Proiecte de succes Imprima E-mail
Informaţiile cuprinse în această pagină prezintă, în sinteză, proiectele de succes finanţate de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei (a căror descriere in extenso în format pdf poate fi descărcată tot în această pagină) precum şi principalele etape în dezvoltarea unui proiect de investiţii în domeniul eficienţei energetice.

Cazul UNIO SA Satu Mare (descărcare Cazul UNIO SA Satu Mare)

UNIO SA Satu Mare este una dintre cele mai importante companii din industria constructoare de maşini. Procesele tehnologice, care se desfăşoară în cadrul întreprinderii necesită cantităţi considerabile de aer comprimat. Compresoarele cu piston, în funcţiune înainte de implementarea proiectului, erau vechi şi aveau randamente scăzute. Costurile anuale de exploatare a compresoarelor vechi se ridicau la aproximativ 310.000 USD. Investind 290.000 USD în compresoare noi, cu randament mai mare şi cu costuri de întreţinere scăzute, compania va obţine, conform propriilor estimări, economii anuale de aproximativ 110.000 USD. După aceleaşi estimări, consumul de energie electrică va scădea cu aproximativ 34%.

Image019.jpgImage022.jpg În conformitate cu rezultatele analizei financiare, proiectul s-a dovedit a fi oportun din punct de vedere tehnico-economic, prezentând un termen brut de recuperare a investiţiei de 2,6 ani şi o rată internă de rentabilitate de 37%. Implementarea proiectului va conduce şi la diminuarea emisiilor de noxe.

Pentru realizarea proiectului, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a acordat companiei UNIO S.A. Satu Mare un împrumut de 130.000 USD pentru o perioadă de 3 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni. Garanţiile constituite în vederea acordării împrumutului au fost (i) gaj asupra echipamentelor achiziţionate care fac obiectul proiectului de eficienţă energetică şi (ii) bilete la ordin, ambele tipuri de garanţii emise de UNIO S.A. Satu Mare în favoarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei. Rambursarea împrumutului se face în rate trimestriale egale, conform solicitării companiei şi a situaţiei fluxului de numerar.
În raport cu beneficiile înregistrate de la reintrarea în funcţiune a staţiei de compresoare din cadrul UNIO S.A. Satu Mare, se poate aprecia că finanţarea acordată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi-a atins scopul. Evaluările şi monitorizarea economiilor de energie şi financiare, precum şi a reducerilor de emisii de gaze şi particule pe toată durata recuperării creditului vor consolida opinia anterior precizată.

 

Cazul TRANSGEX SA Oradea (descărcare Cazul TRANSGEX SA Oradea)

Societatea TRANSGEX SA activează în domeniul resurselor geotermale, deţinând licenţe de foraj pentru terenuri situate în partea de nord vest a ţării. Ponderea acestor resurse din potenţialul total al ţării este estimată la 50%. TRANSGEX SA alimentează cu apă caldă menajeră şi cu energie termică (produse prin valorificarea resurselor geotermale existente în zonă), consumatori casnici, companii private şi instituţii publice. Societatea deţine licenţe de foraj pentru terenuri situate în partea de nord vest a ţării. Ponderea acestor resurse din potenţialul total al ţării este estimată la 50%.
Programul de investiţii al TRANSGEX SA are drept obiectiv modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul Oradea prin construcţia unei bucle termice geotermale dotată şi cu cazane pe gaze naturale pentru preluarea vârfurilor sarcinii termice pentru încălzire, racordarea a 5 puncte termice din cartierul Ioşia Nord la sonda geotermală nr. 4767 şi modernizarea acestora prin echiparea cu schimbătoare de căldura cu plăci, cu pompe acţionate electric cu motoare cu turaţie variabilă şi cu instalaţii de măsură şi de automatizare. Picture_18.jpgPicture_25.jpg


Proiectul, finanţat parţial de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, va duce la creşterea capacităţilor de producere a căldurii din resurse geotermale. O parte din alimentarea cu căldură generată de CET Oradea va fi înlocuită.

Pentru realizarea proiectului, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a acordat societăţii TRANSGEX S.A. Oradea un împrumut de 425.000 dolari SUA pentru o perioadă de 3 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni. Garanţiile constituite în vederea acordării împrumutului au fost (i) ipotecă asupra unei clădiri aflate în proprietatea beneficiarului şi (ii) bilete la ordin, ambele tipuri de garanţii emise de TRANSGEX S.A. Oradea în favoarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei. Rambursarea împrumutului se face în rate trimestriale egale, conform solicitării companiei şi a situaţiei fluxului de numerar.

În conformitate cu rezultatele analizei financiare, proiectul s-a dovedit a fi oportun din punct de vedere tehnico-economic, prezentând un termen brut de recuperare a investiţiei estimat la 2,5 ani si o rata internă de rentabilitate de 39%.

Pe lângă economia de combustibil, proiectul duce la diminuarea emisiilor de poluanţi, în special pe cele de bioxid de carbon, gaz ce contribuie la încălzirea climaterică

În raport cu beneficiile înregistrate de la finalizarea primei etape a proiectului, se poate aprecia că finanţarea acordată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi-a atins scopul. Evaluările şi monitorizarea economiilor de energie şi financiare, precum şi a reducerilor de emisii de gaze pe toată durata recuperării creditului vor consolida opinia anterior precizată.

 


Ultima modificare ( 02 octombrie 2014 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.