Formulare Imprima E-mail
Formularele pe baza cărora un client poate furniza informaţiile (în limba română) pentru a obţine un credit comercial pentru finanţarea unuia sau mai multor proiecte de investiţii în domeniul eficienţei energetice sunt prezentate în continuare (şi pot fi descărcate şi din această pagină).

Formularul nr. 1.doc - Cerere de Finantare

Reprezintă primul pas care trebuie efectuat de un client (fie că este cazul societăţilor comerciale cu capital privat sau mixt, fie că este cazul autorităţilor administraţiei publice locale).

Informaţiile solicitate sunt structurate în trei părţi. Astfel, în prima parte, sunt completate informaţiile referitoare la client (datele de identificare, obiectul de activitate, adresa, datele de contact, numele şi funcţia reprezentantului legal şi ale persoanei de contact).

În partea a doua sunt completate datele referitoare la proiectul în sine (o scurtă descriere tehnică, valoarea totală a investiţiei, schema de finanţare şi garanţiile propuse de solicitant).

Informaţiile furnizate în aceste două prime părţi sunt asumate de către reprezentantul legal prin semnătură şi ştampilă.

Fişa de verificare a criteriilor de eligibilitate, în care sunt înscrise informaţii referitoare atît la eligibilitatea clientului cât şi la eligibilitatea proiectului de investiţii.

Şi informaţiile furnizate în această a treia parte sunt asumate de către reprezentantul legal prin semnătură şi ştampilă.

Completarea Formularului nr. 1 nu angajează în nici un fel nici clientul şi nici Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, în raport cu continuarea demersului iniţiat de client şi cu finalizarea procedurilor pentru obţinerea/acordarea finanţării.

Formular nr. 2a.doc - Cerere de Finantare pentru societati cu capital privat sau mixt

Formularul este destinat clienţilor societăţi comerciale cu capital privat sau mixt, care doresc finalizarea demersului iniţiat prin completarea Formularului nr. 1 - Cerere de Finanţare.Formularul nr. 2a este structurat în trei parţi.

Prima parte cuprinde descrierea societăţii în care sunt furnizate denumirea şi forma juridică a societăţii care solicită finanţarea, structura acţionariatului, structura consiliului de administraţie, date despre activitatea societăţii (evoluţia activităţii în ultimii trei ani, activitatea curentă şi perspectivele pentru următorii 2-3 ani, dimensiunea pieţei, cota de piaţă şi concurenţa, precum şi toate certificatele de calitate deţinute de societate), date despre consumurile de energie şi resurse primare (după caz), informaţii financiare (criterii financiare exprimate în dolari SUA, date despre clienţi şi furnizori, datorii către instituţii financiare, exprimate în dolari SUA, facilităţi de leasing, datorii restante către bugetul de stat şi bugetele locale, exprimate în dolari SUA, activităţi extraordinare, în cazul în care acestea pot influenţa activitatea societăţii sau capacitatea de a rambursa creditul obţinut de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei).

Partea a doua cuprinde descrierea proiectului de investiţii. Această parte cuprinde descrierea în sine a investiţiei (care nu trebuie să depăşească 3 pagini), cu menţionarea beneficiilor şi a influenţei asupra activităţii societăţii, prezentarea principalelor componente ale costului total al investiţiei şi a surselor propuse pentru finanţare, situaţia autorizaţiilor de mediu (existente sau în curs de obţinere), estimări privind economiile de energie şi resurse primare (exprimate atât cantitativ cât şi valoric, în dolari SUA), perioada simplă de recuperare a investiţiei şi studiile de (pre)fezabilitate şi alte studii tehnice existente sau baza calculelor privind economiile estimate.

Partea a treia conţine structura de finanţare şi garanţiile. Sunt solicitate date privind structura de finanţare (valoarea totală a investiţiei, valoarea creditului solicitat Fondului, contribuţia proprie şi volumul altor finanţări atrase, toate exprimate în dolari SUA), termenul solicitat de rambursare a creditului solicitat Fondului şi garanţiile propuse.

Informaţiile furnizate în aceste trei părţi sunt asumate de către reprezentantul legal prin semnătură şi ştampilă.

Formularul nr. 2a mai conţine Lista documentelor ce urmează a fi ataşate, Lista activităţilor care pot fi finanţate şi a activităţilor care nu pot fi finanţate de către Fond şi Lista activităţilor interzise.

Anexa 1 a Formularului nr. 2a conţine o Declaraţie referitoare la situaţia litigiilor, datoriilor şi obligaţiilor, contractelor şi tranzacţiilor sau faptelor penale săvârşite de organele de conducere sau reprezentare a societăţii.

Declaraţia este asumată de către reprezentantul legal prin semnătură şi ştampilă.

Formular nr. 2b.doc - Cerere de Finantare pentru autoritati ale administratiei publice locale

Formularul este destinat clienţilor autorităţi ale administraţiei publice locale, care doresc finalizarea demersului iniţiat prin completarea Formularului nr. 1 - Cerere de Finanţare.

Formularul nr. 2b este structurat în trei părţi. Prima parte conţine descrierea autorităţii administraţiei publice locale, respectiv datele de identificare ale autorităţii publice locale, componenţa consiliului local, personalul aparatului propriu, structura participaţiilor deţinute de autoritatea locală, descrierea activităţii autorităţii publice locale, informaţii privind bugetul de venituri şi cheltuieli şi datoriile administraţiei publice locale.

Partea a doua cuprinde descrierea proiectului de investiţii. Această parte cuprinde descrierea în sine a investiţiei (care nu trebuie să depăşească 3 pagini), cu menţionarea beneficiilor şi a influenţei asupra activităţii instituţiei, prezentarea principalelor componente ale costului total al investiţiei şi a surselor propuse pentru finanţare, situaţia autorizaţiilor de mediu (existente sau în curs de obţinere), estimări privind economiile de energie şi resurse primare (exprimate atât cantitativ cât şi valoric, în dolari SUA), perioada simplă de recuperare a investiţiei şi studiile de (pre)fezabilitate şi alte studii tehnice existente sau baza calculelor privind economiile estimate.

Partea a treia conţine structura de finanţare şi garanţiile. Sunt solicitate date privind structura de finanţare (valoarea totală a investiţiei, valoarea creditului solicitat Fondului, contribuţia proprie şi volumul altor finanţări atrase, toate exprimate în dolari SUA), termenul solicitat de rambursare a creditului solicitat Fondului şi garanţiile propuse.

Formularul nr. 2b mai conţine Lista documentelor ce urmează a fi ataşate, Lista activităţilor care pot fi finanţate şi a activităţilor care nu pot fi finanţate de către Fond şi Lista activităţilor interzise.

Informaţiile furnizate în aceste trei părţi sunt asumate de către reprezentantul legal prin semnătură şi ştampilă.

Anexa 1 a Formularului nr. 2b conţine o Declaraţie referitoare la situaţia litigiilor, datoriilor şi obligaţiilor, contractelor şi tranzacţiilor sau faptelor penale săvârşite de organele de conducere sau reprezentare a societăţii.

Declaraţia este asumată de către reprezentantul legal prin semnătură şi ştampilă.
Ultima modificare ( 18 ianuarie 2018 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.