Acordam imprumuturi cu dobanda negociabila in functie de

Atractivitatea proiectului

Valoarea imprumutului

Lichiditatea garantiilor

Fără comision analiză dosar, comision angajare, comision administrare, comision de rescadenţare, comision de reeşalonare şi comision de restructurare !

Proiect finanțat prin EEA și Granturile Norvegiene

Eficiență energetică pentru tranziția energetică(EE4ET)

În perioada 14-15 septembrie, are loc la Constanta al patrulea eveniment Energy Efficiency for Energy Transition (EE4ET), organizat de Energynomics, Direcția Eficiență Energetică din Ministerul Energiei și Fondul Român pentru Eficiența Energiei, cu sprijinul și finanțarea Innovation Norway. Prima zi a evenimentului este dedicată conferințelor de specialitate, în timp ce în a doua zi sunt organizate 3 sesiuni de instruire susținute de 3 lectori din echipa FREE, domnii Corneliu Rotaru, Andrei Ceclan și Adrian Ghiță. Participarea la cele doua zile ale evenomentului de la Constanta este gratuita.
FREE multumeste Energynomics pentru organizarea evenimentului si invita pe toti cei interesati de utilizarea eficienta a energiei la eveniomentul EE4ET de la Constanta.

Eficiență energetică pentru tranziție energetică – Constanța

Proiect finanțat prin EEA și Granturile Norvegiene

Eficiență energetică pentru tranziția energetică(EE4ET)

În perioada 20-21 iunie, a avut loc la Oradea al doilea eveniment Energy Efficiency for Energy Transition (EE4ET), organizat de Energynomics, Direcția Eficiență Energetică din Ministerul Energiei și Fondul Român pentru Eficiența Energiei, cu sprijinul și finanțarea Innovation Norway. Prima zi a evenimentului a fost dedicată conferințelor de specialitate, în timp ce în a doua zi au fost organizate 3 sesiuni de instruire susținute de 3 lectori din echipa FREE, domnii Corneliu Rotaru, Andrei Ceclan și Adrian Ghiță.
FREE multumeste tuturor celor care au participat la cele două zile ale evenimentului de la Oradea precum și Energynomics pentru excelenta organizare. Ne revedem la Scoala de vara EE4ET, Bucuresti, 10-14.07.2023.

https://youtu.be/l0wt5Lk-7S8

Proiect finanțat prin EEA și Granturile Norvegiene

Eficiență energetică pentru tranziția energetică(EE4ET)

Energynomics, Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) și Direcția pentru Eficiență Energetică (DEE) din cadrul Ministerului Energiei lansează campania de informare “Eficiență energetică pentru tranziția energetică”, un proiect finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin EEA și Granturile Norvegiene 2014-2021.

Obiectivul proiectului este să crească nivelul de conștientizare al publicului larg, al profesioniștilor din industrie și autorități publice cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă. Proiectul ”Eficiență energetică pentru tranziția energetică” a debutat în luna martie 2023 și va fi implementat până la finalul anului. În  vederea atingerii obiectivului propus, în cadrul proiectului vor fi dezvoltate activități de informare, comunicare,  și training pentru a crește nivelul de expertiză al practicienilor în domeniul energetic și a nivelului de responsabilizare a factorilor de decizie din cadrul autorităților publice și companiilor din România. Rezultatul propus îl constituie contribuția acțiunilor proiectului la facilitarea îmbunătățirii comportamentul de consum energetic al consumatorilor industriali și casnici prin acțiuni care să contribuie la tranziția energetică, prin măsuri de eficiență energetică și integrarea în mixul de consum a energiilor regenerabile.

Campania de conștientizare va consta în patru tipuri de activități:

 1. Conferințe de specialitate;
 2. Cursuri de formare pentru eficiență energetică și energii regenerabile, in 5 mari orase:
 • Brasov (11-12 mai),
 • Oradea (20-21 iunie),
 • Constanta (14-15 septembrie),
 • Iasi (19-20 octombrie),
 • Bucuresti (16-17noiembrie);
 1. Școală de vară;
 2. Campanie media de conștientizare privind energia regenerabilă și eficiența energetică.

Pentru a urmări campania de conștientizare și desfășurarea proiectului, vă invităm să accesați pagina de proiect disponibilă aici: https://www.energynomics.ro/eficienta-energetica-pentru-tranzitie-energetica-2023/

Vă invităm să urmăriți intervenția FREE din cadrul conferinței de la Brașov accesând pagina disponibilă aici în româna: https://www.energynomics.ro/tintele-de-reducere-a-poluarii-cresc-si-din-cauza-ca-cele-precedente-nu-au-fost-atinse/

Pentru varianta în engleză vă rugăm accesați pagina disponibilă aici: https://www.energynomics.ro/en/new-pollution-reduction-goals-are-being-set-in-part-because-earlier-ones-werent-met/

FREE – PARTENERUL FINANCIAR pentru ACCESAREA cu SUCCES a FONDURILOR EUROPENE

APELURI DE PROIECTE EUROPENE PENTRU CARE VĂ PUTEM AJUTA

PNNR - Ministerul energiei

 1. APEL de PROIECTE „Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea și eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial”

Măsura de investiții I.5 – Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

 1. APEL de PROIECTE „ Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în sectorul încălzirii centralizat”

Măsura de Investiții I.3 – „Dezvoltarea unei producții combinate de energie termică și energie electrică pe gaz flexibile și de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate.”

 1. APEL de PROIECTE „Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate instalării de noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate.”

Măsura de investiții I.1 – Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile.

Fonduri structurale - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - AM-POIM

APEL de PROIECTE privind instituirea unor măsuri de eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile pentru consum intern, pentru întreprinderi mari și IMM-uri, dar si pentru autorități locale, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

CUM VĂ PUTEM AJUTA?

Scenarii de finanțare FREE pentru aplicații depuse spre finanțare din fonduri nerambursabile

aplicatie-acceptata
aplicatie-respinsa

AVANTAJELE CREDITULUI FREE

pentru măsuri de eficiență energetică și producția de energie regenerabilă pentru consum propriu

 • consultanță pentru dimensionarea corectă a soluției tehnice
 • expertiza de peste 20 de ani a echipei FREE de evaluare și implementare exclusiv a proiectelor de eficiență energetica și energie regenerabilă, unică în România;
 • flexibilitatea și durata scurtă pentru evaluarea proiectului și acordarea creditului (în max. 6 săptămâni de la primirea tuturor informațiilor solicitate pentru evaluare);
 • posibilitatea demarării implementării proiectului în cel mai scurt timp, imediat după depunerea dosarului aplicației pentru fonduri europene;
 • nerestricționarea alegerii furnizorilor în funcție de procedura de selecție;
 • mixul surselor de finanțare pentru proiect și compensarea lipsei fondurilor proprii.

20 DE ANI DE ACTIVITATE

In luna mai 2022, Fondul Român pentru Eficienta Energiei (FREE) a sarbatorit 20 de ani de activitate.

La data de 15 mai 2002, a fost promulgata Legea 287, prin care a fost legiferata OUG nr. 124 /08.10.2001, de aprobare a cadrului legal de înfiinţare şi organizare a Fondului Român pentru Eficienţa Energiei.

Evenimentul nostru aniversar a avut loc in data de 27 mai 2022 și a reunit foști și actuali clienți, membri ai echipelor FREE de-a lungul timpului, parteneri și personalități din mediul de afaceri care au contribuit la dezvoltarea Fondului în acești ani de activitate.

Multumim!

Le mulțumim pentru colaborare tuturor celor care ne-au fost alături și sperăm că împreună vom continua să scriem o poveste de succes!

FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENȚA ENERGIEI ANGAJEAZĂ

Fondul Român pentru Eficiența Energiei (FREE) este un organism de interes public, cu personalitate juridică, independent și autonom financiar. Obiectul principal de activitate constă în finanțarea proiectelor viabile de investiții pentru creșterea utilizării eficiente a energiei în România, în directă corelare cu prioritățile politicii naționale în domeniul eficienței energetice.

Pentru toate activitatile de investitii in domeniul eficientei energetice, FREE este asistat de un Administrator al Fondului, care  poate fi o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica romana ori straina.

Fondul Român pentru Eficiența Energiei doreste sa identifice un Administrator al Fondului, cu experiență și motivație pentru a prelua urmatoarele atributii:

 

ADMINISTRATORUL DE FOND

  Atribuțiile postului includ, printre altele:

 • ofera sprijin permanent Directorului Executiv şi Consiliului de Administraţie al Fondului prin stabilirea unui portofoliu de investiţii în domeniul eficienţei energetice care să permită autofinanţarea Fondului;
 • întocmeşte planul de investiţii al Fondului;
 • identifică şi atrage potentiali cofinanţatori ai proiectelor de investiţii în domeniul creşterii eficienţei utilizării energiei şi pre-negociază cu aceştia termenii cofinanţării;
 • efectuează analiza tehnică şi financiară a proiectelor, precum şi a bonităţii clienţilor;
 • întocmeşte documentaţia aferentă fiecărui proiect de finanţare şi negociază termenii contractului de finanţare;
 • înaintează cererile de finanţare, împreună cu avizul său, spre evaluare, Comitetului de Investiţii, precum şi spre informare, Directorului Executiv;
 • monitorizează derularea contractelor de finanţare, în conformitate cu prevederile contractuale şi legale;
 • monitorizează permanent derularea proiectelor de investiţii şi respectarea obligaţiilor de rambursare a finanţării de către beneficiari;
 • urmăreşte derularea finanţărilor neperformante şi propune măsuri necesare pentru recuperarea fondurilor;
 • întocmeşte rapoarte trimestriale de activitate, pe care le înaintează Consiliului de Administraţie si Directorului Executiv;

 

Cerințe minimale

 • Studii universitare și experiență relevantă în domeniu (inginerie și/sau economice);
 • Minim 3 (trei) ani de experienţă relevanta în domeniul identificarii, dezvoltarii si managementului proiectelor de eficienta energetica (industrie, utilitati, cladiri etc) si/ sau in domeniul protectiei mediului;
 • Studii postuniversitare în domeniul managementului constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea de limbi străine: limba engleză, nivel avansat;
 • Rigurozitate in actiuni;
 • Gandire analitica in cadrul unei echipe multidisciplinare;
 • Excelente capabilități de comunicare și motivaționale sunt esențiale;
 • Uşurinţă în exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi în public;

 

Pentru a aplica pentru aceasta pozitie, CV-ul dumneavoastră și o scurtă scrisoare de motivație care să includă și nivelul de remunerație dorit, se vor transmite la office@free.org.ro până la data de 31 mai 2021, ora 17:00.

In cazul in care aplicantul este o persoana juridica, se va transmite o prezentare a activitatii societatii, inclusiv referinte in domeniu, o scrisoare de motivatie care sa cuprinda si nivelul de remuneratie dorit, (care va fi semnata de administratorul societatii), precum si CV-ul persoanei desemnate sa coordoneze echipa de sustinere investitionala FREE.

Vor fi contactați pentru interviu numai candidații calificați pe lista scurtă.

Realizarile fondului roman pentru eficienta energiei

0
CONTRACTE DE IMPRUMUT
0 mil. $
VALOARE INVESTITII
0 mil. $
TOTAL IMPRUMUTURI ACORDATE
0
CLIENTI
0 tep/an
ECONOMII ANUALE DE ENERGIE
0 tone/an
REDUCERI ANUALE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ

Acordam imprumuturi cu dobanda negociabila in functie de

Atractivitatea proiectului

Valoarea imprumutului

Anvergura investitiei

Fără comision analiză dosar, comision angajare, comision administrare, comision de rescadenţare, comision de reeşalonare şi comision de restructurare !

Oferim finantare specializata pentru

Finanţare pentru realizarea de măsuri de economisire a energiei: modernizări procese tehnologice sau procese de fabricaţie; cazane şi schimbătoare de căldură, pompe; încălzire industrială, co-generare; „smart grid”, contorizare inteligentă, compensarea energiei reactive, gestiunea consumurilor de energie; iluminat interior şi exterior, modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică, „înverzirea” clădirilor publice şi a transportului; valorificarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum; societăţi de servicii energetice de tip ESCO etc.

Finanțare pentru trecerea de la statutul de „consumator” la cel de „prosumator” (producător şi, concomitent, consumator).

Aveti intrebari? Contactati-ne!

Portofoliu

Contacteaza-ne!

Not readable? Change text. captcha txt