Cazul TRANSGEX SA Oradea

 In Studii de caz

Societatea TRANSGEX SA activează în domeniul resurselor geotermale, alimentând cu apă caldă menajeră şi cu energie termică (produse prin valorificarea resurselor geotermale existente în zonă), consumatori casnici, companii private şi instituţii publice. Societatea deţine licenţe de foraj pentru terenuri situate în partea de nord vest a ţării. Ponderea acestor resurse din potenţialul total al ţării este estimată la 50%.

transgex-oradea-1
Transgex SA Oradea

1 178 474 $

Total investitie proiect

425 000 $

Valoarea imprumutului acordat de FREE

472 000 $

Economii anuale, conform estimărilor companiei

39%

Rata interna de rentabilitate

Programul de investiţii al TRANSGEX SA are drept obiectiv modernizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din municipiul Oradea prin construcţia unei bucle termice geotermale dotată şi cu cazane pe gaze naturale pentru preluarea vârfurilor sarcinii termice pentru încălzire, racordarea a 5 puncte termice din cartierul Ioşia Nord la sonda geotermală nr. 4767 şi modernizarea acestora prin echiparea cu schimbătoare de căldura cu plăci, cu pompe acţionate electric cu motoare cu turaţie variabilă şi cu instalaţii de măsură şi de automatizare.

Proiectul, finanţat parţial de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei, va duce la creşterea capacităţilor de producere a căldurii din resurse geotermale. O parte din alimentarea cu căldură generată de CET Oradea va fi înlocuită.

Pentru realizarea proiectului, Fondul Român pentru Eficienţa Energiei a acordat societăţii TRANSGEX S.A. Oradea un împrumut de 425.000 dolari SUA pentru o perioadă de 3 ani, cu o perioadă de graţie de 6 luni.

transgex-oradea-2
Transgex SA Oradea

Garanţiile constituite în vederea acordării împrumutului au fost: ipotecă asupra unei clădiri aflate în proprietatea beneficiarului şi bilete la ordin, ambele tipuri de garanţii emise de TRANSGEX S.A. Oradea în favoarea Fondului Român pentru Eficienţa Energiei. Rambursarea împrumutului se face în rate trimestriale egale, conform solicitării companiei şi a situaţiei fluxului de numerar.

În conformitate cu rezultatele analizei financiare, proiectul s-a dovedit a fi oportun din punct de vedere tehnico-economic, prezentând un termen brut de recuperare a investiţiei estimat la 2,5 ani si o rata internă de rentabilitate de 39%.

Pe lângă economia de combustibil, proiectul duce la diminuarea emisiilor de poluanţi, în special pe cele de bioxid de carbon, gaz ce contribuie la încălzirea climaterică.

În raport cu beneficiile înregistrate de la finalizarea primei etape a proiectului, se poate aprecia că finanţarea acordată de Fondul Român pentru Eficienţa Energiei şi-a atins scopul. Evaluările şi monitorizarea economiilor de energie şi financiare, precum şi a reducerilor de emisii de gaze pe toată durata recuperării creditului vor consolida opinia anterior precizată.

Leave a Comment

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt