Promotori Imprima E-mail

PROCEDURA DE INTERMEDIERE

În sensul prezentei proceduri, prin Promotor se înţelege orice persoană fizică sau juridică română, agreată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei să prezinte oferta cadru de finanţare a Fondului. Nu pot fi Promotori persoanele fizice sau juridice aflate în conflict de interese raportat la activitatea curentă, de exemplu funcţionari publici, angajaţi ai unor instituţii de stat sau aflate în subordinea acestora.


CALIFICARE

Persoanele fizice sau juridice care doresc să devină Promotori ai Fondului Român pentru Eficienţa Energiei verifică îndeplinirea cerinţelor minimale de calificare (
Cerinte minimale de calificare.pdf).

Persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc cerinţele minime de calificare depun o scrisoare de intenţie (Scrisoare de intentie.pdf) împreună cu CV-ul (Curriculum Vitae.pdf) sau scurta prezentare a instituţiei (Informatii despre institutie.pdf) şi CV-ul  (Curriculum Vitae.pdf) persoanei/persoanelor de contact.

Persoanele fizice sau juridice calificate semneză un Acord cadru de colaborare cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (Acord cadru de colaborare Promotori 07 noiembrie 2017.pdf) în baza căruia sunt înscrişi în Lista promotorilor publicată la adresa http://www.free.org.ro/.

Prin semnarea Acordului de colaborare, Promotorii îşi însuşesc obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei şi se angajează să prezinte potenţialilor clienţi oferta de finanţare.

Ulterior identificării unui potenţial client agreat în principiu de FREE, Promotorul va semna cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei un Contract de prestări servicii încheiat în condiţii de exclusivitate privind relaţia Fondului cu respectivul client, pentru un anumit proiect sau pachet de proiecte.

CONTRACTARE

Pentru fiecare Client identificat, Promotorul verifică îndeplinirea Criteriile de eligibilitate ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei şi în cazul în care acestea sunt îndeplinite, Promotorul depune spre aprobare la FREE un Dosar Client care va conţine toate datele necesare şi suficiente cuprinse în următoarele documente:În cazul aprobării Dosarului Client, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei semnează Contractul de presări servicii cu Promotorul (Contract de prestari servicii Promotor 08 noiembrie 2017.pdf), odată cu depunerea Scrisorii de reprezentare emisă de Client pentru Promotor (Anexa B la Contract de prestari servicii Promotor 08 noiembrie 2017.pdf)

EXECUŢIE CONTRACT

Clientul transmite la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei Formularul nr.1 (Formularul nr. 1 - Cerere de Finantare) de la adresa http://www.free.org.ro/Pagina clientului/Formulare/, asumat prin ştampilă şi semnătură de către reprezentantul legal al Clientului.

În cazul notificării de acceptare a Formularului nr. 1, Clientul primeşte de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei solicitarea de a completa Formularul nr. 2a (Formular nr. 2a.doc) sau Formularul nr. 2b (Formular nr. 2b.doc) de la adresa http://www.free.org.ro/Pagina clientului/Formulare/.

La solicitarea Clientului, Promotorul îl poate asista pe acesta la completarea Formularelor nr. 1 şi nr. 2 şi a documentaţiei aferente. Pentru serviciile de consultanţă prestate pentru Client, Promotorul nu va solicita plata contravalorii.

În termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depunerea de către Client a Formularul nr. 2 împreună cu anexele sale, Promotorul transmite spre aprobare Fondului Român pentru Eficienţa Energiei documentul intitulat “Analiza tehnico-economică a proiectului de eficienţă energetică” (conform modelului din Anexa C la Contract de prestari servicii Promotor 08 noiembrie 2017.pdf).

Promotorul asistă la cerere Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi Clientul până la aprobarea solicitării de finanţare şi semnarea Contractului de împrumut, sau, după caz, până la respingerea solicitării de finanţare.

În cazul semnării Contractului de împrumut dintre Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (ca finanţator) şi Client (ca beneficiar al împrumutului), Fondul Român pentru Eficienţa Energiei va onora obligaţiile de plată către Promotor în condiţiile şi la termenele prevăzute în Contractului de prestări servicii.


În cazul respingerii solicitării de finanţare, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei nu are nici o obligaţie de plată faţă de Promotor.

Nr. crt.

Numele şi prenumele Promotorului

Data intrării în vigoare a Acordului cadru de colaborare

Date de contact
1
Ing. Vasile VOICU BORA
06 decembrie 2007
+40 722 348 007;
2S.C. Proiect RO Invest Capital S.R.L.
11 iulie 2017
http://www.roinvestcapital.com/
3Dr. ing. Mihail - Cristian MILER06 noiembrie 2017+40 746 140 027;
4
Prof. dr. ing. Toader MUNTEANU
04 decembrie 2017
+40 727 086 460;
5
S.C. Smart Instal S.R.L.
06 decembrie 2017
http://www.smart-greenenergy.com/
6
Asociaţia Română pentru Energie Sustenabilă ARES
07 decembrie 2017
http://www.aresong.ro/
7
Asociaţia Patronală „Surse Noi de Energie SunE”15 decembrie 2017
https://www.facebook.com/Asociatia-Patronala-Surse-Noi-de-Energie-SUNE-258643541209286/
8
Ing. Luminiţa ŢEPENEU, M.Sc.
28 decembrie 2017

9
Asociaţia „Agenţia Locală a Energiei Alba - ALEA”29 decembrie 2017
https://alea.ro/
10
S.C. Gaz Expert Consulting Study - GECS S.R.L.
05 ianuarie 2018
http://gecs.ro/
11
 S.C. Energy Audits S.R.L.
29 ianuarie 2018
http://certificat-bilantenergetic.ro/
12
S.C. Finacon International Consulting S.R.L.
29 ianuarie 2018
http://www.finacongroup.com/
13
Conf. dr. ing. Emil Dorel DALE
01 februarie 2018
+40 727 789 678;
14
Ing. Gheorghe HRISCU
PMP, CGEIT, ITIL-2F&3F, OCP, QM-TÜV
02 februarie 2018

15
S.C. Energy Performant Systems S.R.L.
02 februarie 2018http://epsystems.ro/
16
Prof. dr. ing. Mihai CRUCERU
05 februarie 2018
+40 766 567 521;
17
Asociaţia „Agenţia pentru Managementul Energiei şi Protecţia Mediului” Braşov
13 februarie 2018
www.abmee.ro
Ultima modificare ( 13 februarie 2018 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.