Clienţi Imprima E-mail
Clienţii Fondului Român pentru Eficienţa Energiei sunt societăţi comerciale cu capital privat sau public-privat şi instituţii publice de interes local sau naţional, care solicită finanţare pentru proiecte de investiţii în domeniul eficienţei energetice şi al producerii de energie prin valorificarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum.

Clienţii pot proveni din sectorul rezidenţial, industrie, transporturi, agricultură, servicii şi turism.

Un interes deosebit este acordat sectoarelor economice în care se desfăşoară activităţi cu valoare adăugată mare şi consumuri energetice reduse, mai ales celui al întreprinderilor mici şi mijlocii.

La nivelul instituţiilor publice din cadrul municipalităţilor, un loc aparte este ocupat de sectorul serviciilor publice de gospodărire comunală: alimentare centralizată cu energie termică, iluminat public, alimentare cu apă potabilă, transport local etc.

Până în prezent, din cei 34 (treizecişipatru) clienţi cu care Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a derulat şi derulează contracte de finanţare, 17 îşi desfăşoară activitatea în domeniul industrial (industria construcţiilor de maşini, industria alimentară, industria celulozei şi hârtiei etc.), 3 provin din zona serviciilor de gospodărie comunală, obiectul de activitate al acestora fiind producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în regim centralizat a consumatorilor casnici, 1 din zona de servicii turistice, 2 instituţii publice din subordinea consiliilor judeţene şi alţi 11 provin din zona municipalităţilor.


Ultima modificare ( 08 ianuarie 2016 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.