Structura operaţională Imprima E-mail
Structura operaţională a Fondului Român pentru Eficienţa Energiei este formată din consiliul de administraţie, comitetul de investiţii executivul Fondului şi administratorul Fondului.

Consiliul de administraţie este format din 7 membri, reprezentanţi ai sectorului privat şi public, dintre care unul deţine, prin rotaţie, funcţia de preşedinte. Consiliul de administraţie este organul de conducere al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei, printre diferite competenţe şi atribuţii intrând şi aprobarea proiectelor de finanţare a investiţiilor în eficienţa energetică, pe baza propunerilor comitetului de investiţii.

Comitetul de investiţii este constituit din 5 persoane cu calificare tehnică, economică şi experienţă în analiza de credite. Subordonat direct consiliului de administraţie, comitetul de investiţii asigură verificarea finală a dosarelor de finanţare propuse de administratorul Fondului.

Executivul fondului este alcătuit din 5 persoane, respectiv directorul executiv, directorul financiar, economistul I, economistul II şi secretarul economic. Directorul executiv, împreună cu directorul financiar asigură desfăşurarea activităţilor curente ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

Administratorul Fondului este o societate comercială specializată, selectată în conformitate cu procedurile Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltate. Aceasta deţine capacitatea managerială şi de expertiză financiară pentru a desfăşura activităţile de identificare a proiectelor de eficienţă energetică, de analizare a proiectelor şi beneficiarilor, principala misiune fiind aceea de pregătire a dosarului de finanţare în vederea încheierii contractului de împrumut. Echipa administratorului Fondului mai conţine un post de analist financiar senior (ocupat) şi un post de expert în eficienţă energetică (vacant).
Ultima modificare ( 03 octombrie 2014 )
Created by AICON SOFT SRL
Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.. Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.