unui cazan industrial pentru producerea de energie termica pe deşeuri lemnoase/Clientul a decis amânarea investiţiei pe termen nedeterminat

137,0

140,0

6,0

2

FA
stop

Servicii comunale

Recuperarea, colectarea si utilizarea biogazului pentru producerea de energie termica în sistem centralizat/Clientul a decis amânarea investiţiei pe termen determinat

684,0

686,0

3,4

3

FA
stop

Asociaţie de proprietari

Modernizarea sistemului local de încălzire prin înlocuirea cazanului de producere a energiei termice pe gaze naturale/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei prin trecerea la montare de centrale individuale

50,0

35,0

6,0

4

FA
stop

Alimentare centralizata

Modernizarea reţelelor de distribuţie din cadrul unui sistem centralizat de alimentare cu energie termica/Clientul a recurs la finanţarea din venituri proprii

2,984

836,0

4,6

5

FA
stop

Industria celulozei si hârtiei

Instalarea unui cazan de abur supraîncălzit pe biomasa/Clientul a decis înfiinţarea unei companii "de proiect" de servicii energetice

12.800,0

15.363,0

4,5

6

FA
stop

Sănătate

Modernizarea sistemului local de producere a  energiei termice/Clientul a recurs la finanţarea din venituri proprii

580,0

369,0

3,9

7

FA
stop

Servicii energetice

Instalarea, punerea în funcţiune şi operarea unei unităţi de co-generare în beneficiul unui terţ/Clientul a recurs la finanţarea din alte surse

1.176,0

950,0

4,6

8

FA
stop

Alimentare centralizata

Instalarea a patru unităţi de co-generare pentru furnizarea de energie termică în sistem centralizat/Clientul a recurs la finanţarea din alte surse

27.859,0

22.858,0

5,0
TOTAL

46.270,0

41.237,0

4,8

Analiza detaliata (AD)

Nr.

Tipul analizei

Sector

Tipul investitiei pentru care se solicita finantarea/Stadiul actual

Valoarea investitiei (mii dolari SUA)

Economia
de energie  (tep/an)

Recuperarea investitiei (ani)
TOTAL

51.158,0*

*

*

32AD progres
 Servicii energeticeÎnlocuirea actualelor centrale termice industriale cu panouri radiante în infraroşu
53,0* n.a. n.a.
31AD
stop
Autoritate locală
Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei468,0*71,0*4,2*
30AD
stop
Autoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei234,0*85,0*3,5*
29AD
stop
Servicii energeticeEficientizarea sistemului de iluminat interior şi exterior la doi terţă/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei 2.000,0*861,0*
4,8*
28AD
stop
Autoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei341,0*n.a.
n.a.
27AD
stop
Producerea de energie termicăAchiziţie, montaj şi punere în funcţiune a două cazane de apă fierbinte/Clientul a recurs la finanţarea din alte surse  779,0*701,0*2,8*
26AD
stop
Servicii energeticeCo-generare şi furnizare energie termică şi electrică în regim ESCO-EPC la un spital/Clientul a renunţat la finanţare 902,0*333,0*  4,6*
25AD
stop
Servicii energeticeCo-generare şi furnizare energie termică şi electrică în regim ESCO-EPC la un spital/Clientul a renunţat la finanţare 510,0*152,0* 5,6*
24AD
stop
Autoritate localăRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică/Clientul a renunţat la realizarea investiţiei 225,0*n.a.n.a.

23

AD
stop

Servicii

Creşterea eficienţei energetice a două hale cu destinaţia spaţiu de birouri prin înlocuirea/îmbunătăţirea sistemului de încălzire, ventilare şi condiţionare existent/Clientul a recurs la finanţarea din alte surse

190,0*

n.a.

n.a.

22

AD
stop

Servicii energetice

Transformarea PT-urilor în C.E.T.-uri pentru locaţii aparţinând unui S.A.C.E.T./Clientul a recurs la finanţarea din alte surse

27.760,0*

n.a.

n.a.

21

AD
stop

Turism

Reabilitarea termică a clădirii şi eficientizarea costurilor energetice ale unui hotel/Clientul a recurs la finanţarea din alte surse

530,0*

220,0*

5,6*

20

AD
stop

Servicii energetice

Reabilitarea staţiei municipale de pompare în regim de ESCO/Clientul nu poate furniza garanţiile necesare acoperirii riscurilor de creditare

439,0*

n.a.

5,0*

19

AD
stop

Alimentare centralizata

Modernizarea pompelor de extragere a apei geotermale/Clientul a accesat alte surse de finantare

978,0*

n.a.

1,1*

18

AD
stop

Servicii publice

Modernizarea unei centrale hidroelectrice de mica putere/Clientul nu poate furniza garantiile necesare acoperirii riscurilor de creditare

873,0*

n.a.

n.a.

17

AD
stop

Servicii energetice

Modernizarea sistemului de iluminat public la o municipalitate în regim de ESCO/Clientul a accesat alte surse de finantare

504,0*

n.a.

n.a.

16

AD
stop

Industria sticlei

Instalarea unui cazan pentru producerea de abur saturat pe gaze naturale/Clientul nu poate furniza garantiile necesare acoperirii riscurilor de creditare

235,0*

n.a.

n.a.

15

AD
stop

Constructii de masini

Instalarea unui sistem de încalzire locala a halelor industriale cu tuburi termice/Clientul a realizat investitia din surse proprii

600,0*

n.a.

1.6*.

14

AD
stop

Industria alimentara

înlocuirea unui cazan de producere a energiei termice pe comustibil gazos cu un cazan pe biomasa/Clientul a renuntat la realizarea investitiei

900,0*

4.757,0*

5,6*

13

AD
stop

Industria chimica

Montarea unei turbine de abur pentru producerea de energie electrica pentru consumul propriu/Clientul a accesat alte surse de finantare

1.200,0*

n.a.

3,5*

12

AD
stop

Metalurgie

Modernizarea statiei de producere a aerului comprimat prin înlocuirea compresoarelor existente cu unele moderne de eficienta energetica ridicata/Clientul acceseaza alta sursa de finantare

180,0*

102,0*

3,5*

11

AD
stop

Producere energie electrica

Montarea unei turbine cu abur/Clientul are dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare

1.590,0*

n.a.

n.a.

10

AD
stop

Industria cauciucului

Montarea unui cazan modern pentru producerea aburului si a unor prese de înalta productivitate pentru producerea articolelor din cauciuc/Clientul are dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare

125,0*

n.a.

3,0*

9

AD
stop

Industria sticlei

înlocuirea capacitatilor existente cu capacitati moderne de productivitate ridicata/Investitia (proiect de modernizare tehnologica) conduce la cresterea facturilor de gaze naturale

3.410,0*

n.a.

5,0*

8

AD
stop

Industria mobilei

înlocuirea cazanului existent cu cazane moderne folosind deseuri lemnoase/Clientul are dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare. Clientul a accesat alte surse de finantare.

650,0*

n.a.

4,0*

7

AD
stop

Industria cauciucului

Instalarea unui cazan de producere a aburului si a unei turbine de co-generare/Clientul nu considera investitia ca fiind prioritara

1.316,0*

n.a.

3,6*

6

AD
stop

Alimentare centralizata

Modernizarea a doua puncte termice/Clientul a avut dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare

600,0*

n.a.

n.a.

5

AD
respins

Constructii de masini

Instalarea unui incinerator pentru deseuri toxice/Clientul a recurs la finantarea din alte surse

1350,0*

n.a.

n.a.

4

AD
stop

Constructii de masini

înlocuirea capacitatilor industriale de producere a energiei termice/Clientul a recurs la finantarea din alte surse

500,0*

n.a.

n.a.

3

AD
respins

Constructii

Instalarea unui cazan modern pe gaze naturale de producere a aburului/Clientul nu avea statutul de persoana juridica de sine statatoare

177,0*

n.a.

n.a.

2

AD
stop

Constructii de masini

Modernizarea sistemului local de încalzire industriala cu tuburi radiante/Clientul a recurs la finantarea din alte surse

300,0*

n.a.

n.a.

1

AD
stop

Industria petroliera

Înlocuirea unui sistem însoţitor de încălzire cu abur cu unul electric/Clientul a recurs la finantarea din alte surse

1.240,0*

n.a.

n.a.

* estimari; n.a. - lipsa precizari

Analiza preliminara (AP)

Nr.

Tipul analizei

Sector

Tipul investiţiei pentru care se solicita finanţarea/Stadiul actual

Valoarea investitiei (mii dolari SUA)

Economia de energie (tep/an)

Recuperarea investitiei (ani)
TOTAL

162.052,0*

n.a.

n.a.
79AP
progres
ServiciiInstalarea unei centrale fotovoltaice pentru trecerea de la încălzirea cu combustibili fosili la încălzirea electrică
300,0*n.a.3,0*
78AP
stop
Autoritate localaRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică440,0*n.a.4,0*
77AP
stop
Alimentare centralizatăAchiziţie maşină electrică şi instalaţie de răcire - condensare
239,0*n.a.3,0*
76AP
stop
Industria petrolului
Eficientizarea producerii şi utilizării energiei electrice prin instalarea de panouri fotovoltaice
1.000,0*n.a.7,0*
75AP
stop
Industria legumicolăIzolare a termică a unei sere şi trecerea de la utilizarea combustibililor fosili la utilizarea energiei electrice produse în panouri fotovoltaice 440,0*n.a.4,3*
74AP
stop
Industria prelucrării lemnuluiAchiziţionarea a două maşini noi de transport buşteni cu consum redus de combustibil şi capacitate mărită de transport
410,0*n.a.4,0*
73AP
stop
Autoritate localaRealizarea unei centrale fotovoltaice conectată la reţeaua publică de energie electrică, prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică432,0*n.a.n.a.
72
AP
stop
Comerţ
Instalarea unui echipament de co-generare pentru încălzirea spaţiilor industriale şi administrative
129,0*n.a.n.a.
71AP
stop
Construcţii
Modernizarea unor spaţii industriale în scopul amenajării unui sediu de birouri
638,0*n.a.n.a.
70AP
stop
Industria minierăModernizarea echipamentelor de extracţie a lignitului în carieră deschisă
1.250,0*n.a.n.a.
69AP
stop
Industria prelucrării lemnuluiConstruirea unei unităţi noi de co-generare de înaltă eficienţă pe biomasă
4.643,0*n.a.8,0*
68
AP
stop
Alimentare centralizatăReţea de sonde de apă geotermală pentru exploatarea unui zăcământ în vederea producerii de energie termică pentru o centrală electrică de termoficare
4.830,0*n.a.3,5*
67AP
stop
ServiciiReabilitarea termică a clădirii şi eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel 1.200,0*n.a.5,0*
66AP
stop
Servicii
Reabilitarea termică a clădirii şi eficientizarea costurilor energetice pentru un hotel
 1.200,0*n.a.5,0*
65AP
stop
Producerea energiei electriceModernizare instalaţie de producere energie electrică şi termică din deşeuri de cauciuc prin cracare termică4.800,0*n.a.6,0*
64AP
stop
Producerea energiei electriceÎnfiinţarea unui parc eolian cu 4 centrale eoliene de 2 - 4 MWe18.000,0*n.a.n.a.
63AP
stop
Industria prelucrării lemnuluiCentrală de co-generare pe biomasă cu turbină cu abur18.000,0*n.a.6,0*

62

AP
stop

Servicii energetice

Modernizarea sistemului municipal de alimentare centralizata cu energie termica prin trecerea la funcsionarea pe biomasa

9.000,0*

n.a.

3,0*

61

AP
stop
Industria textilă

Instalarea de noi capacitati industriale pentru producerea energiei termice pe gaze naturale

150,0*

n.a.

4,0*

60AP
stop
Servicii energeticeProducerea, instalarea şi mentenanţa a două recuperatoare de căldură cu tuburi termice
1.850,0*n.a.2,0*

59

AP
respins

Servicii energetice

Instalarea unei turbine de abur pentru producerea de energie electrica/Pe moment nu se accepta astfel de finantari

7.700,0*

n.a.

8,0*

58

AP
respins

Producerea de energie electrică

Construire a unei centrale hidroelectrice de mică putere (CHEMP)/Pe moment nu se accepta astfel de finantari

1.971,0*

n.a.

3,5*

57

AP
stop

Industria alimentara

Modernizarea sistemului de încalzire prin trecerea de la gaze naturale la biomasa/Clientul doreste trecerea încălzirii pe biogaz.

800,0*

n.a.

6,0*

56

AP
stop

Industria mobilei

Instalarea de noi capacitati industriale pentru producerea energiei termice pe deseuri de lemn/Clientul doreste accesarea de fonduri nerambursabile.

280,0*

 n.a.

3,6*

55

AP
respins

Agricultura

Producerea de biodiesel/Pe moment nu se accepta astfel de finantari

2.400,0*

 n.a.

4,0*

54

AP
stop

Industria alimentara

Modernizare tehnologica/Clientul a accesat alte surse de finantare

1.426,0*

n.a.

10,0*

53

AP
respins

Productia de energie electrica

Producerea de energie electrica în instalatii eoliene/Pe moment nu se accepta astfel de finantari

7.500,0*

 n.a.

6,0*

52

AP
stop

Constructii de masini

Modernizarea cuptoarelor de tratament termic/Clientul a realizat investitia în regie proprie.

307,0*

n.a.

3,8*

51

AP
stop

Constructii de masini

Modernizarea instalatiilor de încalzire industriala/Clientul a realizat investitia în regie proprie.

400,0*

n.a.

4,0*

50

AP
stop

Sanatate

Instalarea de pompe de caldura pentru producerea energiei termice/Clientul a renuntat la realizarea investitiei

100,0*

n.a.

3,0*

49

AP
stop

Industria cosmetica

Instalarea de noi capacitati industriale pentru producerea energiei termice/Clientul a renuntat la realizarea investitiei

200,0*

n.a.

4,0*

48

AP
stop

Industria mobilei

Instalarea de noi capacitati industriale pentru producerea energiei termice pe deseuri de lemn/Clientul a renuntat la realizarea investitiei.

280,0*

n.a.

3,6*

47

AP
stop

Turism

Modernizarea sistemului de încalzire si reabilitarea termica a unui hotel/Clientul a renuntat la realizarea investitiei

1.000,0*

n.a.

5,0*

46

AP
stop

Constructii de masini

Modernizarea sistemului industrial de încalzire/Clientul a realizat investitia în regie proprie.

490,0*

n.a.

4,0*

45

AP
stop

Constructii navale

Modernizarea producerii de energie termica si aer comprimat, compensarea energiei reactive/Clientul îsi redefineste strategia de investitii

574,0*

n.a.

4,0*

44

AP
stop

Servicii energetic (ESCO)

Instalarea unui cazan pentru producerea de energie termica la un tert/Clientul a accesat alte surse de finantare.

143,0*

n.a.

n.a.

43

AP
stop

Zootehnie

Producerea, recuperarea, colectarea si valorificarea biogazului pentru producerea de energie electrica si termica pentru acoperirea consumului propriu si comercializare/Clientul a accesat alte surse de finantare.

1000,0*

n.a.

4,0*

42

AP
stop

Constructii de masini

Modernizarea sistemului de producere a aerului comprimat si retehnologizari si reabilitari tehnologice/Clientul îsi redefineste strategia de investitii

850,0*

n.a.

1,8*

41

AP
respins

Constructii hidrotehnice

Modernizarea sistemului industrial de distributie a energiei electrice/Ponderea redusa a economiilor de energie în economiile financiare rezultate dupa implementarea proiectului

480,0*

n.a.

8,0*

40

AP
stop

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii.

120,0*

n.a.

4,0*

39

AP
stop

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii.

132,0*

n.a.

4,0*

38

AP
stop

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii.

140,0*

n.a.

4,0*

37

AP
stop

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul a realizat investitia din surse proprii.

142,0*

n.a.

4,0*

36

AP
stop

Industria confectiilor

Trecerea de la producerea locala a aburului la utilizarea aburului produs în cogenerare/Clientul a renuntat la realizarea investitiei.

575,0*

n.a.

5,0*

35

AP
respins

Agricultura

Producerea de biodiesel/Pe moment nu se accepta astfel de finantari

2,190*

n.a.

5,0*

34

AP
stop

Industria tipografica

Instalatie pentru producerea de biocombustibili pe baza de grasimi animale si vegetale/Clientul a recurs la accesarea altor surse de finantare

125,0*

n.a.

2,0*

33

AP
respins

Producere energie electrica

Producerea de energie electrica într-o instalatie eoliana/Pe moment nu se accepta astfel de finantari

300,0*

n.a.

4,0*

32

AP
respins

Autoritate locala

Reabilitarea termica a sediului administrativ/ Creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne.

87,0*

n.a.

3,0*

31

AP
respins

Reciclarea deseurilor

Construirea unei microhidrocentrale cu puterea unitara de 100 kW/Creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne.

30,0*

n.a.

3,0*

30

AP
stop

Alimentare centralizata

înlocuirea arzatoarelor de la instalatiile de producere a energiei termice în regim centralizat/ Clientul a accesat alte surse de finantare

584,0*

n.a.

3,0*

29

AP
stop

Autoritate locala

Instalatie solara integrata unei instalatii de producere a energiei termice pentru încalzirea apei dintr-o piscina municipala/Clientul a renuntat la realizarea investitiei.

197,0*

n.a.

5,0*

28

AP
stop

Cercetare

Reabilitarea termica a unei hale destinate activitatilor de microproductie/Clientul a avut dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare.

148,0*

n.a.

4,6*

27

AP
stop

Industria textila

Instalarea unui motor de co-generare/Clientul a avut dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare.

500,0*

n.a.

5,0*

26

AP
stop

Industria chimica

Înlocuirea compresoarelor cu piston cu compresoare cu surub/Clientul a avut dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare, recurgând, în ultima instanta la achizitionarea echipamentelor cu venituri proprii.

250,0*

n.a.

4,0*.

25

AP
stop

Industria alimentara

Reducerea consumurilor specifice/Clientul a avut dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare.

600,0*

n.a.

n.a.

24

AP
stop

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul îsi depaseste gradul legal de îndatorare, iar creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne.

60,0*

n.a.

4,0*

23

AP
stop

Industria mobilei

Cresterea gradului de utilizare a deseurilor lemnoase pentru producerea energiei termice în conditii ridicate de eficienta/Clientul are dificultati în furnizarea garantiilor necesare acoperirii riscurilor de creditare.

500,0*

n.a.

3,0*

22

AP
stop

Confectii metalice

Modernizarea si automatizarea instalatiilor de ardere în urma trecerii de pe combustibil lichid pe combustibil gazos/Creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne.

35,0*

n.a.

4,0*

21

AP
stop

Producere energie electrica

Modernizarea instalatiilor de ardere si a capacitatilor de producere a energiei în co-generare/Clientul a amânat momentul  demararii investitiilor.

16.000,0*

n.a.

5,0*

20

AP
stop

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de iluminat public exterior/Clientul îsi depaseste gradul legal de îndatorare, iar creditul solicitat se situeaza sub limita inferioara stabilita prin procedurile interne.

133,0*

n.a.

4,0*

19

AP
respins

Industria tipografica

Utilizarea resurselor energetice secundare, rezultate din procesul de tiparire, la producerea energiei termice pentru încalzire/O durata prea mare de recuperare a investitiei.

650,0*

n.a.

14,0*

18

AP
stop

Constructii de masini

Modernizarea cuptoarelor de turnatorie si a instalatiei CIF, etanseizarea halelor industriale, modernizarea sistemului de ventilatie si a retelei de alimentare cu energie termica/Clientul nu considera investitia prioritara.

400,0*

n.a.

n.a.

17

AP
stop

Autoritate locala

Amplasarea unor uscatoare de material lemnos si utilizarea deseurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul îsi depaseste gradul legal de îndatorare

881,0*

n.a.

n.a.

16

AP
stop

Autoritate locala

Amplasarea unor uscatoare de material lemnos si utilizarea deseurilor de lemn pentru producerea de energie termica/Clientul îsi depaseste gradul legal de îndatorare.

810,0*

n.a.

n.a.

15

AP
stop

Mase plastice

Modernizarea halelor industriale si a sistemelor locale de încalzire/Clientul are dificultati în furnizarea detaliilor tehnice referitoare la proiectul de modernizare.

600,0*

n.a.

3,0*

14

AP
stop

Constructii de masini

Instalarea unor motoare de co-generare/Clientul a recurs la finantarea din alte proprii.

15.000,0*

n.a.

4,0*

13

AP
stop

Constructii de masini

Descentralizarea producerii de aer comprimat prin achizitionarea si instalarea a trei compresoare de aer, modernizarea unui cuptor de tratament termic si montarea unor turnuri de racire independente/Clientul nu considera investitia prioritara.

1.000,0*

n.a.

4,0*

12

AP
stop

Autoritate locala

Modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica si instalarea a doua cazane pe deseuri din lemn/Clientul îsi depaseste gradul de îndatorare

9.180,0*

n.a.

n.a.

11

AP
respins

Constructii de masini

Instalarea unor cazane industriale noi/Clientul a solicitat un credit situat sub limita minima acceptabila pentru finantare

100,0

n.a.

n.a.

10

AP
respins

Constructii de masini

Instalare de echipamente pentru compensarea factorului de putere/Clientul a avut dificultati în furnitarea de garantii necesare acoperirii riscului de creditare

120,0

n.a.

n.a.

9

AP
respins

Producere energie electrica

Instalatie eoliana de producere a energiei electrice/Potential tehnic eolian masurat în zona de montare a instalatiei insuficient

200,0

n.a.

n.a.

8

AP
stop

Industria alimentara

Modernizarea unei linii tehnologice de procesat carne/Clientul a recurs la finantarea din alte surse

2.400,0

n.a.

n.a.

7

AP
stop

Servicii

Reabilitarea termica a unei cladiri administrative/Clientul nu considera investitia prioritara.

265,0

n.a.

4,0*

6

AP
respins

Industria chimica

Modernizarea unei instalatii de cracare catalitica/Clientul avea o situatie financiara precara iar proiectul genera economii reduse de energie

1.450,0*

n.a.

n.a.

5

AP
respins

Producere energie electrica

Instalatie eoliana de producere a energiei electrice/Potential tehnic eolian masurat în zona de montare a instalatiei insuficient

116,0*

n.a.

n.a.

4

AP
stop

Industria mobilei

Montarea unui cazan de abur pe deseuri din lemn/Clientul a amânat realizarea investitiei

1.200,0

n.a.

n.a.

3

AP
stop

Materiale de
constructii

Modernizarea unor cuptoare industriale/Clientul a renuntat la realizarea investitiei.

200,0*

n.a.

7,0*

2

AP
stop

Alimentare centralizata

Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica si contorizare/Clientul a recurs la finantarea din alte surse.

389,0

n.a.

4,0*

1

AP
stop

Autoritate locala

Extinderea retelei de alimentare cu energie termica/Clientul nu considera investitia prioritara.

4.320,0*

n.a.

4,0*

* estimari; n.a. - lipsa precizari

Ultima modificare ( 16 ianuarie 2016 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.