Furnizori Imprima E-mail
PROCEDURA DE PARTENERIAT

În sensul prezentei proceduri, prin Furnizor se înţelege orice juridică română, agreată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei să prezinte oferta cadru de finanţare a Fondului, aferentă unui pachet complet de servicii: asistenţă tehnică - echipament - finanţare, destinate beneficiarilor proiectelor de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului propriu al clienţilor. Nu pot fi Furnizori persoanele juridice aflate în conflict de interese raportat la beneficiarii proiectelor.

CALIFICARE

Persoanele juridice care doresc să devină Furnizori ai Fondului Român pentru Eficienţa Energiei verifică îndeplinirea cerinţelor minime de calificare (Cerinte minimale de calificare furnizori.pdf). Persoanele juridice care îndeplinesc cerinţele minime de calificare depun o scrisoare de intenţie (Scrisoare de intentie furnizori.pdf) împreună cu scurta prezentare a entităţii (Informatii referitoare la furnizor.pdf) şi CV-ul (Curriculum Vitae.pdf) persoanei/persoanelor implicate în desfăşurarea proiectului.

Persoanele juridice calificate semnează un Acord cadru de colaborare cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (Acord cadru de colaborare furnizori.pdf), în baza căruia sunt înscrişi în lista Furnizorilor, publicată la adresa http://www.free.org.ro/. Prin semnarea Acordului de colaborare, Furnizorii îşi însuşesc obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei şi se angajează să prezinte potenţialilor Clienţi oferta de finanţare aferentă unui pachet complet de servicii: asistenţă tehnică - echipament - finanţare.

IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI

Pentru fiecare Client identificat în condiţiile prezentei proceduri, Furnizorul verifică îndeplinirea Criteriilor de eligibilitate solicitate de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi în cazul în care acestea sunt îndeplinite, Furnizorul depune spre aprobare la Fond un Dosar Client care va conţine toate datele necesare şi suficiente cuprinse în următoarele documente:

CONTRACTAREA ÎMPRUMUTULUI

Clientul transmite la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei Formularul nr.1 (Formularul nr. 1 - Cerere de Finantare) prevăzut la adresa http://www.free.org.ro/Pagina clientului/, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al Clientului. În cazul notificării de acceptare a Formularului nr. 1, Clientul primeşte de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei solicitarea de a completa Formularul nr. 2a (Formular nr. 2a.doc) prevăzut la adresa http://www.free.org.ro/Pagina clientului/.

La solicitarea Clientului, Furnizorul îl poate asista cu titlu gratuit pe acesta la completarea Formularelor nr. 1 şi nr. 2 şi a documentaţiei aferente.

Furnizorul va asista la cerere Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi Clientul până la, după caz, aprobarea solicitării de finanţare şi semnarea Contractului de împrumut, sau respingerea solicitării de finanţare.

Furnizorul acceptă şi înţelege că decizia de a acorda împrumutul unui Client identificat de Furnizor în condiţiile prezentei proceduri şi de a încheia în consecinţă Contractul de împrumut aparţine în totalitate Fondului Român pentru Eficienţa Energiei. Furnizorul renunţă în mod expres la orice drept sau acţiune având ca obiect solicitarea către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei de remuneraţii, onorarii sau alte sume în legătură cu prezentarea de beneficiari eligibili Fondului.

LISTA FURNIZORILOR

Lista furnizorilor ai căror reprezentanţi legali au semnat Acordul de parteneriat cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei:

Nr. crt.

     Furnizor

Nr. înregistrare la Registrul Comerţului/Cod unic de înregistrare

Adresa

Data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat

Tipul proiectelor

Date de contact

1
S.C. Servelect S.R.L.
J12/1421/2005
RO17481529
Cluj - Napoca, str. Teleorman nr. 23, etaj 1, apartament 6, judeţul Cluj
17 iulie 2017
Eficienţă energetică
https://servelect.ro/
2
S.C. Valeg Creative Solutions S.R.L.
J40/13077/2012
RO30881395
Bucureşti,
str. Şerban Petrescu, nr. 10, CP 011892, sector 1
30 octombrie 2017
Micro-cogenerare http://valeg.ro/ro/acasa/
3
S.C. Altius Fotovoltaic S.R.L.
J52/189/2001
RO14109092
Giurgiu, str. Portului (Zona Liberă Giurgiu) nr. 1, judeţul Giurgiu
01 noiembrie 2017
Centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice
http://www.altiusfotovoltaic.ro/
4
S.C. Smart Instal S.R.L.
J20/391/2005
RO17308774
Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, clădirea IPH, etaj 2, cam. 203
06 decembrie 2017
Eficienţă energetică
Surse regenerabile de energie
http://www.smart-greenenergy.com/
5
S.C. Enesco Industrial S.R.L.
J22/781/2014
33132962
Iaşi, str. Friederick nr. 6, judeţul Iaşi
12 decembrie 2017
Servicii energetice industriale
Recuperarea energiei termice
http://www.enescoindustrial.com/
6
S.C. Unicmar New Energy S.R.L.
J01/312/2013
31632406
Ocna Mureş, str. Lungă nr. 21, judeţul Alba
17 ianuarie 2018
Sisteme de încălzire solară
Staţii de preparare a apei calde
Staţii de distribuţie a energiei termice în SACET
Panouri şi sisteme fotovoltaice
Panouri şi lămpi încălzire infraroşu
Sisteme fotovoltaice DegerTraker
Sisteme de stocare a energiei în containere
Iluminat cu LED
Staţii de încărcare maşini electrice
Autobuze electrice
Sisteme de cogenerare şi trigenerare
https://www.unicmar.ro/
7
S.C. Luxten Lighting Company S.A.
J40/9082/2009
RO 6734030
Bucureşti, str. Parângului nr. 76, sector 1
02 februarie 2018
Soluţii integrate pentru administrarea, monitorizarea şi controlul sistemelor de iluminat cu ajutorul sistemelor de telegestiune şi telemetrie
Soluţii personalizate pentru reducerea consumului de energie pentru sistemele de iluminat
Proiectarea, implementarea şi exploatarea de capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile (solar şi hidro)
http://www.luxten.com/
Ultima modificare ( 05 februarie 2018 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.