Criterii de eligibilitate Imprima E-mail
Criteriile de eligibilitate avute în vedere la evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice, în vederea finanţării acestora sunt:

  • finanţarea solicitată nu depăşeşte 1 milion dolari SUA (sau mai mult, pentru investiţii cu performanţe deosebite),
  • minim 20% din finanţare să fie acoperită de beneficiar (din surse proprii sau atrase),
  • perioada de recuperare a investiţiei să fie de maximum 4 (5) ani,
  • investiţia aduce beneficii financiare, cel puţin 50% din acestea provenind din economia de energie sau resurse energetice primare;
  • rezultate financiare pozitive sau care să indice potenţialul de dezvoltare şi de susţinere a investiţiei propuse spre finanţare;
  • autorizaţie de mediu existentă sau în curs de obţinere;
  • neimplicare în activităţi economice din industria tutunului, a alcoolului şi a armelor;
  • promovarea investiţiei în regim independent sau în parteneriat public - privat (PPP);
  • este preferabil ca investiţiile să fie făcute în tehnologii simple, verificate în practică.


Fişa de verificare a Criteriilor de eligibilitate poate fi descărcată în format pdf Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate.pdf .
Ultima modificare ( 31 ianuarie 2017 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.