Prin Furnizor se înţelege orice persoană juridică cu sediul în România sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene ori făcând parte din Spaţiul Economic European, agreată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei să prezinte oferta cadru de finanţare a Fondului, aferentă unui pachet complet de servicii: asistenţă tehnică – echipament – finanţare, destinate beneficiarilor proiectelor de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului propriu al clienţilor. Nu pot fi Furnizori persoanele juridice aflate în conflict de interese raportat la beneficiarii proiectelor.

De ce să deveniţi furnizor partener al Fondului Român pentru Eficienţa Energiei? Pentru că astfel:

  • beneficiarii împrumuturilor noastre pot achiziţiona direct echipamentele firmei dumneavoastră, fără a mai avea obligaţia să ne prezinte un număr minim de oferte;
  • puteţi oferi echipamente performante, care să vă consolideze poziţia pe piaţa de profil;
  • puteţi reduce timpul de efectuare a încasărilor în contul contravalorii echipamentelor furnizate, fără a mai recurge la plăţi la termen, vânzări cu plata în rate sau închirieri.

 

Iată, în continuare, etapele care vor fi parcurse.

 

Persoanele juridice care doresc să devină Furnizori ai Fondului Român pentru Eficienţa Energiei verifică îndeplinirea cerinţelor minime de calificare.

Persoanele juridice care îndeplinesc cerinţele minime de calificare depun o scrisoare de intenţie  împreună cu scurta prezentare a entităţii şi CV-ul persoanei/persoanelor implicate în desfăşurarea proiectului.

Persoanele juridice calificate semnează un Acord cadru de colaborare cu Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, în baza căruia sunt înscrişi în lista Furnizorilor.

Prin semnarea Acordului de colaborare, Furnizorii îşi însuşesc obiectivele şi principiile de finanţare ale Fondului Român pentru Eficienţa Energiei şi se angajează să prezinte potenţialilor Clienţi oferta de finanţare aferentă unui pachet complet de servicii: asistenţă tehnică – echipament – finanţare.

Identificarea beneficiarului

Pentru fiecare Client identificat în condiţiile prezentei proceduri, Furnizorul verifică îndeplinirea Criteriilor de eligibilitate solicitate de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi în cazul în care acestea sunt îndeplinite, Furnizorul depune spre aprobare la Fond un Dosar Client care va conţine toate datele necesare şi suficiente cuprinse în următoarele documente:

  • descrierea proiectului de utilizare eficientă a energiei şi/sau de valorificare a surselor regenerabile de energiei în scopul acoperirii consumului propriu.
  • criterii de eligibilitate.

Contractarea imprumutului

Clientul transmite la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei Formularul nr.1, semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al Clientului.

În cazul notificării de acceptare a Formularului nr. 1, Clientul primeşte de la Fondul Român pentru Eficienţa Energiei solicitarea de a completa Formularul nr. 2a.

La solicitarea Clientului, Furnizorul îl poate asista cu titlu gratuit pe acesta la completarea Formularelor nr. 1 şi nr. 2 şi a documentaţiei aferente.

Furnizorul va asista la cerere Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi Clientul până la, după caz, aprobarea solicitării de finanţare şi semnarea Contractului de împrumut, sau respingerea solicitării de finanţare.

Furnizorul acceptă şi înţelege că decizia de a acorda împrumutul unui Client identificat de Furnizor în condiţiile prezentei proceduri şi de a încheia în consecinţă Contractul de împrumut aparţine în totalitate Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.
Furnizorul renunţă în mod expres la orice drept sau acţiune având ca obiect solicitarea către Fondul Român pentru Eficienţa Energiei de remuneraţii, onorarii sau alte sume în legătură cu prezentarea de beneficiari eligibili Fondului.

Lista furnizorilor FREE

 

Nr. Furnizor Nr. înregistrare la Registrul Comerţului/Cod unic de înregistrare Adresa Data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat Tipul proiectelor Date de contact
1 S.C. Servelect S.R.L. J12/1421/2005

RO17481529

 Cluj – Napoca, str. Teleorman nr. 23, etaj 1, apartament 6, judeţul Cluj  17 iulie 2017  Eficienţă energetică  https://servelect.ro/
2 S.C. Valeg Creative Solutions S.R.L. J40/13077/2012

RO30881395

Bucureşti, str. Şerban Petrescu, nr. 10, CP 011892, sector 1  30 octombrie 2017  Micro-cogenerare http://valeg.ro/ro/acasa/
3 S.C. Altius Fotovoltaic S.R.L. J52/189/2001

RO14109092

 Giurgiu, str. Portului (Zona Liberă Giurgiu) nr. 1, judeţul Giurgiu  01 noiembrie 2017  Centrale electrice solare cu panouri fotovoltaice  http://www.altiusfotovoltaic.ro/
4 S.C. Smart Instal S.R.L. J20/391/2005

RO17308774

 Deva, Piaţa Victoriei nr. 2, clădirea IPH, etaj 2, cam. 203  06 decembrie 2017  Eficienţă energetică

Surse regenerabile de energie

 http://www.smart-greenenergy.com/
5 S.C. Enesco Industrial S.R.L. J22/781/2014

33132962

Iaşi, str. Friederick nr. 6, judeţul Iaşi  12 decembrie 2017  Servicii energetice industriale

Recuperarea energiei termice

 http://www.enescoindustrial.com/
6 S.C. Unicmar New Energy S.R.L. J01/312/2013

31632406

Ocna Mureş, str. Lungă nr. 21, judeţul Alba  17 ianuarie 2018  Sisteme de încălzire solară

Staţii de preparare a apei calde

Staţii de distribuţie a energiei termice în SACET

Panouri şi sisteme fotovoltaice

Panouri şi lămpi încălzire infraroşu

Sisteme fotovoltaice DegerTraker

Sisteme de stocare a energiei în containere

Iluminat cu LED

Staţii de încărcare maşini electrice

Autobuze electrice

Sisteme de cogenerare şi trigenerare

 https://www.unicmar.ro/
7 S.C. Luxten Lighting Company S.A. J40/9082/2009

RO6734030

Bucureşti, str. Parângului nr. 76, sector 1 02 februarie 2018 Soluţii integrate pentru administrarea, monitorizarea şi controlul sistemelor de iluminat cu ajutorul sistemelor de telegestiune şi telemetrie

Soluţii personalizate pentru reducerea consumului de energie pentru sistemele de iluminat

Proiectarea, implementarea şi exploatarea de capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile (solar şi hidro)

http://www.luxten.com/
Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt